Tietosuojalausunto

Päivitetty 20.9.2023
 

Me Telialla ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaanamme uskot käsiimme luottamuksellisia tietojasi ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Lataa tietosuojalausunto, voimassa 20.9.2023 alkaen (pdf)

Katso tietosuojalausunnon muutoshistoria

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:
 • kuinka keräämme henkilötietojasi
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Teliaan sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- vai yritysasiakas. Lisäksi Telialla saattaa olla palvelukohtaisia tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta. Löydät ne tietosuojasivultamme.

Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Telian viestintäverkon tai palveluiden kautta.

Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on Palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä. Teliaan sopimussuhteessa oleva asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttäjät (esimerkiksi samaa liittymää käyttävät perheen jäsenet) ovat tietoisia ja ymmärtävät Tietosuojalausunnon sisällön.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.

Palvelut tarkoittavat kaikkia Telian tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Telia-yhtiöt tarkoittavat Telia Companyyn kuuluvia yhtiöitä. Lisätietoa Telia-yhtiöistä on saatavilla täältä.

Välitystieto tarkoittaa viestintäpalvelun käytön yhteydessä syntyvää puhelua, viestiä ja sähköpostiviestiä koskevaa tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa viestin välittämiseksi, viestintäpalvelun laskuttamiseksi tai muihin laissa sallittuihin tai edellytettyihin tarkoituksiin. Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä tietoja ovat esimerkiksi viestinnän osapuolia ja päätelaitetta koskeva tieto, viestinnän alkamis- ja loppumisaika, kesto ja viestin reitittyminen, tiedonsiirtoprotokolla, siirretty datan määrä, liittymän tai päätelaitteen sijainti tietyn tukiaseman alueella tai muu paikkatieto, taikka muu vastaava tieto jota käsitellään viestintäverkossa viestien siirtämiseksi, jakamiseksi tai välittämiseksi. Mikäli välitystieto on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun henkilönä katsotaan se myös henkilötiedoksi.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Telia tarjoaa monenlaisia Palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tai keräämme tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme Palveluun. Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.

Muista lähteistä

Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät viestintäverkkoamme, online palveluitamme, TV- ja viihdepalveluitamme, mobiilisovelluksiamme ja muita Palveluita (esimerkiksi puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkkosivuilla käydessä).

Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi tai palveluiden personoimiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistasi taikka palveluiden käyttötottumuksistasi.

Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esimerkiksi väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä, Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinsonkieltorekisteristä, Suomen Asiakastiedolta, Fonectalta, Allerilta ja Futusomelta. Voimme käsitellä myös muilta Telia-yhtiöiltä saatuja henkilötietoja tämän Tietosuojalausunnon mukaisesti laissa säädetyin edellytyksin.

Henkilötietojen luovuttaminen Telialle ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

Mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta?

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilö- ja välitystietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, nimimerkki, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, yritysyhteyshenkilöiden osalta myös vastuuasema/työtehtävä, sosiaalisen median tunnistetiedot.
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli.
 • Henkilötunnus, mikäli se on tarpeen asiakkaan yksilöimiseksi laskutusta varten tai muutoin lain salliessa tai edellyttäessä, sähköinen asiointitunnus.
 • Telian palveluihin, sovelluksiin ja portaaleihin rekisteröitymisen, tunnistautumisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat sekä kirjautumista koskevat tapahtumatiedot (esimerkiksi Omat Sivut, Minun Telia, Yritysportaali, Telia Yhteisö).
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, ostoksia, tuotteita, tilauksia ja takuuaikoja koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, palveluihin kytketyt estot ja rajoitukset, asiakasluokitustiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiakashistoria, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset), asiakaspalvelutilanteisiin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelu- ja videotallenteet sekä sähköposti-, chat- ja sosiaalisen median viestit asiakaspalveluun, muut antamasi lisätiedot.
 • Viestintäpalveluiden ja muiden Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten välitystiedot, Telian verkkosivujen, mobiilisovellusten sekä TV- ja viihdepalveluiden käytöstä syntyvät tiedot, mobiilivarmenteen hallinnoimiseksi ja käytön yhteydessä tarvittavat ja syntyvät tiedot.
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot (lisätietoja evästeiden käytöstä).
 • Telian järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, asiakastyytyväisyystutkimusten ja -kyselyiden yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksenkohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.
 • Muilta Telia-yhtiöiltä saadut tiedot.

Telia käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Telia pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen ja suunnitteluun, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja muihin tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Telian oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Telialla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä asiakkaidemme palvelemiseksi. Oikeutettu etu mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Jos asiakas on tunnistettavissa, voimme yhdistää häntä koskevia asiakastietoja hänestä kerättyyn analytiikkatietoon voidaksemme kohdentaa Palveluitamme paremmin juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin.

Voimme käsitellä henkilötietoja myös Telia-yhtiöiden välillä saadaksemme kokonaiskuvan asiakkaidemme asiakkuudesta Telia Companyssa ja voidaksemme tarjota ja markkinoida asiakkaillemme palveluita. Telia-yhtiöiden sisällä voidaan käsitellä, yhdistää, ryhmitellä ja ristiin ajaa henkilötietoja konserniin kuuluvien yhtiöiden kesken, mikäli sille on perusteltu tarve esimerkiksi yhtiöiden liiketoiminnan harjoittamiseksi ja suunnittelemiseksi, konsernin sisäisen luottoriskin hallitsemiseksi, tuotteiden, palveluiden ja asiakastarjooman luomiseksi ja kehittämiseksi, asiakasymmärryksen lisäämiseksi, palvelun toimittamiseksi ja tuottamiseksi, markkinointiin ja suoramarkkinointiin sekä muihin tarkoituksiin, joihin kyseiset yhtiöt ovat kertoneet käsittelevänsä henkilötietojasi. Tietojasi Teliayhtiöiden sisällä luovuttavat ja siirtävät sekä vastaanottavat rekisterinpitäjät vastaavat henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuudesta sekä tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta itsenäisesti. Lisätietoja muiden Telia-yhtiöiden suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on saatavilla kyseisten yhtiöiden tietosuojalausunnoista ja -käytännöistä.

Telialla voi olla Facebookissa fani- tai yrityssivuja, joiden ylläpitäjänä toimii Telia. Näiden sivujen osalta Telia ja Facebook toimivat yhteisrekisterinpitäjinä soveltuvin osin. Facebook käsittelee tietoja tietosuojalausuntonsa ja -käytäntönsä mukaisesti. Facebook vastaa pääasiallisesti tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä
rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussaan. Lisätietoa Facebookin ja sivujen ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä ja osapuolten välisestä vastuunjaosta. Facebookin tietosuoja-asetuksia voit hallinnoida Facebookissa.

Käsittelemme kaikissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn määriteltyyn käyttötarkoituksen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Telia käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

 

1. Sopimussuhteen perusteella ja Palveluiden tuottamiseksi:

Käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Henkilö- ja välitystietojasi käsitellään viestinnän välittämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi esimerkiksi kun välitämme viestintäverkossamme puhelun, tekstiviestin tai sähköpostin vastaanottajalle. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. 

Sopimussuhteen syntyminen ja/tai palveluiden toimittaminen voivat edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä, joka voidaan tehdä automatisoitua päätöksentekoa käyttäen. Luottopäätös voidaan tehdä Telian tai Telia-yhtiön asiakkuutta koskeviin tietoihin perustuen. Mikäli rekisteröidyllä ei ole asiakassuhdetta Telian kanssa tai mikäli asiakastietojen käsittelyn lisäksi katsotaan tarpeelliseksi, Telia voi käyttää ulkoisen luottotarkistuksen tietoja, joita tarjoaa esimerkiksi Suomen Asiakastieto. Tällaisia tarkistuksia voidaan tehdä myös niiden rekisteröityjen osalta, joiden luottotietohistoriaa ei ole saatavilla esim. pitkän ulkomailla oleskelun vuoksi. Laitemyynnissä käytämme kolmannen osapuolen tietoa luottopäätöksen tukena.

Luottopäätöksen perusteena voidaan käyttää Telian tai muun Telia-yhtiön kanssa sopimussuhteessa olevan asiakkaan maksuhistoriaa (laskun suuruus, laskun maksupäivä, eräpäivä). Voimme käyttää tietoa myös avoimista saatavista (summa, kesto). Luottopäätöksen sisältöön voivat vaikuttaa myös lyhyellä aikavälillä esitetyt luottotarkistuspyynnöt, ostettavien palveluiden lukumäärä ja arvo sekä asiakkaan ikä. Iän, kuten muidenkin kriteerien käyttö, liittyy laskennalliseen arvioon luottotapahtumien yleisistä määristä. Luottopäätökset tehdään osto- tai tilaustapahtuman yhteydessä.

Telian luottopäätökset perustuvat pääsääntöisesti automaattiseen käsittelyyn, jossa tehdään arvio luottoriskistä huomioimalla yllä mainittuja tekijöitä erilaisilla painoarvoilla.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Käsittelemme henkilö- ja välitystietoja teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi sekä kaikkien Palveluidemme, tietojärjestelmiemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi sekä niiden toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilö- ja välitystietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi esimerkiksi silloin, jos maksullista viestintäpalvelua on käytetty tai yritetään käyttää maksutta. Me voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietoja Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.

Voimme käsitellä välitystietoja viestintäpalvelun teknistä kehittämistä varten kuten optimoidaksemme viestintäverkkojen toimintaa. Lisäksi voimme muodostaa tilastoja Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten ja siten esimerkiksi ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla kuten esimerkiksi tehdä selvityksiä siitä, millä tavoin eri käyttäjäryhmät käyttävät viestintäpalveluja tai miten henkilön asuinpaikka ja ikä vaikuttavat Palveluiden käyttöön.

Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai
sisällön suhteen.

2. Oikeutetun edun perusteella:

Telia voi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Telialla on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien (mukaan lukien Teliayhtiöt) että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin ja -tutkimuksiin.

Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissa tai asiakaskanavissamme. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista profiloitua tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme yhä paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.

Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietoja myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää liiketoimintaamme, asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme. 

3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun estämiseksi säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

Telialla on teleyrityksenä velvollisuus tallentaa viestintää koskevia tietoja viranomaistarvetta varten sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla. Lisäksi Telialla on allekirjoitus- ja tunnistuspalvelun tarjoajana velvollisuus tallentaa allekirjoitus- tai tunnistamistapahtumiin ja tunnisteisiin liittyen yksittäisen tunnistustapahtuman tai sähköisen allekirjoittamisen tapahtuman todentamiseksi tarvittavat tiedot, tunnistusvälineen käyttöön liittyviä estoja ja käyttörajoituksia koskevat tiedot sekä varmenteen tietosisältö.

4. Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi:

Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit esimerkiksi antaa suostumuksesi siihen, että käsittelemme välitystietojasi tai sijaintitietojasi kohdentaaksemme sinulle etuja, jotka ovat sinulle ajankohtaisia tai relevantteja.

Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus koskee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Telialle on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja Telian tietoturvakäytännöistä yleisesti

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille.

 1. Telian kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää toiselle Telia-yhtiölle Tietosuojalausunnossa kerrottuihin tarkoituksiin lain mukaisin edellytyksin.
   
 2. Telian puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, laitehuoltokumppanimme sekä markkinointitoimenpiteitä lukuumme suorittavat markkinointitoimistot.

  Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin (Euroopan komission vastaavuuspäätös), että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU:n ulkopuolelle. Lisätietoa henkilötietojen siirtämisen edellytyksistä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
   
 3. Yhteystietopalveluille. Luovutamme henkilötietosi (kuten nimi, puhelinnumero ja osoite) julkaistavaksi julkisissa yhteystietopalveluissa (sähköiset hakemistopalvelut tai puhelinluettelo) lain edellyttämällä tavalla. Sinulla on halutessasi oikeus kieltää tietojesi julkaiseminen tällä tavoin.
   
 4. Muille teleyrityksille tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan sinulle palveluita esimerkiksi laskutusta varten ja vika- tai häiriötilanteissa.

  Kun soitat muiden kotimaisten tai ulkomaisten teleyritysten puhelinnumeroihin, poistut viestintäverkostamme ja käytät muiden teleyritysten tarjoamia roaming-palveluita (esim. ulkomaille matkustettaessa), on asianomaisilla teleyrityksillä oikeus kerätä ja käsitellä henkilötietojasi sekä saada Telialta henkilötietojasi.

  Kun tilaat kauttamme esimerkiksi Spotifyn tai kanavapaketin Telia TV -palvelussa, voi palvelun toimittaminen edellyttää tietojesi luovuttamista kyseiselle palveluntarjoajalle. Jos toimitat laitteesi meille huoltoon, saattaa takuukäsittely edellyttää tietojesi luovuttamista valmistajalle.

  Tietojasi voidaan luovuttaa myös sähköiseen tunnistautumiseen tai sähköiseen allekirjoitukseen liittyen tunnistuksenvälityspalveluille tai palveluntarjoajille, joiden palveluita käyttäessäsi tai palveluihin kirjautuessasi käytät Telian tunnistuspalvelua tai tunnistusvälinettä (kuten mobiilivarmennetta) henkilöllisyytesi tunnistamiseen taikka sähköiseen allekirjoittamiseen. Palveluntarjoajille ja tunnistuksenvälityspalveluille voidaan luovuttaa henkilötietoja käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa lain salliessa tai edellyttäessä. Tunnistautumisen ja sähköisen allekirjoituksen yhteydessä palveluntarjoajalle ja tunnistuksenvälityspalvelulle voidaan luovuttaa nimi sekä sähköinen asiointitunnus ja/tai henkilötunnus.

  Mikäli hyödynnät puhelinliittymäsi maksuominaisuutta eli hankit esimerkiksi matkalipun puhelinlaskulla maksettavaksi, Telia voi käsitellä maksutapahtuman toteuttamiseksi tarpeellisia henkilötietoja ja luovuttaa liittymänumeron myös palveluntarjoajalle, jolta hankit palvelua maksuominaisuutta hyödyntämällä.

  Kun Telia luovuttaa henkilötietoja muille teleyrityksille tai palveluntarjoajille, henkilötietojen käsittely ja kerääminen tapahtuu kyseisen teleyrityksen tai palveluntarjoajan sopimusehtojen ja tietosuojakäytänteiden mukaisesti, eikä tätä Tietosuojalausuntoa sovelleta näiden tahojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Teleyritykset tai palveluntarjoajat voivat siirtää henkilötietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Suosittelemme tarvittaessa olemaan yhteydessä kyseiseen teleyritykseen tai palveluntarjoajaan, mikäli tarvitset lisätietoja heidän tietosuojakäytännöistään.
   
 5. Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.
   
 6. Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai  tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.

  Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
   
 7. Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.
   
 8. Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.
Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietoja säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilö- ja välitystietoja säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa. Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika on vähintään 3 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin asiakassuhde on päättynyt. Yksittäisten tietotyyppien osalta säilytysajat voivat olla myös lyhyempiä, kuten esimerkiksi internet-lokien (IP-osoitteiden) tallennusaika on 14 vuorokautta.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä (5-6 vuotta), sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (6-12 kuukautta) sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (5 vuotta).

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli olet antanut suostumuksesi välitystietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ja peruutat suostumuksesi, emme
käsittele välitystietoja enää kohdentaaksemme sinulle suoramarkkinointia niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä välitystietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Telia voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Telian oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Telia voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Telian pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Teliaa poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Telian käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on myös oikeus kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen yhteystietopalveluihin (ns. salainen numero).

Sinulla on oikeus reklamoida automaattisella tietojenkäsittelyllä tehdystä luottopäätöksestä asiakaspalveluumme ja pyytää, että Telian käsittelijä käsittelee tiedot ja varmistaa päätöksen perustuneen oikeisiin tietoihin. Huomioithan, että luottopäätös voi tästä huolimatta pysyä ennallaan.

Kuinka saat tiedon Tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Voit käyttää kaikkia rekisteröidyn oikeuksia kirjautumalla telia.fi:hin sekä Minun Telia -sovelluksessa. Kirjaudu palveluun käyttämällä yllä olevaa linkkiä tai sivustolta www.telia.fi. Saat lisätietoja myös Telian asiakaspalvelusta, puhelimitse 020 690 400 tai Telia Kaupoista.

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Rekisterinpitäjä

Yritystiedot
Telia Finland Oyj
Pasilan Asema-aukio 1, 00520 HELSINKI. Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus 1475607-9, ALV REK 1475607-9

Tietosuojavastaava: tietosuoja-telia@teliacompany.com

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

Asiakaspalvelu
PL 0400
65101 Vaasa

Valtakunnallinen vaihdenumero 020401 (Ulkomailta soitettaessa +358 20401)
Asiakaspalvelu www.telia.fi/asiakastuki/yhteystiedot ja puhelin 020 690 400

Jos Telia on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuutta tai liikenne- ja viestintävirastoon, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

Telia on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos epäilet Telian toimineen lain tai Tietosuojalausunnon vastaisesti, voit raportoida asiasta luottamuksellisesti myös Telia Companyn Speak-Up Line -kanavan (ns. whistleblowing-järjestelmä) kautta.

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai keskusteltavaa siitä, miten Telia Company huolehtii tietosuojastasi, ota ystävällisesti yhteyttä konsernimme tietosuojavastaavaan osoitteessa DPO-TC@teliacompany.com.

Lue lisää tietosuojasta Telia Companyssa.

Lue lisää tietoturvasta Telia Companyssa.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn sovellettavat lait: