RIPE-tietokanta

Päivitetty 25.3.2021

Telia käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja joissakin tilanteissa internetresurssien (kuten IP-osoitteet ja AS-numerot) käyttöön antamiseksi ja hallinnoimiseksi. Suosittelemme, että luet alla olevat tietosuojaa koskevat tiedot.

Pyydämme huomioimaan, että resurssinhaltijana Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että kaikkia henkilöitä, joiden henkilötietoja luovutetaan Telialle, on etukäteen riittävällä tavalla tiedotettu heidän tietojensa käsittelemisestä ja luovuttamisesta sekä heidän tietosuojaan liittyvistä oikeuksistaan sovellettavien tietosuojalakien edellyttämällä tavalla.

1. Miksi Telia kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja?

Paikallisena internetrekisterinä ja palveluntarjoajana Telia vahvistaa IP-pyyntöjä sekä hallinnoi ja päivittää kaikkia asiaan liittyviä tietoja RIPE-tietokannassa (Whois-tietokanta) mukaan lukien Asiakkaan ja Asiakkaan yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Lisäksi henkilötietojen käsittely on tarpeen Telian ja Asiakkaan välisen sopimussuhteen perusteella esimerkiksi tilausten hallinnoimiseen sekä palveluun liittyvien selvitysten ja reklamaatioiden käsittelemiseksi.

Telialla on internetresursseja hallinnoidessaan velvollisuus noudattaa RIPEn käytäntöjä sekä luovuttaa RIPElle tiettyjä tietoja.

Telia voi myös säilyttää henkilötietoja perustuen Telian pakottaviin ja oikeutettuihin etuihin kuten väärinkäytösten ehkäisemiseksi sekä oikeusvaateilta suojautumiseksi.

Asiakas vastaa ja huolehtii siitä, että sen Telialle toimittamat henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja laillisesti kerättyjä ja että kyseiset henkilöt ovat saaneet sovellettavien tietosuojalakien edellyttämällä tavalla tiedon käsittelystä ja heidän tietosuojaan liittyvistä oikeuksistaan. Telia poistaa henkilötiedot Asiakkaan pyynnöstä sen mukaisesti kuin jäljempänä kohdassa 5 todetaan.

2. Mikä on RIPE ja miten RIPE-tietokantaa (Whois-tietokantaa) käytetään?

RIPE NCC = alueellinen internetrekisteri
RIPE = internetyhteisö, joka päättää yhteisestä toimintapolitiikasta

RIPE NCC toimii internetresurssien alueellisena rekisterinä Euroopassa ja hallinnoi siten julkisen RIPE-tietokannan (Whois-tietokanta) toimintoja. Kaikki internetresurssien siirrot on rekisteröitävä julkiseen RIPE-tietokantaan, johon rekisteröidään myös resurssinhaltjan yhteyshenkilöiden yhteystiedot.  

Tämä toiminto on tärkeä internetin maailmanlaajuisille toiminnoille. Se varmistaa internetresurssien yksilöllisyyden julkisissa verkoissa, mikä on olennaista internetin asianmukaisen toimimisen kannalta. Rekisteröintitietojen julkaiseminen RIPE-tietokannassa varmistaa myös asianmukaisen internetresurssien jakelun läpinäkyvyyden. RIPE-tietokanta sisältää tietoa esimerkiksi verkko-operaattorien toiminnan koordinoinnin helpottamiseksi (verkko-ongelmien ratkaiseminen, katkosilmoitukset jne.), ja tämä tarkoitus oikeuttaa RIPE-tietokannassa olevien henkilötietojen julkaisemisen.

Lisäksi yhteystietojen ylläpitäminen niistä henkilöistä, jotka vastaavat tietyistä internetresursseista tai antavat teknistä tukea esimerkiksi sitä tarvitseville verkostoille, helpottaa internetin koordinointia. Nämä tiedot ovat tarpeellisia myös, mikäli jokin menee vikaan. Koska RIPE-tietokannan yhtenä tarkoituksena on tarjota resurssinhaltijaan liittyvää tietoa, RIPE-yhteisö on päättänyt, että internetresurssia hallitseva henkilö ei voi olla anonyymi.

3. Mitä tietoja säilytetään/julkaistaan RIPE-tietokannassa?

Julkisesti saatavilla oleva RIPE-tietokanta sisältää rekisteritietoja internetresursseista (IP-osoitteet ja AS-numerot) ja erityisesti tietoja organisaatioista tai henkilöistä, joiden hallussa internetresurssit ovat mukaan lukien näiden yhteystiedot. RIPE-tietokantaan sisältyy myös yhteystiedot niistä henkilöistä, jotka ovat vastuussa internetresursseja vastaavista verkostoista ja/tai niistä henkilöistä, jotka ovat vastuussa RIPE-tietokannassa olevien tietojen ylläpidosta.

Kyseessä on yleensä resurssinhaltijoiden hallinnollisten ja teknisten yhteyshenkilöiden seuraavat tiedot: resurssinhaltijoiden ja heidän nimeämiensä yhteyshenkilöiden yhteystiedot sisältävät nimet, sähköpostiosoitteet, puhelin- ja faksinumerot sekä postiosoitteet.

Resurssinhaltijan vastuulla on varmistaa, että kaikki yhteystiedot ovat aina ajan tasalla.

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään ja julkaistaan?

Telia säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen Telian internetpalvelun toimittamiseksi ja enintään kolme vuotta sen jälkeen, kun palvelu (esimerkiksi kiinteään julkiseen IP-osoitteeseen oikeuttava IP-yhteyspalvelu) on päättynyt.

RIPE-tietokannassa olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin resursseihin oikeuttava Telian internetpalvelu on käytössä.

5. Missä Telia tallentaa ja käsittelee henkilötietoa?

Telia tallentaa ja käsittelee henkilötietoja Ruotsissa hallinnoidessaan tätä palvelua.

6. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen

Mikäli Asiakkaan yhteyshenkilö haluaa henkilötietonsa poistettavaksi Telialta ja/tai RIPE-tietokannasta, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen lir@telia.fi tai yleisen asiakastuen kautta.

Otathan huomioon, että yhteyshenkilön tietojen poistamista pyytäessään Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa toisen yhteyshenkilön tiedot ennen kuin poistopyyntö voidaan käsitellä. Mikäli ajantasaisia yhteystietoja ei toimiteta, resurssit voidaan poistaa rekisteristä.

7. Lisätietoja RIPE-tietokannan tietosuojasta

Voit lukea lisää RIPE-tietokannan tietosuojasta RIPEn verkkosivuilta.

8. Lisätietoja Telian tietosuojakäytännöistä

Telian tietosuojakäytännöt ja yhteystiedot löytyvät täältä: telia.fi/tietosuoja.