Suomeksi

Toimitusehdot ja palvelukuvaukset

Kuluttajille
Erimielisyyden vieminen kuluttajariitalautakuntaan

Pyrimme aina ratkaisemaan kiistat rakentavasti ja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Jos sinun ja Telian väliseen erimielisyyteen ei kuitenkaan löydy yhteistä ratkaisua, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen kuluttajariitalautakuntaa sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Puhelinliittymät ja puhelinliittymien lisäpalvelut

Puhelinliittymät 

Yhteys

Yhteys puhelimeen


Puhelinliittymien lisäpalvelut

Telia Yhteys Multi

Mobiilivarmenne

Wifi-puhelut

Käyttöraja

Kamu

Määräaikaiset sopimukset

Telia Vastaaja

Telia 02001000 Numeropalvelu

Nettiliittymät

Yhteys mukaan

Yhteys kotiin

Yhteys kotiin mobiili

Kotipuhelin
Yrityksille
Telian yleiset toimitusehdot
Palvelulaitteet

Toimitusehdot

Palvelukuvaus

Vakuutusehdot

Sovelluskauppa
Hätäpalvelu
Hätäpalvelun saatavuus sekä liittymänhaltijan sijaintitiedon saatavuus ja sen rajoitukset

Puhelinliittymällä yleisessä viestintäverkossa soitettavista hätäpuheluista, soittajan sijainnin paikantamisesta ja hätätekstiviesteistä säädetään laissa ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä.

Matkapuhelinverkossa toimiva teleyritys huolehtii osaltaan soittajan sijainnin paikantamisesta ja siitä, että tämä saa soittaessaan tai lähettäessään tekstiviestin maksutta yhteyden yleiseen hätänumeroon 112.

Tekstiviestin lähettäminen ei ole matkapuhelimen osalta mahdollista ilman SIM-korttia. Hätätekstiviestin luotettavuus ja nopeus eivät ole samaa luokkaa kuin hätäpuhelun.

Muiden kuin puhelinliittymän palveluiden avulla hätänumeroon tehtäviä yhteydenottoja ja paikannusta koskevia tietoja annetaan palvelukohtaisissa erityisehdoissa.

INcloud 9 -palvelukuvaus
Telia Incloud 9 -palvelu

INcloud 9 on kotimainen aito pilvipalvelu, joka tarjoaa asiakkaalle turvallisen, skaalautuvan ja ketterän pilvialustan. INcloud 9 toimii itsepalveluperiaatteella, mutta tarvittaessa voit hankkia sen myös hallittuna ratkaisuna. Palvelu tuotetaan korkealuokkaisista, kotimaisista, kansainväliset standardit täyttävistä palvelinkeskuksista.

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden yhdistää joustavasti todellisen käytön mukaan laskutettavaa kapasiteettia kustannustehokkaaseen varattuun kapasiteettiin. Asiakkaat voivat varata kapasiteettia käyttöönsä joustavasti alkaen yhdestä kuukaudesta, päättyen aina usean vuoden sopimuksiin. 

Tarkempi palvelukuvaus.pdf

Ilmaisen kokeilujakson ehdot.pdf

Telia palvelulaite Premium -palvelukuvaus
Telia Palvelulaite Premium

Telia Palvelulaite Premium mahdollistaa päätelaitteiden hankkimisen palveluna.

Telia Palvelulaite Mobiili -laitteet ovat matkapuhelimia ja tabletteja sekä niihin rinnastettavia laitteita. Palvelusisältönä on toimitus, huoltopalvelu lainalaitteella, vakuutus ja tietoturvallinen kierrätys. Oletussopimuskausi on 24 kk.

Telia Palvelulaite IT-laitteet ovat kannettavia tietokoneita, tietokoneita ja työasemia sekä niihin rinnastettavia laitteita. Palvelusisältönä on toimitus, huoltopalvelu, takuulaajennus, vakuutus, käyttöjärjestelmä- ja TeamViewer-esiasennus, laitekohtainen tietoturvalisenssi ja tietoturvallinen kierrätys. Oletussopimuskautena on 36 kk.

Telia Palvelulaite Reititin -laitteet ovat mobiiliverkkoyhteyden jakamiseen tarkoitettuja laitteita, kuten modeemeja ja reitittimiä. Palvelusisältönä on toimitus, huoltopalvelu vaihtolaitteella ja tietoturvallinen kierrätys. Oletussopimuskausi on 24 kk.

Telia Palvelulaite Premiumin tilauksen yhteydessä voidaan tilaukselle lisätä lisätarvikkeita tai oheislaitteita, jotka laskutetaan Telia Palvelulaite Premium -laskun yhteydessä. Lisätarvikkeet ja oheislaitteet eivät sisällä edellä mainittuja palveluita ja ne ovat asiakkaan omaisuutta.

Tarkempi palvelukuvaus.pdf

Telia Palvelulaitteen vakuutusehdot.pdf

 

Telia webhotellipalvelu -palvelukuvaus
Telia webhotellipalvelu

Webhotellit ovat verkkonäkyvyyspalveluita, joihin yritys voi hankkia kotisivujen ja sähköpostien ylläpitämiseen tarvittavia resursseja. Telia webhotellipalvelut sisältävät levytilaa, verkkotunnuksia, liikennöintiä ja sähköpostitilejä valitun palvelupaketin mukaisesti tilauskauden ajaksi ja lisäksi oheisessa dokumentissa kuvatut palvelut ja resurssit. 

Telia verkkonäkyvyyspalvelut palvelukuvaus

Palvelukuvaus jälleenmyyjät

Telia verkkotunnuspalvelu -palvelukuvaus
Telia verkkotunnuspalvelu

Telian rekisteröidessä verkkotunnuksen asiakkaan puolesta, Telia toimii vain välittäjänä verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnissä, täyttäen hakemuslomakkeet asiakkaan puolesta sekä välittäen mahdolliset rekisteröintikulut domainrekisteriltä asiakkaalle.

Verkkotunnus rekisteröidään aina asiakkaan (palvelun tilaajan) toimittamin tiedoin, jolloin asiakas toimii hallinnollisena kontaktina domainille. Telia huolehtii verkkotunnuksen uusintarekisteröinneistä, jos verkkotunnus on alun perin rekisteröity Telian kautta tai siirretty Telian käyttämään rekisteriin. Muussa tapauksessa asiakas huolehtii itse jatkorekisteröinnin suorittamisesta. Kansainvälisiä verkkotunnuksia rekisteröitäessä on myös huomattava, että verkkotunnuksen hakijan (palvelun tilaajan) yhteystiedot tallennetaan kansainväliseen WHOIS-tietokantaan, jossa on listattu kaikkien verkkotunnuksien omistajat. Tämä perustuu ICANN:n määrittelemiin vaatimuksiin, joita kaikki rekisteröijät joutuvat noudattamaan.

Telia verkkonäkyvyyspalvelut palvelukuvaus

Yleiset ehdot

Verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat yleiset ehdot

Ficoran FI-verkkotunnuksen sopimusehdot

EU-verkkotunnusten sopimusehdot

SE-verkkotunnusten sopimusehdot

Verkkotunnusten välittäjien rekisteröintitiedot (Open SRS)

Verkkotunnusten välittäjien rekisteröintitiedot (Joker)

Verkkotunnusten välittäjien rekisteröintitiedot (Ascio)

Verkkotunnusten välittäjien rekisteröintitiedot (Enom)

ICANN (GTLD-verkkotunnukset)

Rekisteröijän edut ja vastuut

Ohjemateriaalit

På svenska

Leveransvillkor och tjänstebeskrivningar

Konsumentkunder
Telefonabonnemang

Yhteys

Yhteys puhelimeen

Telia Kompis

Telia Yhteys Multi

Brukgräns

Wifi-samtal

Telia Tidsbundet avtal

Telia Vastaaja Svarartjänst

Telia 02001000 Nummertjänst

Nätförbindelser

Yhteys mukaan

Yhteys kotiin

Yhteys kotiin mobiili

Hemtelefoni

Telia Hemtelefoni

Telia Hemnummer

Utrustning

Försäljning av utrustning

Uthyrning av utrusting

Leverans av utrustning

Underhåll av utrustning

Tidsbundet Utrustningsavtal

Villkor för betalningstid

Telia Smart, Telia Hybrid och Telia 5G ulkoyksikkö

 

Tillvalstjänster
Företagskunder
Telias allmänna leveransvillkor
Nödtjänster
Tillgången till nödtjänster samt tillgången till abonnemangsinnehavarens positionsdata och begränsningar av den

Om nödsamtal som rings med telefonanslutningen i det allmänna kommunikationsnätet, positionering av uppringare och nöd-sms stadgas i lag och Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Ett teleföretag med verksamhet i mobiltelefonnätet svarar för positionering av uppringare och för att uppringaren kostnadsfritt kan ringa och sms:a det allmänna nödnumret 112.

Sändning av sms är inte möjligt med mobiltelefon utan SIM-kort. Pålitligheten och snabbheten hos ett nöd-sms är inte desamma som för ett nödsamtal.

Information om positionering och kontakt med nödnumret via andra tjänster än telefonanslutningstjänster finns i de tjänstespecifika specialvillkoren.

In English

Terms of delivery and service descriptions

Consumer Customers
Mobile subscriptions

Yhteys

Yhteys puhelimeen

Telia Friend

Telia Yhteys Multi

Usage Limit

WiFi Calling

Telia Fixed-Term Agreement

Telia Vastaaja Voice Mail

Telia 02001000 Directory service

Broadband subscriptions

Yhteys mukaan

Yhteys kotiin

Yhteys kotiin mobiili

Entertainment and TV

Telia Play

Pay TV

Cable TV

MTV Katsomo streaming service charged with a Telia invoice

Netflix streaming service charged with a Telia invoice

Max streaming service charged with a Telia invoice

Home Phone

Telia Home Voice

Telia Home Number

Devices
Additional services
Business Customers
Telia's general terms of delivery
Emergency service
Availability of the emergency service, and availability and restriction of location data on the subscription holder

Provisions on emergency calls made using a telephone subscription in a public communications network, on the positioning of a caller and on emergency text messages are laid down in the law and in regulations issued by the Finnish Transport and Communications Agency.

A telecommunications operator operating in the telephone network contributes to the positioning of the caller and ensures that the caller can call or send text messages to the general emergency number 112 free of charge.

It is not possible to send a text message if the mobile phone has no SIM card. Emergency text messages are not as reliable or fast as emergency calls.

Information on contacting the emergency number and on positioning the caller by means of other services than those of a telephone subscription is provided in service-specific special terms and conditions.