Tietosuojaseloste - Telia Finlandin toimitiloissa vierailijat

16.9.2020

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysaika

Telia Finland Oyj tallentaa henkilötietoja Telian pääkonttorissa tai muissa toimitiloissa vierailevista henkilöistä. Vierailun yhteydessä tallennetaan vierailijan nimi, yritys, sähköpostiosoite sekä kutsujana toimineen henkilön nimi. Vierailijoiden henkilötiedot saadaan joko vierailukutsun mukana tulleen koodin kautta tai henkilön itsensä tai jonkun hänen puolestaan antamana. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Telian oikeus yksilöidä ja tunnistaa tiloihimme saapuvat vierailijat. Telia säilyttää tietoja maksimissaan 29 vuorokautta, minkä jälkeen vierailuun liittyvät henkilötiedot anonymisoidaan ja niitä käytetään vain tilastointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Telia Finland Oyj
Pasilan asema-aukio 1, 00520 HELSINKI. Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus 1475607-9, ALV REK 1475607-9

Tietosuojavastaava: tietosuoja-telia@teliacompany.com

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot:
Telia Finland Oyj
Asiakaspalvelu
PL 0400
65101 Vaasa

Telian vierailijoita koskevaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi soveltuvin osin myös Telian tietosuojalausuntoa. Telian toimipisteissä suoritettavan kameravalvonnan keinoin tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kameravalvonnan tietosuojaselostetta. Telian tietosuojalausunto ja tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa www.telia.fi/tietosuoja

Vierailun yhteydessä voidaan myös vaatia erillisen salassapitosopimuksen allekirjoittamista. Salassapitosopimuksia säilytetään vierailua koskevien tietojen säilytysajoista riippumatta niin kauan kuin salassapitovelvoitteet ovat voimassa tai niiden rikkomiseen voi vedota.