Rätt till tillgång

Registerutdrag av de personuppgifter som är under behandling

Du kan beställa ett registerutdrag av de personuppgifter som är under behandling elektroniskt (bara på finska) eller med papper formen.  Du kan beställa ett registerutdrag kostnadsfritt en gång var sjätte månad. Om du beställer registerutdrag oftare debiterar vi en avgift enligt prislista för detta, för att täcka hanteringskostnaderna.

Handläggningstiden för begäran om registerutdrag är en månad. Data vi har samlat via beställningsblanketten används endast till hantering och leverering av registerutdrag.

Lämna ett undertecknat formulär till Telia, antingen som bifogad fil till den kontaktförfrågan som finns på webbplatsen Telia.fi, eller per post till adressen:

Telia Finland Oyj
Telia Kundtjänst
PB 0400
65101 Vasa

Skriv ut formen