Ääni lapselle

Digitaalinen viestintä on keskeinen osa monen elämää ja myös yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijä. Osana vastuullista liiketoimintaamme haluamme ymmärtää digiaikaa myös lasten näkökulmasta.

Näkökulmaa lasten neuvoa-antavasta paneelista

Telia Company lanseerasi vuonna 2016 Children’s Advisory Panel (CAP) -aloitteen, jonka puitteissa nostetaan lasten ääni kuuluviin heitä koskevissa ajankohtaisissa asioissa. CAP-aloitteen eli lasten neuvoa-antavan paneelin avulla pyrimme ymmärtämään paremmin lasten verkkoelämää ja teknologian käyttöä heidän näkökulmastaan tarkasteltuna. CAP perustuu osallistavan pedagogiikan periaatteeseen, jossa lapset osallistuvat työpajaan tiedon kanssatuottajina.

Teemme yhteistyötä lastensuojelujärjestöjen ja koulujen kanssa kysyessämme lapsilta ajankohtaisista digitalisaatioon liittyvistä aiheista ja osallistamme heitä aihetta koskevin interaktiivisin työpajoihin. Lapsen mielipiteen kuuleminen on tärkeässä roolissa, jotta yhteiskuntamme osaa ymmärtää digiaikaa myös lasten näkökulmasta.

Haluamme saada mukaan vuosittain ainakin 600 nuorta kuudesta maasta (Ruotsi, Suomi, Norja, Viro, Latvia ja Liettua). Tähän mennessä aloitteeseen on osallistunut yli 10 000 lasta. Paneelin tuloksista saadaan arvokasta tietoa, jotta yhteiskuntamme ymmärtäisi paremmin lapsia verkkokansalaisina. Aloitteen puitteissa on myös tuotettu materiaalia opetuskäyttöön.

Tutustu tutkimustuloksiin

Syksyn 2021 CAP-projektissa lapset ja nuoret kertoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan digiympäristöissä kohtaamastaan misinformaatiosta.

Artikkeli: Lasten verkkoarjessa väärä tieto on arkipäivää

Syksyllä 2018 toteutetun CAP-tutkimuksen avulla haluttiin löytää vastauksia digihyvinvointiin ja siihen, miten lapset neuvoisivat ikätovereitaan sen edistämisessä.

Children’s Advisory Panel -tutkimuksen tuloksia 2018 (pdf)

Syksyllä 2017 ja tammikuussa 2018 tehdyssä CAP-tutkimuksessa keskityttiin lasten näkemyksiin, huoliin ja toimintatapoihin, jotka liittyivät tietosuojaan ja turvallisuuteen verkossa.

Children’s Advisory Panel -tutkimuksen tuloksia 2017/2018 (pdf) 

Yhteistyökumppanimme

Telia Yrityskylässä

Yrityskylässä kansalaistaitoja ja vastuullista pelaamista

Toimimme vuosina 2012–2023 yhteistyössä Yrityskylä Espoon kanssa. Aluksi keskiössä olivat laitteet ja puhelinliittymät ja sitten internet, tietoturva sekä vastuullinen pelaaminen.

Lue artikkeli

Mediataitoviikko

Mediataitoviikolla mediakasvatuksen eväitä

Mediataidot ovat keskeinen osa myös lasten ja nuorten perustaitoja. Vastuulliseksi mediankäyttäjäksi kehitytään osana vuorovaikutusta sekä kasvatuksen avulla. Olemme mukana Mediataitoviikolla, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Mediataitoviikko on myös kansainvälinen: teemaviikolla vietetään kansainvälistä Safer Internet Daytä, jota juhlitaan EU-maiden lisäksi myös muissa maanosissa.