Uusimmat artikkelit

Tietosuojatietoisuus on tärkeä osa lapsen digitaitoja

4 min
Tietosuoja Yhteiskuntavastuu Tietosuoja Yhteiskuntavastuu

Miten kertoa lapselle tietosuojasta? 

Tietosuoja ja lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa ovat painopistealueitamme Telian vastuullisuustyössä. Tietosuojaa pidetään usein vaikeaselkoisena ja monimutkaisena asiana. Monille tulee siitä ensimmäisenä mieleen ruudulle pomppivat evästesuostumukset sekä puuduttavankin pitkät tietosuojalausunnot. Mitä hankalammasta asiasta on kysymys, sitä yksinkertaisemmin se tulisi selittää. Lapsen henkilötietojen käsittelystä tulisi kertoa lapsen ikää ja kehitystasoa vastaavalla tavalla siten, että lapsi kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Lasten ääni kuuluviin

Digitaalinen viestintä on keskeinen osa monen elämää ja myös yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijä. Digitaaliset pelit, sovellukset ja verkkoyhteisöt ovat lasten ja nuorten arkisia toimintaympäristöjä. Lapset ovat usein pienestä pitäen osa globaalia digitaalista yhteisöä. Lasten ymmärtäminen ja heidän digitaitojensa tukeminen on meille tärkeää ja ohjaa työtämme vastuullisen liiketoiminnan parissa.

Telia Company lanseerasi vuonna 2016 lasten neuvoa-antavan paneelin, Children’s Advisory Panel (CAP), jonka puitteissa nostetaan lasten ääni kuuluviin heitä koskevissa ajankohtaisissa asioissa. Teemme yhteistyötä lastensuojelujärjestöjen ja koulujen kanssa kysyessämme lapsilta ajankohtaisista digitalisaatioon liittyvistä aiheista ja osallistamme heitä aihetta koskevin interaktiivisin työpajoihin. Lapsen mielipiteen kuuleminen on tärkeässä roolissa, jotta yhteiskuntamme osaa ymmärtää digiaikaa myös lasten näkökulmasta. CAP:iin on osallistunut tähän mennessä jo yli 10.000 lasta eri maista.

Syksyllä 2017 ja tammikuussa 2018 tehdyssä CAP-tutkimuksessa keskityttiin lasten näkemyksiin, huoliin ja toimintatapoihin, jotka liittyivät tietosuojaan ja turvallisuuteen verkossa. Tutkimuksen haastateltiin 851 lasta (11-13 v.) kuudesta maasta (Tanska, Viro, Suomi, Liettua, Norja ja Ruotsi). Tutkimuksen mukaan: ”CAP-lapset vaikuttavat olevan keskimäärin hyvin tietoisia ja varovaisia verkossa. CAP-lapset käyttäytyvät hyvin kypsästi ja joustavasti verkossa, ovat tietoisia verkossa mahdollisesti tapahtuvista negatiivisista asioista ja ovat kehittäneet erilaisia toimintastrategioita selviytyäkseen haasteista. Yksityisyys verkossa on heille tärkeää ja he tietävät, kuinka tietoturvallisuutta voi parantaa esimerkiksi olemalla paljastamatta henkilökohtaisia tietoja ja käyttämällä harkintaa sosiaalisissa medioissa viestittäessä.”

Lataa CAP-tutkimusraportti (pdf) tästä.

Digitaidot suojelevat lasta verkossa

Tutkimuksen mukaan digitaidot suojelevat lapsia. Niillä CAP-tutkimukseen osallistuneilla lapsilla, jotka ovat saaneet tietoa ja neuvoja kotona tai koulussa, vaikuttaa olevat hieman vähemmän negatiivisia kokemuksia verkossa ja heidän käytöksensä on vähemmän riskialtista. On siis lasten turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, että opetamme heidät käyttämään verkkoa turvallisesti. Diginatiiviksi ei synnytä, vaan hyväksi digikansalaiseksi kasvetaan oppimalla. Vanhempien ja opettajien tietämys, resurssit ja valveutuneisuus digitaalisen median käyttötaidoista on keskeisessä asemassa, jotta lapset voivat oppia heiltä. Avoin keskusteluyhteys on paras tapa suojata lasta. Silloin myös mokista on helpompi kertoa aikuiselle.

Mikä on yritysten rooli? 

Me Telialla katsomme, että yritysten tehtävä on luoda tietosuojaa ja verkkoturvallisuutta koskevaa tietoisuutta lasten ymmärtämällä tavalla. Olemme toteuttaneet tätä tehtävää tarjoamalla interaktiivisia työpajoja, joissa lapset oppivat osallistumalla. Työpajat ovat olleet suosittuja ja saaneet lapset keskustelemaan tietosuojasta sekä yksityisyyden suojan tärkeydestä.Työpajojen avulla olemme myös oppineet, mitä mieltä nuoret ovat tietosuojasta ja mitkä asiat he näkevät tärkeinä oikeuksiensa toteutumisen kannalta. Työpajoista on saanut myös arvokasta tietoa siitä, millaista tukea he toivoisivat tulevaisuudessa myös yrityksiltä.

Halusimme panostaa lasten tietoisuuden kasvattamiseen tietosuojasta entisestään ja saada aiheelle lisää näkyvyyttä. Tämän ideoinnin lopputuloksena teimme tietosuojasta kertovan videosarjan lapsille (ja miksei aikuisillekin!) yhdessä artisti Tuure Boeliuksen kanssa. Videolla Tuure kertoo lapsille tietosuojasta eli niistä säännöistä, joita yritysten ja sovellusten täytyy noudattaa kun he keräävät ja käyttävät henkilötietoja. Lapset pystyvät pitämään tiedoistaan ja yksityisyydestään parempaa huolta, kun tietosuojan perusasiat ovat hallussa. Tietosuojan lisäksi muistutamme videolla muista netin ja somen käyttöön liittyvistä tärkeistä aiheista eli turvallisesta netin käytöstä ja hyvistä käytöstavoista.

Mukavia hetkiä videoiden parissa, toivottavasti niistä on apua tietosuojakeskusteluissa lapsen kanssa.

Tekstin kirjoittaja Heidi Mäkelä toimii tietosuojajuristina Telia Finlandissa.

Lisätietoa Telian vastuullisuustyöstä lasten oikeuksien ja tietosuojan parissa, CAP-tutkimusraportit sekä tietosuojatyöpajoja koskevat oppaat löytyvät täältä.

Lisää samasta aiheesta

Lisää samasta aihealueesta

Lapset
Edellinen artikkeli
Näin rakennat perheen digisäännöt
Millä tavoin muotoilla digisäännöt, etteivät ne aiheuta kitkaa perheessä?
Seuraava artikkeli
Viisi vinkkiä ensipuhelimen ostajalle sekä tärkeimmät pienen puhelimen käyttäjän turvaominaisuudet