Tietosuojaseloste – Kameravalvonta

Lataa tietosuojaseloste (pdf)

Rekisterinpitäjä

Telia Finland Oyj
Y-tunnus: 1475607-9
Postiosoite: PL 106, 00051 TELIA
Käyntiosoite: Pasilan asema-aukio 1, 00520 HELSINKI
Puhelin: 020401
Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: tietosuoja-telia@teliacompany.com

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme video- tai muuta kuva-aineistoa henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka liikkuvat Telia Finland Oyj:n kameravalvotuilla alueilla (kuten toimitilat ja liiketilat). Kuva-aineiston yhteyteen tallentuu tapahtumapäivämäärä ja -kellonaika.

Kuinka keräämme henkilötietoja?

Yhtiön toimi- ja liiketiloihin ja muille yhtiön hallinnoimille alueille on asennettu laitteita kameravalvonnan suorittamiseksi. Kameravalvonnan keinoin kuvataan ja tallennetaan kuva- ja henkilötietoa henkilöistä, jotka liikkuvat kameravalvonnan piiriin kuuluvalla alueella. Alueella tapahtuvasta kameravalvonnasta kerrotaan kylteillä.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja Telia Finland Oyj:n lakisääteisten velvoitteiden ja oikeuksien sekä pakottavien tarkoitusten täyttämiseksi yhtiön palveluksessa olevien työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaamiseksi, työnantajan, työntekijöiden ja asiakkaiden tietojen ja omaisuuden suojaamiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi. Käsittely perustuu mm. Liikenne- ja viestintäviraston määräykseen 54 B / 2014M.

Henkilötietoja käsitellään myös väärinkäyttötapausten selvittämiseksi, virhehälytysten selvittämiseksi sekä tiloissa liikkuvien henkilöiden yksilöimiseen ja tunnistamiseen. Tietoja voidaan käyttää apuna myös asennus- ja huoltotöissä. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Tietoja voidaan luovuttaa esimiehille, ulkopuolisille yhteyshenkilöille, asiakkaille ja/tai viranomaisille (esim. poliisi) lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja voidaan siirtää Telian puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Alihankkijat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu tietosuojaselosteen ja tietosuojalausunnon mukaisesti.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietoturva

Tietoja säilytetään lukituissa tiloissa tai kaapeissa ja niitä käsittelevät vain ne henkilöt, jotka niitä työtehtävissään tarvitsevat. Kameravalvontajärjestelmät ovat suljetussa verkossa. Sovellukseen pääsy on rajattu käyttöoikeuksin.

Tietojen säilytysaika 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Videotallenteita säilytetään pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes kamerajärjestelmä tallentaa videon päälle uutta videokuvaa. Tämä aika on noin kuusi kuukautta. Mikäli tallennetta tarvitaan edellä kerrottuihin tarkoituksiin pidempi aika, säilytetään niitä niin kauan kuin tarve edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella sinulla on erilaisia oikeuksia. Tilanteesta riippuen, sinulla saattaa olla oikeus:

 • saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei, ja silloin kun niitä käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin
   
 • saada sinua koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistua tai joissain tapauksissa saada puutteelliset tiedot täydennettyä
   
 • saada sinua koskevat henkilötiedot poistettua
   
 • saada rajoittaa käsittelyä tiettyjen ehtojen soveltuessa
   
 • saada sinua koskevat meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja myös oikeus saada nämä tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle
   
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tilanteissa, joissa tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella
   
 • peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen

Mikäli haluat tehdä tarkastuspyynnön, löydät ohjeet ja lomakkeen tarkastuspyynnön tekemiseen osoitteesta www.telia.fi/tietosuoja. Voit käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksia myös kirjautumalla telia.fi:hin tai Minun Telia -sovelluksessa.

Jos Telia on mielestäsi toiminut tietosuojaselosteen tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.

Telia on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos epäilet Telian toimineen lain tai tietosuojaselosteen vastaisesti, voit raportoida asiasta luottamuksellisesti myös Telia Companyn Speak-Up Line -kanavan (ns. whistleblowing-järjestelmä) kautta: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101615/index.html

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai keskusteltavaa siitä, miten Telia Company huolehtii tietosuojastasi, ota ystävällisesti yhteyttä konsernimme tietosuojavastaavaan osoitteessa: DPO-TC@teliacompany.com.

Telia Company -konsernin tietosuojasta voit lukea lisää osoitteessa:  https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/privacy

Kuinka saat tiedon tietosuojaselosteen muuttumisesta?

Tietosuojaseloste täydentää Telian tietosuojalausuntoa (www.telia.fi/tietosuoja). Päivitämme tietosuojaselostetta ja tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme kehittymisen myötä. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät aina kameravalvonnan piiriin kuuluvista toimi- ja liiketiloista.