Takaisin

Future Leaders 2021 – tulevaisuuden johtajien kasvumatka

4 min
Future Leaders -mentorointiohjelma Future Leaders -mentorointiohjelma

Telian sisäinen Future Leaders -mentorointiohjelma käynnistyi huhtikuussa, kun kolmisenkymmentä mentorointiparia kokoontui virtuaaliseen Kick Off -tilaisuuteen. Mukaan on poimittu mentoreita ja mentoroitavia ympäri Teliaa.

Future Leaders kestää noin puoli vuotta ja se sisältää kahdenkeskisiä tapaamisia sekä koko ohjelman yhteisiä virtuaalitilaisuuksia. Ohjelman tavoitteena on tukea Telian tulevaisuuden johtajien kehittymistä mentoroinnin keinoin. Tässä yhteydessä johtajalla ei tarkoiteta vain perinteistä tiiminvetäjää tai esihenkilöä, vaan ketä tahansa ”leaderia”, jonka työhön kuuluu vaikuttaminen ja muiden innostaminen.

”Johtaminen on paljon monipuolisempaa, kuin pelkkä linjajohtajuus. Itse asiassa projektin, hankkeen tai virtuaalitiimin vetäminen voi olla haastavampi ja jopa parempi oppipolku eteenpäin. Matkan varrelle mahtuu samoja haasteita kuin linjajohtajuudessa, mutta toisaalta tukea voi olla vähemmän tarjolla”, toteaa Telia Finlandin henkilöstöjohtaja Heini Linnainmaa.

Perinteisesti henkilöstöjohtamisen prosessit rakentuvat linjajohtajuuden varaan, mutta yrityksenä olemme jo muutoksen keskellä.

”Tässä tilanteessa on tärkeää pohtia ”Mitä ajattelemme johtajuudesta ja johtamisesta? Miten tuemme sitä? Millaisia johtamisen malleja meillä on tulevaisuudessa?” Heini summaa.

Keskiössä mentoroitavan omat toiveet ja tavoitteet kehittymiselle

Mentorointiparien valinta perustui mentoroitavien eli aktoreiden omiin toiveisiin ja tavoitteisiin. Niiden pohjalta etsittiin sopiva mentori ja muodostettiin ”match”. Se, mitä mentoroinnilla lopulta saadaan aikaan, riippuu pitkälti siitä, mitä mentoroitava haluaa. Yksi mentoroitavista on Rita Korjonen Rovaniemeltä.

"Kun kuulin tulleeni valituksi tähän ohjelmaan, olin arvatenkin todella innoissani. Intoa seurasi kuitenkin epävarmuus tavoitteista; koko mentoroinnin ytimessä on se, mitä juuri minä toivon ja missä minä haluan kehittyä. Voisinko vain sanoa, että olen utelias oppimaan ja kuulemaan mistä tahansa johtamiseen liittyvästä? Koska olen taipuvainen rönsyilemään, tiesin tavoitteen kirkastamisen olevan erityisen tärkeää. Kun tavoite on selkeä molemmille, yhteinen aika tulee käytettyä hyödyllisemmin.”

Mentoroinnin onnistumisen edellytys on luottamus mentorin ja mentoroitavan välillä. Alussa onkin hyvä varata aikaa tutustumiselle; kuka ruudun tai pöydän toisella puolen istuu, miten hän ajattelee ja miksi? Sanomattakin selvää on, että kahdenkeskiset tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tämä luo perustan sille, että sekä mentori että mentoroitava voivat olla avoimia ja omia itsejään – nyt ei ole oikea aika piiloutua tittelin tai työminän taakse.

Rita kertoo, että ensimmäinen tapaaminen jännitti hyvistä ennakkovalmisteluista huolimatta.

”Jännitin ensimmäistä tapaamista melko paljon, sillä onhan kyseessä ainutlaatuinen tilaisuus oppia ja kehittyä. Mentori on kokenut johtaja, joka on sitoutunut käyttämään aikaa minun kehittymistäni varten. Ideana onkin, että minä mentoroitavana suunnittelen tapaamisten sisällön ja huolehdin ennakkovalmisteluista; Mistä haluan tällä kertaa keskustella?

Ilokseni huomasin, että jännittäminen oli turhaa. Tulimme mentorini Vesa Aittomäen kanssa hyvin juttuun ja kerrottavaa riitti puolin ja toisin. Löysimme paljon yhtäläisyyksiä persoonissamme sekä tavoissamme ajatella. Ensimmäisen tapaamisen päätteeksi sovimme pelisäännöt tälle yhteiselle matkalle. Nyt molemmille on selkeää, miten valmistaudumme tapaamisiin ja mihin käytämme niissä aikaa. Jätimme myös pientä pelivaraa, sillä tilanteet muuttuvat eikä asiat mene aina kuten oli suunnitellut.”

Annetut teemat vai omat jutut?

Ohjelma tarjoaa kullekin tapaamiselle vaihtuvat teemat, jotka käsittelevät johtajuutta eri näkökulmasta: johtajuus Teliassa, muutoksen johtaminen, tunnejohtaminen, kestävyys ja diversideetti johtamisessa sekä verkostojen johtaminen. Mentorointipari voi itse päättää, noudatetaanko annettuja teemoja vai keskitytäänkö tapaamisissa niihin asioihin, jotka ovat juuri kyseisen mentoroitavan kannalta tärkeitä.

Teemoja ei siis tarvitse noudattaa pilkun tarkasti, soveltaminen on sallittua. Näin tekevät myös Rita ja Vesa.

”Sovimme, että tutustumme kuhunkin teemaan ennen tapaamista hyödyntäen ohjelman tarjoamia aineistoja. Emme käytä koko tapaamisaikaa teeman käsittelyyn, vaan molemmat nostavat siitä huomionarvoisiksi kokemiaan asioita. Muutoin keskitymme siihen, mikä on siinä hetkessä ajankohtaista ja tärkeää” Rita kiteyttää.

Joustavuus teemojen suhteen onkin yksi ohjelman hienouksista. Vaikka Rita onkin kiinnostunut kaikesta johtamiseen liittyvästä, yksi teema on hänelle erityisen ajankohtainen.

”Erityisesti toivon saavani tukea ja vinkkejä verkoston johtamiseen. Olen käynnistämässä tähän liittyvää projektia, joten aihe on varsin ajankohtainen minulle juuri nyt.”

Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Ura Telialla
Edellinen artikkeli
Telia ja Kivra – yhteistyössä ilmastoystävällistä arjen asiointia
Seuraava artikkeli
Eurooppalaiset teleoperaattorit luovat yhdessä kännyköille ekoluokituksen – Suomesta Telia ainoana mukana
Viisi eurooppalaista teleoperaattoria luo puhelimille niiden ympäristövaikutuksia mittaavan ...