KAKPOLICY

Uppdaterad 25.10.2019

HUR ANVÄNDER VI KAKOR?

Denna kakpolicy kompletterar Telias dataskyddspolicy.

Liksom många andra webbplatser använder vår webbplats kakor och andra liknande tekniker (t.ex. spårare, beacons, pixeltaggar) för att samla in information om webbplatsens användare. En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens enhet.

Med kakor kan vi undersöka vilka delar på våra sidor som är populärast, vilka sidor användarna besöker och hur länge de stannar där. Den insamlade informationen används exempelvis för att tillhandahålla, utveckla och analysera tjänster samt för att rikta marknadsföring genom de tjänster eller datanät Telia eller dess partner tillhandahåller. Även när du tittar på Telias innehåll (t. ex. Liiga) som visas i de olika tjänsterna utnyttjas kakor för att leverera tjänsten och att säkerställa dess funktionalitet, att mäta visningsvolymerna (analyser) och att rikta marknadsföringen.

Kaklagring och andra motsvarande tekniker kan förhindras genom att ändra webbläsarens inställningar (s.k. “do not track” funktion). I vissa fall kan det leda till att våra webbsidor laddas ned långsammare eller att det inte går att komma åt någon sida.

Om du vill veta mer om webbläsarbaserad nätannonsering och integritet på webben och även hantera inställningarna för webbläsarbaserad nätannonsering kan du göra det på webbplatsen Your Online Choices (på Finska).

FÖR VILKA ÄNDAMÅL ANVÄNDER VI KAKOR?

Information vi samlat in med hjälp av kakor använder vi normalt för följande syften:

Funktionella kakor och produktion av tjänster: Kakor är av stor betydelse med tanke på våra webbsidors och elektroniska tjänsters funktion och de möjliggör en smidig användarupplevelse. Användaren behöver t.ex. inte mata in användarnamn, lösenord och personliga inställningar varje gång han eller hon loggar in i vår tjänst.

Utveckling av tjänster: Genom att följa upp hur kakorna används kan vi förbättra våra webbsidor och elektroniska tjänster. Vi får till exempel information om vilka delar av våra webbsidor som är populärast, hur användarna klickar sig fram eller från vilka webbsidor de kommer och hur länge de stannar på våra sidor.

Analys: Vi använder kakor för statistisk uppföljning av besökarantalet på våra webbsidor och elektroniska tjänster och uträkning av annonseringens effektivitet. Vi kan samla information t.ex. från e-postreklam och nyhetsbrev för att se om meddelandena öppnats och om de lett till åtgärder, till exempel om mottagaren gått in på vår webbplats.

Riktad marknadsföring: Med hjälp av kakor kan vi samla in information för att ta fram riktad reklam eller riktat innehåll för en viss webbläsare genom att skapa olika målgrupper.

Vi kan kombinera användarens personuppgifter vi fått via kakor med uppgifter som vi eventuellt fått i andra sammanhang, till exempel uppgifter om vilka tjänster som används, i den omfattning lagen medger. Vi kan även kombinera uppgifter vi fått via kakor med kunduppgifter så att vi kan rikta relevant och intressant direktmarknadsföring och online-marknadsföring till våra kunder samt erbjuda personifierade innehåll på telia.fi. Om du inte vill att vi kombinerar personuppgifter vi samlat in utifrån din webbläsaranvändning med dina kunduppgifter, kan du förbjuda detta genom att förbjuda riktad direktmarknadsföring i appen Minun Telia (Min Telia) eller genom att logga in på telia.fi. Du kan även göra ändringar genom att ringa vår kundtjänst.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN MED KAKOR?

Vi samlar in t.ex. följande uppgifter med hjälp av kakor:

  • Uppgifter om användning av en tjänst och webbläsarinformationen om den, annonser som visats och annonsklickningar.
  • Sida, server och domännamn därifrån användaren kommit till vår webbplats, enhetens modell, unik enhets- och/eller kakidentifierare, datainsamlingskanal (webbläsare, mobil webbläsare, app), webbläsarversion, IP-adress, sessionsidentifierare, tid och längd för sessionen samt skärmupplösning och operativsystem.
  • Identifierare som specificerar enheten eller användaren.
  • Lokaliseringsuppgifter, om användaren har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.
  • Uppgifter om produkter som lagts till på varukorgen och inköp som gjorts via webbutiken.
  • Bläddnings- och sökningsinformation
  • Övriga uppgifter som samlats in med användarens samtycke.

TREDJE PARTERS WEBBSIDOR OCH KAKOR SAMT SOCIALA INSTICKSPROGRAM

På Telias webbsidor kan det finnas länkar och anslutningar till tredje parters (alltså Telias external aktörers) webbsidor, produkter och tjänster samt tredje parters så kallade sociala insticksprogram, såsom gillaknapp för Facebook. På dessa tjänster och appar som tillhandahålls av tredje part på Telias webbsidor tillämpas tredje parts dataskyddspolicy. Vi rekommenderar att du tar del av den aktuella tredje partens dataskyddspraxis.

Våra webbplatser kan också innehålla tredje parters kakor eller andra motsvarande tekniker med vilka dessa aktörer samlar in uppgifter för att erbjuda riktad reklam till användarna eller att för att göra upp statistik och analyser av webbplatsernas besökare. Sådana uppgifter kan samlas in av exempelvis olika reklamnätverk och annonsörer, samt leverantörer av tjänster relaterade till uppföljning eller mätning av besökare. Dessa tredje parter kan hantera sina kakor och uppgifter som samlats in med dem som om användaren var inne på dessa webbplatser. Genom avtalsarrangemang strävar Telia efter att se till att tredje parter iakttar gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och anvisningar samt branschens självregleringsanvisningar.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns på Telias dataskyddssidor (på Finska).