Telia LIIGA MediaPortaali -palvelun tietosuojaseloste

31.8.2018

Telia Liiga Mediaportaali on Telia Finlandin ylläpitämä verkkopalvelu (”Palvelu”), johon rekisteröitymällä ja kirjautumalla sopimussuhteessa olevan Jakelijan edustaja voi hakea ja valita Palvelussa saatavilla olevista Videoista haluamansa Videot osaksi omaa mediaansa (”Media”) ja rikastaa sitä kautta Mediansa sisällöntarjontaa.

Jakelijan käyttäjältä pyydetään rekisteröintilomakkeella seuraavat pakolliset tiedot: sähköpostiosoite (käytetään myös käyttäjätunnuksena), vapaavalintainen salasana, etu- ja sukunimi sekä median nimi. Lisäksi käyttäjä voi tarvittaessa antaa puhelinnumeronsa ja edustamansa yrityksen nimen.

Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjän on vahvistettava antamansa sähköpostiosoite avaamalla kyseiseen osoitteeseen lähetetty vahvistuslinkki. Käyttäjä pääsee kirjautumaan palveluun vasta kun Telian edustaja on hyväksynyt rekisteröitymisen. Rekisteröinnin hyväksyminen edellyttää, että käyttäjän edustamalla Jakelijalla on Telia videovälityspalvelun käyttöön liittyvä sopimus voimassa.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen Palveluun toteutetaan Telian teknisen yhteistyökumppanin Auth0 -autentikointipalvelun avulla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. 

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään:

  • Telia Liiga Mediaportaalin ja Telia videovälityspalvelun sekä siihen liittyvän viestinnän tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Tässä tarkoituksessa henkilötietoja käsitellään esimerkiksi voidaksemme mahdollistaa turvallisen ja toimivan kirjautumisen palveluun ja voidaksemme viestiä palvelun käyttöön liittyvissä asioissa, kuten uusista ominaisuuksista ja käyttökatkoista.
  • Palvelun käytön analysointiin ja tilastointiin esim. asiakastarpeen ymmärtämiseksi jatkokehitystä varten
  • Palvelun teknisen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa käsittelemme vain käsittelyn tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja otamme yksityisyyden suojan huomioon. Telia käyttää henkilötietojasi vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Mikäli käyttäjä haluaa muokata antamiaan tietoja, poistaa käyttäjätunnuksensa tai esittää henkilötietojaan koskevan tarkastuspyynnön, hänen tulee ottaa yhteyttä Telia Liiga  videovälityspalvelun edustajaan sähköpostitse:

liiga-media@teliacompany.com

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

Telia Finland Oyj
Asiakaspalvelu
PL 0400
65101 Vaasa

Tietosuojavastaava: tietosuoja-telia@teliacompany.com

Telia Liiga Mediaportaali  palveluun sovelletaan henkilötietojen käsittelyn osalta tämän tietosuojaselosteen lisäksi Telian tietosuojalausuntoa sekä evästeitä koskevaa tietosuojaselostetta.

Rekisterinpitäjä Telia Finland Oyj.