Käyttöehdot

Telia Finland Oyj:n (jäljempänä Telia) osoitteessa www.telia.fi sijaitseviin sekä muihin Telia Finland Oyj:n omistamiin www-sivuihin sovelletaan näitä käyttöehtoja. Telian www-sivut on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sivuilla esiintyvien Telian tuotteiden ja palveluiden nimet ja tunnusmerkit ovat Telian tavaramerkkejä.

Telia esittää www-sivut sellaisina kuin ne ovat. Telia ei vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai aineiston muuttamisen aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivuja voida käyttää tai sivuille ei päästä. Telia voi muuttaa sivuja tai estää niiden käytön oman harkintansa mukaan. Telia ei vastaa Telian sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedosta millään tavalla.

Lähettämällä Telialle osoitettua tilaamatonta aineistoa esimerkiksi sähköpostin tai www-sivujen kautta käyttäjä samalla luovuttaa Telialle veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Käyttäjän lähettämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.