DATASKYDDSBESKRIVNING – BESÖKARE VID TELIA FINLANDS KONTOR 

16.9.2020

Syfte med behandling av personuppgifter, redogörelse för vilka personuppgifter som behandlas och förvaringstid av dessa

Telia Finland Oyj lagrar personuppgifter om personer som besöker Telias huvudkontor eller Telias övriga lokaler. Besökarens namn, företag, e-postadress och namnet på personen som gjorde inbjudan lagras i samband med besöket. Besökarnas personuppgifter erhålls antingen genom den kod som fogas till inbjudan eller av personen själv eller av någon som befullmäktigats av denna. 

Grunden för behandling av personuppgifter är Telias rätt att identifiera besökare i Telias lokaler. Telia förvarar uppgifterna i högst 29 dygn, varefter de personuppgifter som rör besöket anonymiseras och används endast för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig

Frågor som hänför sig till behandlingen av personuppgifter eller Dataskyddsbeskrivningen kan sändas till någon av adresserna nedan.

Telia Finland Oyj
Böle stationsplats 1, 00520 Helsingfors. Hemort: Helsingfors
FO-nummer 1475607-9, Momsreg.nr 1475607-9

Dataskyddsombud: tietosuoja-telia@teliacompany.com

Reklamationer som gäller behandlingen av personuppgifter:
Telia Finland Oyj
Kundtjänst
PB 0400
65101 Vasa

Personuppgifterna för Telias besökare behandlas i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning samt med Telias dataskyddspolicy till tillämpliga delar. Behandlingen av de personuppgifter som sker genom kameraövervakning i Telias kontor omfattas av dataskyddsbeskrivningen för kameraövervakning. Telias dataskyddspolicy och dataskyddsbeskrivningar finns tillgängliga på www.telia.fi/tietosuoja.
 
Det kan även krävas att ett separat sekretessavtal undertecknas under besöket. Sekretessavtalen förvaras oberoende av förvaringstiden för uppgifterna om besöket, så länge som sekretessen gäller eller så länge som brott mot den kan åberopas.