Suomeksi

Toimitusehdot ja palvelukuvaukset

Kuluttajille
Erimielisyyden vieminen kuluttajariitalautakuntaan

Pyrimme aina ratkaisemaan kiistat rakentavasti ja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Jos sinun ja Telian väliseen erimielisyyteen ei kuitenkaan löydy yhteistä ratkaisua, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen kuluttajariitalautakuntaa sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Puhelinliittymät ja puhelinliittymien lisäpalvelut

Puhelinliittymät 

Yhteys

Yhteys puhelimeen


Puhelinliittymien lisäpalvelut

Telia Yhteys Multi

Mobiilivarmenne

Wifi-puhelut

Käyttöraja

Kamu

Saldosopimus

Määräaikaiset sopimukset

Telia Vastaaja

Telia 02001000 Numeropalvelu

Nettiliittymät

Yhteys mukaan

Yhteys kotiin

Yhteys kotiin mobiili

Kotipuhelin
Telia Upgrade

Telia Upgrade -ohjelman myynti on lopetettu 1.10.2018

Telia Upgrade -ohjelma oikeuttaa Asiakkaan nimittämään Telia Financen erikseen määritellyn Päätelaitteen ostajaksi. Tätä oikeutta voidaan hyödyntää milloin tahansa Päätelaitteen ostamisen jälkeen, kunnes 24 kuukautta on kulunut siitä, kun alkuperäinen Päätelaite on ostettu Luottotiliä käyttäen edellyttäen, että maksamatta olevasta velasta on maksettu vähintään 12 kuukauden vähimmäiskuukausierien kokonaismäärää vastaava määrä ja edellyttäen, että kaikki aiemmin laskutetut erääntyneet kuukausierät ja kaikki lähetetyt maksumuistutukset on asianmukaisesti maksettu. Oikeus on ehdollinen sille, että Päätelaite täyttää jäljempänä tässä kohdassa määritellyt vaatimukset ja että Päätelaitetta ei ole pantattu vakuudeksi millään tavoin.

Jos Asiakas käyttää oikeuttaan nimittää Telia Finance Päätelaitteen ostajaksi, Telia Finance ostaa Päätelaitteen Asiakkaalta hinnalla, joka vastaa määrältään Päätelaitteeseen kohdistuvaa maksamatta olevaa velkaa. Tämän seurauksena Asiakkaan Päätelaitteeseen kohdistuva maksamatta oleva velka raukeaa.

Edellytyksenä Upgrade-ohjelman käyttämiselle on, että Asiakas ostaa uuden päätelaitteen Telialta. Jos Asiakas päättää käyttää ostokseen olemassa olevaa Luottotiliä, Luottotiliä käytetään siten, kuten Asiakkaan ja Telia Financen välillä on kulloinkin sovittu.

Päätelaitteen tekniset vaatimukset:

  • Päätelaitteen on oltava täysin toimiva, kytkeydyttävä päälle ja pois päältä, sillä on oltava toimiva ja ehjä näyttö (mukaan lukien kosketusnäyttö) sekä akku ja ehjä takakansi, se ei saa olla tuhoutunut eikä siinä saa olla vesivauriota ja sillä on oltava toimiva kuvaruutu ilman pikselivaurioita.
  • Päätelaitteesta ei saa puuttua mitään osia eikä siinä saa olla rikkinäisiä näppäimiä, viallista kameraa, näppäimistöä tai mikrofonia, eikä siinä saa olla ohjelmistovikoja, rikkinäistä SIM-kortin pidikettä tai latausliitintä tai muuta fyysistä vahinkoa.
  • Find my iPhone -toiminto ei saa olla aktivoituna Päätelaitteella.
Lisäpalvelut
Yrityksille
Telian yleiset toimitusehdot
Palvelulaitteet

Toimitusehdot

Palvelukuvaus

Vakuutusehdot

Sovelluskauppa
Hätäpalvelu
Hätäpalvelun saatavuus sekä liittymänhaltijan sijaintitiedon saatavuus ja sen rajoitukset

Puhelinliittymällä yleisessä viestintäverkossa soitettavista hätäpuheluista, soittajan sijainnin paikantamisesta ja hätätekstiviesteistä säädetään laissa ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä.

Matkapuhelinverkossa toimiva teleyritys huolehtii osaltaan soittajan sijainnin paikantamisesta ja siitä, että tämä saa soittaessaan tai lähettäessään tekstiviestin maksutta yhteyden yleiseen hätänumeroon 112.

Tekstiviestin lähettäminen ei ole matkapuhelimen osalta mahdollista ilman SIM-korttia. Hätätekstiviestin luotettavuus ja nopeus eivät ole samaa luokkaa kuin hätäpuhelun.

Muiden kuin puhelinliittymän palveluiden avulla hätänumeroon tehtäviä yhteydenottoja ja paikannusta koskevia tietoja annetaan palvelukohtaisissa erityisehdoissa.

På svenska

Leveransvillkor och tjänstebeskrivningar

Konsumentkunder
Telefonabonnemang

Yhteys

Yhteys puhelimeen

Telia Kompis

Telia Yhteys Multi

Saldoavtal Villkor

Brukgräns

Wifi-samtal

Telia Tidsbundet avtal

Telia Vastaaja Svarartjänst

Telia 02001000 Nummertjänst

Nätförbindelser

Yhteys mukaan

Yhteys kotiin

Yhteys kotiin mobiili

Underhållning och TV

Telia Play

Betal-TV

Kabel-TV

MTV Katsomo -streamingtjänst med Telias faktura

MTV Katsomo -streamingtjänst med betalkort

Netflix-streamingtjänst med Telias faktura

Discovery+-streamingtjänst med Telias faktura

HBO Max -streamingtjänst med betalkort

Hemtelefoni

Telia Hemtelefoni

Telia Hemnummer

Utrustning

Försäljning av utrustning

Uthyrning av utrusting

Leverans av utrustning

Underhåll av utrustning

Tidsbundet Utrustningsavtal

Villkor för betalningstid

Telia Smart, Telia Hybrid och Telia 5G ulkoyksikkö

 

Tillvalstjänster
Företagskunder
Telias allmänna leveransvillkor
Nödtjänster
Tillgången till nödtjänster samt tillgången till abonnemangsinnehavarens positionsdata och begränsningar av den

Om nödsamtal som rings med telefonanslutningen i det allmänna kommunikationsnätet, positionering av uppringare och nöd-sms stadgas i lag och Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Ett teleföretag med verksamhet i mobiltelefonnätet svarar för positionering av uppringare och för att uppringaren kostnadsfritt kan ringa och sms:a det allmänna nödnumret 112.

Sändning av sms är inte möjligt med mobiltelefon utan SIM-kort. Pålitligheten och snabbheten hos ett nöd-sms är inte desamma som för ett nödsamtal.

Information om positionering och kontakt med nödnumret via andra tjänster än telefonanslutningstjänster finns i de tjänstespecifika specialvillkoren.

In English

Terms of delivery and service descriptions

Consumer Customers
Mobile subscriptions

Yhteys

Yhteys puhelimeen

Telia Friend

Telia Yhteys Multi

Balance Agreement

Usage Limit

WiFi Calling

Telia Fixed-Term Agreement

Telia Vastaaja Voice Mail

Telia 02001000 Directory service

Broadband subscriptions

Yhteys mukaan

Yhteys kotiin

Yhteys kotiin mobiili

Entertainment and TV

Telia Play

Pay TV

Cable TV

MTV Katsomo streaming service charged with a Telia invoice

MTV Katsomo streaming service charged with a bank or credit card

Netflix streaming service charged with a Telia invoice

Discovery+ streaming service charged with a Telia invoice

HBO Max streaming service charged with a bank or credit card

Home Phone

Telia Home Voice

Telia Home Number

Devices
Additional services
Business Customers
Telia's general terms of delivery
Emergency service
Availability of the emergency service, and availability and restriction of location data on the subscription holder

Provisions on emergency calls made using a telephone subscription in a public communications network, on the positioning of a caller and on emergency text messages are laid down in the law and in regulations issued by the Finnish Transport and Communications Agency.

A telecommunications operator operating in the telephone network contributes to the positioning of the caller and ensures that the caller can call or send text messages to the general emergency number 112 free of charge.

It is not possible to send a text message if the mobile phone has no SIM card. Emergency text messages are not as reliable or fast as emergency calls.

Information on contacting the emergency number and on positioning the caller by means of other services than those of a telephone subscription is provided in service-specific special terms and conditions.