E-faktura

Ett liv utan pappers faktura är enkelt. I nätbanken finns e-fakturor kvar I arkivet och du kan senare vid behov printa ut dem från sidan.

Man kan aktivera räkningar I nätbanken eller spara dem vid behov I den egna datorn. I specifikationen kan e-fakturan öppnas och ser ut som pappersfakturan som  tidigare kommit som hem I pappersform. I nätbanken väljer du själv om räkningen går automatiskt från kontot eller om godkännande alltid ska göras för att debittering av konto får utföras på förfallodatum av räkningen. E-faktura är gratis.

E-faktura kan beställas tex i samband av att betalningen görs I nätbanken. Men beställningen kan även göras via Minun Telia då räkningen betalas där via. Läs mera om detta Beställning av e-faktura i Minun Telia för anvisningar och information.

Införande av e-faktura

Beställning av e-faktura i Minun Telia

Via Minun Telia är beställning av e-faktura smidig och enkel att göra. Avtalet och beställningen sker I två steg- först beställer man e-fakturan I Minun Telia och avtalet går vidare till nätbanken du valt. Avtalet bör godkännas och detta kan göras efter ca 1 vecka efter att beställning är gjord.

Som ny kund eller nytt avtal är det bra att göra beställningen efter första räkningen kommit.

Beställ e-faktura via Minun Telia
 1. Logga in på Minun Telia, gå till Omat tiedot ja asetukset (egna uppgifter och inställningar) och därifrån till Laskutustiedot (faktureringsuppgifter).
  Till faktureringsuppgifter (FI)
 2. Klicka på Tilaa e-lasku (beställ e-faktura).
 3. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och välj din nätbank i menyn.
 4. Klicka på Lähetä (skicka). När sändningen av beställningen har lyckats ser du ett meddelande att du beställt ett e-fakturaavtal till den bank du valt.

Vänligen kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp med beställningen av e-faktura.

Godkänn e-faktura avtal i nätbanken

Det nya e-fakturaavtalet anländer till nätbanken för godkännande inom en vecka efter beställningen i Minun Telia.

Du har 30 dagar på dig att godkänna e-fakturaavtalet. Om du inte godkänner avtalet, ändras inte faktureringssättet. Om du får flera fakturor från oss, gäller beställningen av e-faktura alltid samtliga fakturor. Godkänn e-fakturaavtalet således bara för de fakturor du vill få som e-faktura i fortsättningen. Du kan ignorera de övriga.

 1. Logga in i din nätbank och gå till e-fakturor.
 2. Välj det e-fakturaavtal för Telia som du vill godkänna. Avtalet innehåller automatiskt rätt faktureringsgrund, betalningsmottagare och identifieringsuppgifter.
 3. Godkänn avtalet.
Beställning av e-faktura i nätbanken

I samband med att du betalar  Telia fakturan kan även beställning göras för e-faktura och avtal. Du väljer själv om e-fakturan dras automatiskt från kontot eller om godkännande alltid behöver göras för debittering av kontot. Mera information om hur man tar e-faktura i bruk fås från den egna banken.

Vilka uppgifter som ska finnas på e-faktura avtalet varierar från vilken produkt fakturan gäller. Det är bra att ha den senaste fakturan tillhands då man gör en ny e-faktura. Om referensnummern börjar på 3 eller 4 välj som faktura Laajakaista, Yhteislasku, TV, Muut. Om referensnummern börjar på 1, välj som faktura Telia matkapuhelin/liikkuva netti. Se här för mera instruktioner:

Mobiltelefon och mobilnät faktura
 1. Du behöver referensnumret från din senaste faktura och det första abonnemangsnummer från fakturan (telefon abonnemang eller mobilinternet abonnemang). Du hittar också nödvändig information på pappersfakturan eller via Minun Telia fakturan genom att ladda ner första sidan av PDF-versionen, rutan börjar med fakturanumret, som är markerad med en violett boll i bilden.
 2. Betalningsmottagare är Telia Finland Oyj från faktureringslistan och faktureringsämnet Telia matkapuhelin/liikkuva netti.
 3. Ange referensnummer och abonnemangsnummer i anslutningsfönstret för e-faktura. Ange referensnummer utan mellanslag.

Om ditt abonnemang faktureras som samfaktura (Yhteislasku), gör avtalet i nätbank enligt instruktionerna för bredband, hemtelefon, Telia Play, Telia mobil enhet försäkring, Turvapaketti och samfakturering.

Bredband, hemtelefon, Telia Play, Telia mobil enhet försäkring, Turvapaketti och samfakturering

Kabel-TV-e-faktura skiljer sig från andra Telia Play -fakturor. Se Kabel-TV-fakturan nedan för instruktioner.

 1. Du behöver från din senaste faktura referensnummer och identifikationsinformation.
  Notera! Identifikation för den gemensamma fakturan kan anges på fakturan i formuläret 1234567/1/1. Identifikation registreras dock som 1234567. I fakturan kan finnas kundnummer som kan användas istället för identifikationsnummret.
 2. Beställ e-fakturan till din nätbank genom att välja Telia Finland Oyj från faktureringslistan och faktureringsämnet Laajakaista, Yhteislasku, TV, Muut.
 3. Ange referensnummer och identifikationsinformation i anslutningsfönstret för e-faktura. Ange referensnummer utan mellanslag.
Kabel TV-faktura
 1. Du behöver referensnumret på din senaste faktura.
 2. Beställ e-fakturan i nätbanken genom att välja Telia Finland Oyj från faktureringslistan och faktureringsämnet Kabel-TV.
 3. Ange referensnummer utan mellanslag i anslutningsfönstret för e-faktura
Telia Finansiering faktura 

På Telia Finance räkningar faktureras produkter som du köpt via finansiering (avbetlaning). Betlningsmottagare är Telia Finance.

 1. Beställ e-fakturan i nätbanken med att välja Telia Finance Finland från fakturerings listan, och därefter fakturerings tema Telia Rahoitus.
 2. Ange i e-faktura avtalet den personens socialskyddsignum och namn som faktureras på Telia Finance räkningen.

Varifrån hittar jag samtalsspecifikation?

Samtalsspecifikation finns inte med på e-faktura i nätbanken på grund av datasäkerhet, den kan  att läsas i Laskuarkisto när du loggar in på Minun Telia.

GÅ TILL FAKTURA ARKIVET (FI)

Varför fick jag inte e-fakturan, fastän jag beställde den?

Beställningen av e-fakturan har troligen kopplats då just följande faktura bildats och därför har fakturan ännu inte hunnit bli till och på grund av detta kommer den ännu på föregående sätt (pappersfaktura eller Minun Telia faktura).

Om du får ännu en till faktura på gamla fakturerings sättet, har e-faktura kopplingen i din nätbank av någon orsak misslyckats. Beställ e-fakturan pånytt i din nätbank enligt anvisningarna. Om du vill ta bort den ursprungliga beställning i din nätbanken, gör då den nya beställningen först följande dag.