Takaisin

Tuore kyselytutkimus paljastaa - Osaamisen puute hidastaa pilveen siirtymistä

3 min

Keskisuurten ja suurten yritysten tietohallintojohtajat, IT-johtajat ja liiketoimintajohtajat arvioivat, että pilvipalvelujen käyttöä hidastaa eniten oman ja pilvikumppanin osaamisen puute, tietoturva sekä hinta.

Telia Inmics-Nebulan teettämän haastattelututkimuksen mukaan neljännes vastanneista yrityksistä arvioi olevansa julkipilven osalta vielä testi- ja arviointivaiheessa. Käyttöönottovaiheessa on joka kolmas. Pilvipalvelujen hallinta tuottaa haasteita, eikä valtaosalla johtajista ole aikaa toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen.    

Pilvipalvelujen nykyistä laajempaa käyttöä hidastaa oman pilviosaamisen puute sekä pilveen liitettävät tietoturvahuolet ja palveluiden todellinen hintataso.    

”Pilviteknologiat kehittyvät erittäin nopeasti ja ratkaisuja tulee koko ajan lisää markkinoille. On vaikea pysyä ajan hermolla, ja siksi yhä useampi haluaa luottaa pilviratkaisuihin vihkiytyneisiin osaajiin”, Telia Inmics-Nebulan kaupallinen johtaja Jyri Suvela kiteyttää.

Pilvipalveluiden täysimittainen hyödyntäminen vasta edessä

Lähes 40 prosenttia vastaajista arvioi pilvipalvelujen käyttöasteen omassa yrityksessään laajaksi, mutta vain kuusi prosenttia pitää pilven hyödyntämistä täysimittaisena. Joka neljäs arvioi yrityksen olevan julkipilven osalta vielä testi- ja arviointivaiheessa. 33 prosenttia on käyttöönottovaiheessa, eli toteuttamassa myös isompia ja kriittisempiä tuotantokäyttöjä.

IT-infrastruktuurinsa on vienyt pilveen 19 prosenttia vastaajista. 33 prosenttia hankkii julkipilvestä Microsoft Office 365-palvelun, ja 22 prosenttia erilaisia SaaS-palveluja, kuten henkilöstö- tai taloushallinnon ratkaisuja. Hieman alle joka viides vastaaja kertoo yrityksen hankkivan julkipilvestä CRM:n, ERP:in tai muun liiketoimintakriittisen järjestelmän.

”Pilvipalveluja ostetaan tyypillisesti useilta eri tahoilta, eikä kokonaisuus tunnu pysyvän hallinnassa. Valvonta on vaikeaa, ja raportoinnissa saattaa olla isoja puutteita”, Suvela sanoo.

Neljä viidestä haluaa kokonaisvaltaisen pilvikumppanin

Järjestelmien uudistaminen, digitalisaatio ja liiketoiminnan tehostaminen painottuvat voimakkaasti yritysten IT-strategioissa. Yritykset ovat panostamassa erityisesti taloushallinnon, hankinnan, asiakaspalvelun ja ERP:in digitalisointiin seuraavien 6-18 kuukauden aikana.

”Johtajat arvostavat eniten pilvikumppanin kykyä innovoida ja kykyä tuoda uusia ideoita pöytään. Johtajien aikaa vapautuisi myös arvokkaaseen kehitystyöhön, mikäli kumppani hoitaisi kattavasti koko pilviympäristön hallinnan palveluineen. On hyvin ymmärrettävää, että 79 prosenttia johtajista haluaa pilvikumppanin, jolta saa apua, osaamista sekä näkemystä muutenkin kuin akuuteissa häiriötilanteissa”, Suvela kertoo. 

”Vastaajilla on selvästi haluja siirtyä pilveen. Nopeus, helppous, ketteryys, kustannustehokkuus ja skaalautuvuus ovat johtajien mukaan julkipilven tärkeimpiä hyötyjä”, Suvela listaa.

 ”Julkipilvipalveluiden laajamittaiseen käyttöön siirtyminen edellyttää sitä, että pilviosaaminen lisääntyy sekä yrityksissä että pilvipalveluja tarjoavien kumppaneiden keskuudessa. Johtajia pitää valistaa lisää siitä, että julkipilveen siirtyminen voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti, kunhan asiat suunnitellaan ja toteutetaan ammattimaisesti.”

MRK Funnel Oy haastatteli Telia Inmics-Nebulan toimeksiannosta 38 tietohallinnossa, IT-yksiköissä sekä liiketoiminnoissa toimivaa johtajaa. Haastattelut tehtiin vuoden 2019 joulukuun ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Valtaosa haastatelluista johtajista (87%) edusti tietohallintojohtoa tai IT-johtoa. 

Martina Lilius

Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Medialle
Edellinen artikkeli
Koronaeristys mullisti lasten ja nuorten digiarjen – mitä hyvää, mitä huonoa nuoret itse ajasta ovat löytäneet?
Seuraava artikkeli
Liiga-kevään viihteellinen loppuhuipennus pelataan virtuaalisesti - Pelaajina ammattilaiskiekkoilijoita, huippukokki ja näyttelijä
Jääkiekkokausi päättyi tänä vuonna ennenaikaisesti, mutta ei hätää.