Ääni lapselle

Digitaalinen viestintä on keskeinen osa monen elämää ja myös yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijä. Osana vastuullista liiketoimintaamme haluamme ymmärtää digiaikaa myös lasten näkökulmasta.

Näkökulmaa lasten neuvoa-antavasta paneelista

Telia Company lanseerasi vuonna 2016 Children’s Advisory Panel (CAP) -aloitteen, jonka puitteissa nostetaan lasten ääni kuuluviin heitä koskevissa ajankohtaisissa asioissa. CAP-aloitteen eli lasten neuvoa-antavan paneelin avulla pyrimme ymmärtämään paremmin lasten verkkoelämää ja teknologian käyttöä heidän näkökulmastaan tarkasteltuna. CAP perustuu osallistavan pedagogiikan periaatteeseen, jossa lapset osallistuvat työpajaan tiedon kanssatuottajina.

Teemme yhteistyötä lastensuojelujärjestöjen ja koulujen kanssa kysyessämme lapsilta ajankohtaisista digitalisaatioon liittyvistä aiheista ja osallistamme heitä aihetta koskevin interaktiivisin työpajoihin. Lapsen mielipiteen kuuleminen on tärkeässä roolissa, jotta yhteiskuntamme osaa ymmärtää digiaikaa myös lasten näkökulmasta.

Haluamme saada mukaan vuosittain ainakin 600 nuorta kuudesta maasta (Ruotsi, Suomi, Norja, Viro, Latvia ja Liettua). Tähän mennessä aloitteeseen on osallistunut yli 10 000 lasta. Paneelin tuloksista saadaan arvokasta tietoa, jotta yhteiskuntamme ymmärtäisi paremmin lapsia verkkokansalaisina. Aloitteen puitteissa on myös tuotettu materiaalia opetuskäyttöön.

Tutustu tutkimustuloksiin

Syksyn 2021 CAP-projektissa lapset ja nuoret kertoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan digiympäristöissä kohtaamastaan misinformaatiosta.

Keväällä 2020 toteutetussa CAP-kyselyssä lapset ja nuoret kertoivat kokemuksistaan etäopiskelusta. 

Keväällä 2019 toteutetussa CAP-tutkimuksessa nuoret kertoivat kokemuksistaan pelaamisesta ja e-urheilusta aikuisille.

Syksyllä 2018 toteutetun CAP-tutkimuksen avulla haluttiin löytää vastauksia digihyvinvointiin ja siihen, miten lapset neuvoisivat ikätovereitaan sen edistämisessä.

Syksyllä 2017 ja tammikuussa 2018 tehdyssä CAP-tutkimuksessa keskityttiin lasten näkemyksiin, huoliin ja toimintatapoihin, jotka liittyivät tietosuojaan ja turvallisuuteen verkossa.

Syksyllä 2016 nuoret kertoivat millaisena he näkevät internetin, ja miten he rakentaisivat sen uudelleen.

Työpaja tietosuojasta koululaisille

Lasten neuvoa-antavan paneelin periaatteita voi hyödyntää myös koululaisten mediakasvatuksen työkaluna. Materiaalin tavoitteena on tukea lapsia hankkimaan erityisesti yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä digitaitoja yhdessä harjoitellen. Harjoituksissa käytetään osallistavaa pedagogiikkaa, jossa lapset osallistuvat työpajaan tiedon kanssatuottajina. 

Työpaja perustuu  vuoden 2018 Lasten neuvoa-antavan paneelin tuloksiin yksityisyydestä ja tietoturvasta verkossa.

Yhteistyökumppanimme

Younite

YOUNITE-vapaaehtoistyö

Työntekijämme voivat osallistua palkallisella työajalla vapaaehtoistyöhön. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina mm. Pelastakaa Lapset ry, Yrityskylä ja Helsinki Missio.

Lue lisää

Telia Yrityskylässä

Yrityskylässä vastuullista pelaamista

Yhteistyömme Yrityskylä Espoon sekä Helsinki-Vantaan kanssa on alkanut vuonna 2012. Aluksi keskiössä olivat laitteet ja puhelinliittymät, josta siirryttiin internetin ja tietoturvan kautta vastuulliseen pelaamiseen.

Lue lisää