Telefonsvararen förnyas

Aktuellt: Telefonsvararen förnyas i slutet av 2021 och kommer att bli enklare att administrera. Förändringen för med sig följande:

  • Röstbrevlådan kommer att kunna lagra 50 st. meddelanden (nu kan ca 20 meddelanden à en minut lagras).
  • Tjänstens säkerhet förbättras i fråga om PIN-koder.
  • Du kan också banda in en informativ hälsning, varefter samtalet bryts så att uppringaren inte kan lämna ett meddelande.
  • Ett mottaget röstmeddelande kan inte längre vidarebefordras till en annan telefonsvarare hos Telia, men det kan vidarebefordras per e-post.
  • Röstmeddelanden kan inte längre avlyssnas i Minun Telia, utan endast via telefonen.
  • Användningen av telefonsvararen via telefonen uppdateras.
  • Möjligheten till Visual Voicemail införs senare under 2021. Med Visual Voicemail kan man avlyssna sparade röstmeddelanden i en miljö som liknar en e-postlåda.

Dina nuvarande hälsningar och meddelanden förblir oförändrade vid uppdateringen.

Svarartjänsten är kostnadsfri också efter uppdateringen. Om du inte längre behöver telefonsvararen kan du inaktivera den från ditt abonnemang.