Information om Telia Finland Oyj:s kommunikation och marknadsföring till konsumentkunder

Kundkommunikation

För att upprätthålla kundrelationen informerar vi dig om sådant som gäller de produkter eller tjänster du har beställt från oss. Det kan till exempel handla om information om ändringar i priser och tjänster samt meddelanden gällande utbud och funktioner av tjänster eller produkter. Kundmeddelandena kan skickas elektroniskt eller per brev och de innehåller ingen marknadsföring.

Marknadsföringsmeddelanden och -samtal

Utöver dessa kundmeddelanden kan vi skicka marknadsföringsmeddelanden per brev eller elektroniskt. Marknadsföringsmeddelandena ger mer omfattande information om Telia-bolagens (nedan även "Telia") och Telias samarbetspartners produkter, tjänster och förmåner.

Vi informerar om Telias kundförmåner främst via elektroniska kanaler. 

Elektronisk direktmarknadsföring kan skickas om du har gett tillstånd till det (marknadsföringstillstånd). Utan marknadsföringstillstånd får du endast meddelanden gällande tjänster som du har köpt. 

Om du förbjuder elektronisk marknadsföring skickar vi inte elektroniska meddelanden som innehåller marknadsföring. Du kan välja att förbjuda elektronisk marknadsföring i självbetjäningen eller via vår kundtjänst. 

Marknadsföringstillståndet gäller alla företag inom Telia-koncernen och alla produkter och tjänster du har, såsom mobiltelefonabonnemang, internetabonnemang, tv- och andra mervärdestjänster samt våra samarbetspartners tjänster.

Du kan motta notifikationer om kundförmåner och erbjudanden i Minun Telia -applikationen om du gett tillstånd till notifikationer i inställningarna. Du kan även stänga av notifikationerna via applikationens inställningar.

Direktmarknadsföringsbrev kan skickas till dig per post utan särskilt samtycke. Om du vill förbjuda direktmarknadsföringsbrev per post kan du göra det genom att förbjuda direktmarknadsföring i självbetjäningen eller via vår kundtjänst.

Vi kan också ringa dig för att berätta om förmåner och erbjudanden. Om du vill förbjuda marknadsföringssamtal kan du göra det genom att förbjuda direktmarknadsföring i självbetjäningen eller via vår kundtjänst. Vi kan också ringa dig för att berätta om våra erbjudanden om du har begärt att vi ska ringa dig i det ärendet. 

Nyhetsbrev med olika teman

Telia utkommer med nyhetsbrev för olika ämnesområden som du kan prenumerera på enligt eget intresse, med ett formulär som du hittar på telia.fi. När du prenumererar på ett nyhetsbrev för ett visst ämnesområde kan vi ge dig aktuell information om just detta ämne.

Du kan prenumerera på Telia nyhetsbrev och få information om förmåner även om du inte är Telias kund. Om du prenumererar på nyhetsbrevet via formuläret kan du avbeställa din prenumeration via länken som finns i nyhetsbreven.  Om du däremot är Telias kund men inte har gett samtyckte till elektronisk marknadsföring, innebär en prenumeration på nyhetsbrevet samtidigt att du ger ditt samtycke till elektronisk marknadsföring och får därmed mer omfattande information om våra tjänster per e-post och/eller sms. Våra kunder kan hantera sina marknadsföringstillstånd genom att logga in på telia.fi

Genom att gå med i vår distributionslista för nyhetsbrev får du meddelanden från Telia-bolagen eller Telias samarbetspartner med information om de bästa förmånerna, tjänsterna eller evenemangen.

Riktade marknadsföringsmeddelanden

Vi vill försäkra oss om att du tycker att vi ger dig relevant information. Därför kan vi samla in information från våra kunder om vilka ämnen som intresserar dem.

Vi kan också använda din kundinformation för att rikta marknadsföringsmeddelandena som vi skickar till dig. När du som vår kund använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, får vi samtidigt uppgifter om dig som gör det möjligt för oss att ge dig aktuella och relevanta erbjudanden och meddelanden som passar just dina behov. Om du inte vill att vi personifierar dina meddelanden, kan du i självbetjäningen eller via vår kundtjänst förbjuda att marknadsföringsmeddelanden personifieras. 

Om du vill kan du också ge ditt samtycke till att vi riktar marknadsföringsmeddelandena genom att använda förmedlings- och lokaliseringsdata som uppstår i samband med användningen av våra produkter och tjänster.

Förmedlingsuppgifter är t.ex. information i anslutning till telefonsamtal och textmeddelanden; information om samtalsparterna, kommunikationens tidpunkt och längd, abonnemangets IP-adress och lokaliseringsdata samt uppgifter om terminalutrustningen. Med hjälp av förmedlingsuppgifterna kan vi tipsa dig om abonnemang som passar dina behov eller nya tillbehör till din terminalutrustning.

Lokaliseringsdatan anger abonnemangets eller terminalutrustningens geografiska läge och används för att erbjuda mervärdestjänster såsom kart- eller navigeringstjänster eller regionalt riktade reklamtjänster. Lokaliseringsdatans noggrannhet påverkas bl.a. av den erbjudna mervärdestjänstens egenskaper och, när det gäller mobiltelefoner, t.ex. antalet basstationer på området i fråga. Lokaliseringsdatan utnyttjas bland annat då du beställer information till din telefon om närmaste apotek eller restaurang. På motsvarande sätt kan du få regionalt riktad reklam utgående från var du befinner dig på ett visst område. 

Kundundersökningar och -enkäter

Vi vill utveckla vår verksamhet genom att lyssna på våra kunder. För att göra detta ber vi våra kunder om synpunkter på olika frågor, som till exempel utvecklingen av tjänster, hur väl kundservicen fungerar eller vilka de mest önskade kundförmånerna är. Om du inte önskar att vi kontaktar dig med dessa enkäter, kan du förhindra det med ett förbud mot direktmarknadsföring i vår självbetjäning eller via vår kundtjänst. Efter det kommer vi inte att kontakta dig med enkäter eller undersökningar via någon kanal (e-post, sms, samtal). 

Riktad och personifierad reklam i sociala medier

Vi kan rikta och personifiera reklam som intresserar dig även i sociala medier utifrån till exempel personuppgifter, som vi behandlar när vi levererar en avtalad tjänst till dig, eller när du använder våra tjänster. Om du vill förbjuda riktad reklam kan du göra det genom att förbjuda direktmarknadsföring antingen via självbetjäningen eller via vår kundtjänst. 

Information som samlas in via cookies på vår webbplats kan också användas för att rikta och anpassa reklam på sociala medier (mer information här). Du kan hindra reklam som baserar sig på information som samlas in av cookies (kakor) genom att t.ex. använda den så kallade ”do not track”-funktionen i din webbläsare.

Du kan också hantera cookie-inställningarna i din webbläsare på dessa webbplatser:

Riktad reklam kan dessutom förbjudas på varje sociala mediekanal genom att följa kanalens anvisningar och dataskyddspolicy. Några exempel nedan:

Dataskydd och inställningar

I dataskyddspolicyn finns mer information om hur vi hanterar kunduppgifterna. Uppgifter som samlats in på basis av marknadsföringstillståndet lämnas inte ut till parter utanför Telia utan kundens särskilda samtycke, förutom i situationer då lagen tillåter eller förpliktar till det. Av den data vi behandlar kan vi emellertid lämna ut sådan förenklad statistikinformation till tredje parter, från vilken det är omöjligt att identifiera enskilda personer.

Du kan redigera inställningarna för dataskydd och direkt marknadsföring i självbetjäningen, dvs. i appen Minun Telia eller genom att logga in på telia.fi. Du kan också göra ändringar genom att ringa vår kundtjänst på 020 690 400 (msa/lna) eller genom att skicka en skriftlig begäran antingen med Kundtjänstens kontaktformulär eller till Telia Finland Oyj, Kundservice, PB 0400, 65101 Vasa. Om du så önskar kan du även förbjuda marknadsföring helt och hållet.

Är du företagskund hos oss? Du kan hantera direktmarknadsföring till företagskunder med det här formuläret.

Read the Telia Finland Oyj's direct marketing notice in English.

Lue Telia Finland Oyj:n suomenkielinen suoramarkkinoinnin seloste.