Lära känna oss

Vi är med i din vardag. Vi erbjuder dig tjänster och är till stöd i till exempel digitaliseringen. Allt det vi gör bygger på våra värderingar och vårt ansvar för vår omgivande värld.

Nya generationens teleoperatör

På några år har vi vuxit från en traditionell teleoperatör till ett modernt media- och teknologiföretag. Idag är vi Nordens största tv-bolag och ett av de ledande företagen i Finland för att tillhandahålla ICT-tjänster.
 

Hitta oss

Telia Finland Oyj

Böle stationsplats 1, Helsingfors
PO 106 00051 TELIA
FO-nummer 1475607-9

  • Riksomfattande växelnummer 020401 (Vid samtal från utlandet +358 20401)

Samtalspris: samtal från fast nät 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min., från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (moms 24 %). Vid samtal från utlandet debiteras utlandssamtalsavgiften för landet i fråga.

Telia Finland Oyj är infört i handelsregistret och företaget bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet.

Övervakningsmyndighet: Transport- och kommunikationsverket, www.ficora.fi

Telia Company AB

Telia Company AB

Stjärntorget 1
SE-169 94 Solna, Sweden

Tel: +46 (0)8-504 550 00
Fax: +46 (0)8-504 550 01
www.teliacompany.com

Reklamation

Reklamaatiot
Telia Finland Oyj
Asiakaspalvelu
PL 0400, 65101 VAASA

Du kan också göra en reklamation på Telia.fi.

Logga in