Telia Esports Series -sivuston Tietosuojalausunto

20. toukokuuta 2019

Me Telia Esports Seriesissä ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaanamme tai palvelujemme käyttäjänä uskot käsiimme luottamuksellisia tietojasi ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Lataa tietosuojalausunto (pdf)

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:
 • kuinka keräämme henkilötietojasi
 • mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Telia Esports Seriesiin sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- vai yritysasiakas. Lisäksi Telia Esports Seriesillä saattaa olla palvelukohtaisia tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta.

Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy niihin tapahtuisi Telia Esports Seriesin palveluiden kautta.

Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan yhdistää sinuun joko suoraan tai välillisesti. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.

Palvelut tarkoittavat kaikkia Telia Esports Seriesin tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Miten henkilötietoja kerätään?

Telia Esports Series tarjoaa monenlaisia tietokonefestivaaleihin ja e-urheilutapahtumiin liittyviä palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tai keräämme tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme Palveluun.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.

Muista lähteistä

Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä, käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin, kun ostat lippuja tapahtumiin, käytät online-palveluitamme, mobiilisovelluksiamme ja muita Palveluita (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkkosivuilla käydessä).

Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistasi.

Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten käyttämiemme lipunmyyntijärjestelmien kaltaisilta muilta palveluntarjoajilta, esimerkiksi lisäämällä lipunmyyntiin liittyvä sähköpostiosoitteesi tapahtumia koskevalle sähköpostilistallemme, jolla julkaisemme tapahtumiin liittyviä uutisiamme.

Henkilötietojen luovuttaminen Telia Esports Seriesille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

Mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme?

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, yritysyhteyshenkilöiden osalta myös vastuuasema/työtehtävä, ja sosiaalisen median tunnistetiedot.
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika ja äidinkieli.
 • Telia Esports Seriesin palveluihin ja portaaleihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot. Tieto siitä, onko käyttäjätili linkitetty asiakkuuteen Telian kanssa.
 • Soveltuvin osin laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, transaktioihin liittyvät tiedot (valtakirjat, valtuutukset).
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet, kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti- ja chat-viestit tai muut viestit asiakaspalveluun, turvakameran videotallenteet vierailusta toimipisteessämme tai tapahtumissamme.
 • Telia Esports Series -verkkosivujen ja -mobiilisovellusten käytön aikana syntyvät tiedot sekä tiedot, jotka syntyvät käydessäsi Telia Esports Seriesin sosiaalisen median sivuilla ja jakaessasi tietoja siellä.
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerättävät henkilötiedot.
 • Asiakkaan tai käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot.
 • Telia Esports Seriesin järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden tilaukset ja tapahtumakutsut, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Telia Esports Series käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Telia Esports Series pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn, kun käsittelyn oikeudellinen peruste on suostumus, ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

Miten henkilötietoja käytetään?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Telia Esports Seriesin oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Telia Esports Seriesillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä Asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla, kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan. Asiakkailla on mahdollisuus linkittää Telia Esports Series -käyttäjätili Telian asiakkuuteen. Linkitys voidaan tehdä ja perua Ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Voit linkittää kolme Telia Esports Series -käyttäjätiliä yhtä Telian asiakkuutta kohden (esim. vanhempi voi linkittää kolmen lapsensa käyttäjätilit Telian asiakkuuteensa).

Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Jos asiakas on tunnistettavissa, voimme yhdistää häntä koskevia asiakastietoja hänestä kerättyyn analytiikkatietoon voidaksemme kohdentaa Palveluitamme paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Telia Esports Series käsittelee henkilötietoja alla oleviin käyttötarkoituksiin:

1. Sopimussuhteen perusteella ja Palveluiden tuottamiseksi

Käsittelemme henkilötietojasi niiden Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi, joihin sinulla on oikeus Telia Esports Series -asiakkaana. Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, asiakaspalvelua varten ja tietoturvan takaamiseen sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi laskuttamiseen, luotonvalvontaan ja perintään silloin, kun nämä käyttötarkoitukset liittyvät sinulle tarjoamiimme Palveluihin.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään, kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Käsittelemme henkilötietojasi sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.

2. Oikeutetun edun perusteella

Telia Esports Series voi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Telia Esports Seriesillä on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Markkinointia voidaan kohdistaa myös sosiaalisen median kanavillamme. Voimme käyttää henkilötietojasi lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissamme tai asiakaskanavissamme. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja sekä Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.

Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietojasi myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme.

3. Lakisääteisten velvotteiden noudattamiseksi

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

4. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi

Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit esimerkiksi antaa suostumuksesi siihen, että käsittelemme sijaintitietojasi kohdentaaksemme sinulle etuja, jotka ovat sinulle ajankohtaisia tai relevantteja. Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Telia Esports Seriesille on tärkeää turvata henkilötietojen saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökuntamme, tietojemme, tietojärjestelmiemme ja yleisten viestintäverkkojemme sekä toimistojemme ja teknisten tilojemme turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen, kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille.

 1. Telian kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme (esim. Assembly Organizing) voivat käyttää henkilötietojasi tässä Tietosuojalausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.
   
 2. Telia Esports Seriesin alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat sekä lipunmyyntikumppanit.

  Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä, siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.
   
 3. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.
   
 4. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä tai oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Voimme myös luovuttaa tietojasi toimivaltaiselle viranomaiselle lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
   
 5. Lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla.
   
 6. Liiketoimintajärjestelyissä ja erilaisten liiketoimintatapahtumien tai -siirtojen yhteydessä.
Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen tai reklamaatioiden puitteissa.

Henkilötietojen säilytysaika on yksi vuosi asiakassuhteen päättymisen jälkeen Telia Esports Seriesissä.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, tiedot poistetaan kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- ja rahanpesulainsäädännössä.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Telia Esports Series voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Telia Esports Seriesin oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Telia Esports Series voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Telia Esports Seriesin pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Telia Esports Seriesiä poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Telia Esports Seriesin käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.
Kuinka saat tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version verkkosivuiltamme.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Voit tehdä henkilötietojasi koskevan tarkastuspyynnön profiilisi omat tiedot -välilehdellä.

Muissa rekisteröityjen oikeuksia koskevissa asioissa voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy-finland@teliaesportsseries.com.

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Rekisterinpitäjä

Telia Finland Oyj
Pasilan asema-aukio 1, Helsinki
PL 106 00051 TELIA
Y-tunnus 1475607-9

Valtakunnallinen vaihdenumero 020401 (ulkomailta soitettaessa +358 20401) Tietosuojavastaava: tietosuoja-telia@teliacompany.com
Asiakaspalvelu ja puhelin 020 690 400

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

Telia Finland Oyj
Asiakaspalvelu
PL 0400
65101 Vaasa

Jos Telia Esports Series on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.

Lisätietoja Telia Companyn tietosuojasta löydät myös osoitteesta https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/privacy