Vastuullisuus osana arkeamme

Saavutamme enemmän, kun toimimme #yhdessä ympäristön, digitaalisen osallistamisen sekä yksityisyyden ja turvallisuuden eteen.

Yritysvastuumme painopistealueet

Vastuullisuutta vaalien

Yritysvastuutyömme on vahvasti sidoksissa yhtiömme tavoitteisiin rakentaa yhteisöllisempää ja vastuullisempaa tulevaisuutta teknologian avulla. Digitaaliset ympäristöt ovat yhteiskunnassamme merkittävässä roolissa. Tehtävämme on huolehtia, että tuotamme nämä palvelut ilmastoa ja kiertotaloutta kunnioittaen.

Meidän on myös mahdollistettava, että ihmiset pysyvät tasapuolisesti mukana digitaalisessa kehityksessä. Ilman tätä digitaalisiin palveluihin nojaava yhteiskunta ei toimi. Turvaamme myös asiakkaittemme ja työntekijöidemme luottamuksellisen viestinnän, yksityisyyden suojan ja tietoturvan. Sitoudumme toimimaan heidän luottamuksensa arvoisesti joka päivä.

Myös toimittajiemme ja alihankkijoidemme tulee noudattaa näitä yhteisiä vastuullisuusperiaatteita. Seuraamme mm. hankintaohjeistusten ja auditointien avulla, että toimittajien ja alihankkijoiden periaatteiden noudattamisen taso on riittävä.

Oman toimintamme osalta meille on tärkeää eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen, monimuotoisen, yhdenvertaisen ja inklusiivisen työkulttuurin edistäminen sekä työntekijöidemme ja meille työskentelevien henkilöiden työterveyden- ja turvallisuuden varmistaminen.