10.08.2020 15:56:30

Verkon muutostyö: Rovaniemi

Häiriön alkamisaika: 10.08.2020 10:29:46
Häiriön päättymisaika: 10.08.2020 15:51:40

Työssä uusitaan runkoverkon laitteistoa palvelun laadun varmistamiseksi. Työstä aiheutuu lyhyitä katkoksia osalle alueen laajakaista- ja Telia TV -palveluista.

Parannamme yhteyksiäsi,
Telia