E-faktura

Ett papperslöst liv är enkelt, att välja e-faktura är smidigt för att i nätbanken hålls dina e-fakturor kvar i minnet och vid behov kan du senare få ut dem därifrån. Man kan arkivera räkningar i nätbanken eller sedan spara dem vid behov i sin egen dator. I e-fakturans specifikations länk kan man öppna sin e-faktura och då ser den ut som den man tidigare haft som pappers. I nätbanken kan man också gör val om man vill att räkningen skall gå automatiskt från kontot till betalning, då behöver man inte fundera över förfallodatum på räkningen. E-faktura är ett gratis alternativ för betalning av faktura.

Aktuellt: Från och med maj 2021 kan du börja använda e-faktura på ett nytt och enkelt sätt genom att beställa ett e-fakturaavtal till din nätbank i Minun Telia. E-fakturaavtalet gäller den nätbank du uppgett och det innehåller alla faktureringsuppgifter som behövs för att börja använda e-faktura. Läs Beställning av e-faktura i Minun Telia i den här anvisningen för mer information.

Införande av e-faktura

Beställning av e-faktura i Minun Telia

Att beställa e-faktura i Minun Telia är ett nytt och enklare sätt för att börja använda e-faktura. Beställningen görs i två steg – först beställer du e-fakturan i Minun Telia och sedan godkänner du e-fakturaavtalet i din nätbank.

Du kan beställa e-faktura efter att du har fått den första fakturan med ett annat faktureringssätt.

Beställ e-fakturaavtal i Minun Telia
 1. Logga in på Minun Telia, gå till Omat tiedot ja asetukset (egna uppgifter och inställningar) och därifrån till Laskutustiedot (faktureringsuppgifter).
  Till faktureringsuppgifter (FI)
 2. Klicka på Tilaa e-lasku (beställ e-faktura).
 3. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och välj din nätbank i rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på Lähetä (skicka). När sändningen av beställningen har lyckats ser du ett meddelande att du beställt ett e-fakturaavtal till den bank du valt.

Vänligen kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp med att beställa e-fakturaavtalet.

Godkänn e-fakturaavtalet i nätbanken

Det nya e-fakturaavtalet kommer till din nätbank för ditt godkännande inom en vecka efter beställningen i Minun Telia. Du ser alltså inte avtalet genast i din nätbank.

Du har 30 dagar på dig att godkänna e-fakturaavtalet. Om du inte godkänner avtalet, ändras inte ditt faktureringssätt. Om du får flera fakturor från oss, gäller beställningen av e-faktura alltid samtliga fakturor. Godkänn e-fakturaavtalet således bara för de fakturor du vill få som e-faktura i fortsättningen. Du kan ignorera de övriga.

 1. Logga in i din nätbank och gå till e-fakturor.
 2. Välj det e-fakturaavtal för Telia som du vill godkänna. Avtalet innehåller automatiskt rätt faktureringsgrund, fakturamottagare och identifieringsuppgift.
 3. Godkänn avtalet.
Beställning av e-faktura i nätbanken

Man kan beställa e-fakturan via nätbanken. I samband med att man gör beställningen kan man själv välja om man vill att den ska gå automatiskt från kontot vid förfallodagen eller sedan välja alternativet att man alltid ska godkänna fakturan före den ska dras från kontot. Mera information om hur man tar e-faktura i bruk fås från den egna banken. Vilka uppgifter som ska finnas på e-faktura avtalet varierar från vad fakturan gäller. Det kan vara bra att ha den senaste fakturan tillhands då man gör en ny e-faktura.

Om referensnummern börjar på 3 eller 4 välj som faktura Laajakaista, Yhteislasku, TV, Muut. Om referensnummern börjar på 1, välj som faktura Telia matkapuhelin/liikkuva netti. Se här för mera instruktioner:

Mobiltelefon och mobilnät faktura
 1. Du behöver referensnumret från din senaste faktura och det första abonemangsnumret på fakuran (telefon abonemang eller mobilnät abonemang). Du hittar också nödvändig information på pappersfakturan eller via e-mail fakturan genom att ladda ner första sidan av PDF-versionen, rutan börjar med fakturanumret, som är markerad med en violett boll i bilden.
 2. Anslut e-fakturan i din nätbank genom att välja Telia Finland Oyj från faktureringslistan och faktureringsämnet Telia matkapuhelin/liikkuva netti.
 3. Ange referensnummer och abonnemangsnummer i anslutningsfönstret för e-faktura. Ange referensnumret utan mellanslag.

Om ditt abonnemang faktureras som samfaktura, gör anslutningen i nätbank enligt instruktionerna för bredband, hemtelefon, Telia TV, Telia mobil enhet försäkring, Turvapaketti och samfakturering.

Bredband, hemtelefon, Telia TV, Telia mobil enhet försäkring, Turvapaketti och samfakturering

Observera att prenumerationen på en kabel-TV-e-faktura skiljer sig från andra Telia TV-fakturor. Se avsnittet Kabel-TV-fakturan nedan för instruktioner.

 1. Du behöver från din senaste faktura referensnummer och identifikationsinformation.
  Notera! Identifikation för den gemensamma fakturan kan anges på fakturan i formuläret 1234567/1/1. Identifikation registreras dock som 1234567. I fakturan kan finnas kundnummer som kan användas istället för identifikationsnummret.
 2. Anslut e-fakturan till din nätbank genom att välja Telia Finland Oyj från faktureringslistan och faktureringsämnet Laajakaista, Yhteislasku, TV, Muut.
 3. Ange referensnummer och identifikationsinformation i anslutningsfönstret för e-faktura. Ange referensnumret utan mellanslag.
Kabel TV-faktura
 1. Du behöver referensnumret på din senaste faktura.
 2. Anslut e-fakturan i din nätbank genom att välja Telia Finland Oyj från faktureringslistan och faktureringsämnet Kabel-TV.
 3. Ange referensnumret utan mellanslag i anslutningsfönstret för e-faktura.
Telia Finansiering faktura 

På Telia Finansiering räkningar faktureras enheter som du köpt med finansiering. Faktureraren är Telia Finance.

 1. Koppla e-fakturan i din nätbank med att välja Telia Finance Finland från fakturerings listan, och därefter fakturerings tema Telia Rahoitus.
 2. Ange i e-faktura avtalet den personens socialskyddsignum och namn som faktureras på Telia Finansierings räkningen.

Varifrån hittar jag samtalsspecifikation?

En möjlig samtalsspecifikation levereras inte med e-fakturan till nätbanken på grund av datasäkerhet, utan finns att läsas i Laskuarkisto när du loggar in på Minun Telia.

GÅ TILL FAKTURA ARKIVET (FI)

Varför fick jag inte e-fakturan, fastän jag beställde den?

Beställningen av e-fakturan har troligen kopplats då följande faktura just bildats och därför har du fått fakturan ännu på föregående sätt (pappersfaktura eller e-mail faktura).

Om du får ännu en till faktura på gamla fakturerings sättet, har e-faktura kopplingen i din nätbank av någon orsak misslyckats. Koppla e-fakturan pånytt i din nätbank enligt anvisningarna. Om du vill ta bort den ursprungliga kopplingen i din nätbank, gör då den nya kopplingen följande dag.