Kaikki artikkelit yrityksille

Tekoälyä, vastuullisuutta ja älykkäitä sovelluksia – tässä vuoden 2024 teknologiatrendit

7 min
Mies virtuaalilasit päässään. Mies virtuaalilasit päässään.

Vuonna 2024 teknologinen kehitys ottaa jälleen suuria harppauksia. Monet uudistuksista liittyvät läheisesti toisiinsa. Lisääntyvä säätely nostaa vastuullisuuden merkitystä uusin tavoin. Telian asiantuntijat listasivat vuoden 2024 teknologiset trendit.

1. Generatiivinen tekoäly tulee aidosti osaksi liiketoimintaa

Vuosi 2023 elettiin tekoäly-hypen vallassa. Tekoälyalustojen välillä käytiin kiivasta taistelua, ja kohut ja kokeilut veivät valtaosan huomiosta. Tänä vuonna siirrytään hypetyksestä ja tutustumisesta generatiivisen tekoälyn aitoon liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen.

Muutos edellyttää organisaatioilta kykyä tunnistaa generatiivisen tekoälyn liiketoiminta-arvo. Kyseessä on iso haaste, sillä teknologisen murroksen hitain lenkki on usein ihminen. Lisäksi tulee varmistaa laadukkaan datan saatavuus ja valita oikeat teknologiaratkaisut, jotka huomioivat muun muassa yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyvät kysymykset.

Telialla tekoälyä on hyödynnetty jo pitkään. Edistyksellistä asiakaspalvelua tarjoava Telia ACE on tekoälyn pioneereja. Tekoälyllä tuotetut chatbotit, usein kysytyt kysymykset ja tietämyskannat mahdollistavat itsepalveluasioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Generatiivinen tekoäly tuo asiakaspalveluratkaisuihin entistä paremmat keskustelu- ja äänibotit. Samalla se tehostaa asiakaspalvelijoiden työtä automatisoimalla kirjauksia ja jatkotoimenpiteitä.

Telia tarjoaa yrityksille Microsoft 365 -lisenssejä ja -ympäristöjen hallintaa ja kehitystä kokonaisvaltaisena Managed 365 -palveluna.  Asiakkaat voivat jatkossa hankkia Microsoft Copilotin osaksi Managed 365 -tilaustaan. Microsoft Copilot on tekoälyavusteinen digitaalinen avustaja, joka yhdistää suurten kielimallien (LLM) kyvykkyydet Microsoftin sovelluksiin. Tämä sujuvoittaa työntekoa monin tavoin ja mahdollistaa liiketoimintakriittisen tiedon käyttämisen suurilla kielimalleilla.

Tekoälyn yleistyminen näkyy myös siihen liittyvän lainsäädännön etenemisessä. EU:n AI Actista eli tekoälylaista saavutettiin joulukuussa 2023 poliittinen yhteisymmärrys ja lain odotetaan tulevan voimaan vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Lain on tarkoitus varmistaa, että EU:n alueella tekoälyjärjestelmiä kehitetään ja käytetään turvallisella ja eettisellä tavalla. Laissa luokitellaan tekoälyjärjestelmiä niiden riskien perusteella ja määritellään sääntöjä niiden käytölle. Laki kieltää tekoälyn käytön esimerkiksi biometriseen valvontaan julkisissa tiloissa, paitsi rajoitetuissa ja perustelluissa tapauksissa.

Telian tekoälytarjontaan vastuullisuus on kuulunut keskeisenä osana alusta pitäen ja palvelut ovat valmiiksi AI Actin kanssa yhteensopivia.

”Generatiivinen tekoäly tulee aidosti osaksi liiketoimintaa, kun suuret kielimallit integroituvat osaksi liiketoimintapalveluita mahdollistaen liiketoimintadatan turvallisen ja sujuvan hyödyntämisen.”

Tapio Levä, datayksikön johtaja  

2. Tietoliikenteen kasvu ei osoita hiipumisen merkkejä

Mobiiliverkkojen tietoliikenteen kasvu ei näytä hiipumisen merkkejä. Nokian tuoreessa raportissa ennakoidaan kehitystä vuoteen 2030 ja vuosittaiseksi kasvuvauhdiksi arvioidaan 22­–25 prosenttia. Jos pilvipelaaminen ja laajennetun todellisuuden sovellukset yleistyvät ennusteen mukaisesti, vuosittaisen kasvuvauhti voi nousta jopa 32 prosenttiin.

Enää kasvu ei liity kuluttajien kännyköiltään katsomiin kissavideoihin, vaan nimenomaan edistyneisiin yrityssovelluksiin. Yrityspuolella mobiiliverkon hyödyntäminen on siirtynyt puheesta kriittisten toimintojen dataverkkojen kehittämiseen. Kriittisiä tietoliikenneyhteyksiä ei enää rakenneta piuhoja pitkin, vaan niissä pystytään hyödyntämään esimerkiksi Telian dedikoituihin ja virtuaalisiin privaattiverkkoihin sekä edistyneisiin 5G-ratkaisuihin liittyvää osaamista, joissa on huomioitu myös turvallisuus ja vastuullisuus. Telia liittää verkkoihin myös teollisuuden tarvitsemat sovellukset.

Telia on mukana rakentamassa 5G:n seuraavia kyvykkyyksiä Nokian ja Ericssonin kanssa. Sirius-innovaatio-ohjelma on Telian ja Nokian yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda tieliikenteessä, logistiikassa ja teollisuudessa hyödynnettäviä 5G-käytäviä sovelluskehittäjille. Hanke keskittyy asiakasinnovaatioihin ja T&K-yksiköihin valituilla teollisuudenaloilla.

"5G:n hyödyt tulevat esille erityisesti liikennemäärien rajusti kasvaessa edistyneissä yrityssovelluksissa, kuten teollinen metaversumi, tuotannon videoanalytiikka ja IoT."

Janne Koistinen, Telian 5G-ohjelman johtaja

3. Vastuullisuuslupaukset teoiksi

Vastuullisuus korostuu entisestään ja sitä palveleville älykkään teknologian ratkaisuille on kysyntää. Kuluttajien ja yhteiskunnan paineen, uusien EU:n raportointistandardien ja muun vastuullisuuslainsäädännön ansiosta yrityksillä on suuri paine muuttaa vastuullisuuslupauksensa toiminnaksi.

Digitalisaatio tuottaa ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä muilla sektoreilla. Monet Telian älykkäistä IoT-ratkaisuista auttavat asiakkaita omassa ilmastotyössä. Esimerkiksi julkisen liikenteen päästöjä on mahdollista vähentää Telian digitaalisten työkalujen avulla ja kiinteistöjen lämmityskustannuksia optimoida rakennukseen sijoitettavien sensorien avulla. Kunnat puolestaan voivat vähentää liikenteen päästöjä ohjaamalla kaupunkisuunnitteluun Crowd Insights -datan avulla.

Lisääntyvä tietoliikenne ja tekoälysovellusten käyttäminen kuluttavat paljon energiaa. Siksi yritysten tulee huomioida myös oman IT-infransa ilmastovaikutukset. Telian Helsinki Data Centerin toiminnassa energiatehokkuus ja ilmastokysymys on koko toiminnan ytimessä. Data Center toimii 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Lisäksi kaikki palvelimista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Helsingin kiinteistöjen lämmityksessä Helenin toimesta.

Omaa energiatehokkuuttamme parannamme rakentamalla 5G- verkkoa kotimaisella tekniikalla yhdessä Nokian kanssa. 5G-verkko edustaa uuden sukupolven mobiiliteknologiaa, joka tarjoaa nopeampaa, luotettavampaa ja monipuolisempaa langatonta yhteyttä. 5G verkko on huomattavasti energiatehokkaampi kuin 4G verkko, joten saman datamäärän siirtämiseen tarvitaan selvästi vähemmän sähköä. Toimintamme energiatehokkuus tulee paranemaan entisestään, kun siirrymme asiakkaiden kanssa yhdessä 5G-verkon käyttöön. Tämä tarkoittaa myös pienempiä kasvihuonepäästöjä.

”Digitaalisten palvelujen käyttö kasvaa jatkuvasti. Digisiirtymä tehostaa monia prosesseja ja vähentää fyysisten prosessien ympäristökuormitusta. Kasvu merkitsee silti myös tietoliikenteen ja datan määrän kasvua ja väistämättä energiankulutusta. Digitaalisilla palveluilla on tärkeä rooli meidän kaikkien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tarjoamme tuotteita ja palveluja, joilla asiakkaamme voivat pienentää hiilijalanjälkeään.”

Eija Pitkänen, Telian vastuullisuusjohtaja

4. Kyberrikollisuuden torjuminen vaatii järeitä toimia

Globaalien konfliktien kiihtyminen on tehnyt tietoturvauhista entistä merkittävämpiä. Tietoturvaratkaisuja tarjoavan WithSecuren raportissa on arvioitu, että hakkerit kohdistavat nyt hyökkäyksiä erityisesti länsimaisiin yrityksiin. Lunnasohjelmahyökkäykset muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja ohjelmistotoimitusketjun hyökkäykset muodostavat suuren uhan organisaatiolle. Pilvitietoturvan haasteet lisääntyvät, kun yhä useammat yritykset siirtyvät pilveen.

Kyberturvallisuuteen liittyy myös uusia lainsäädännöllisiä velvoitteita. Vuoden 2024 lokakuussa astuu voimaan EU:n NIS2-direktiivi, joka vaatii yhä suurempaa osaa yrityksistä kantamaan vastuuta tietoturvastaan.

Telian kyberturvallisuusosaaminen tarjoaa ratkaisuja niin suurille kuin pienemmillekin yrityksille.

Telian SOC-tietoturvakeskus (Security Operation Center) valvoo asiakasyritystensä tietoturvaa ympäri vuorokauden ja reagoi poikkeamiin. Telialta voi ostaa myös yksittäisiä luotettavia tietoturvapalveluita esimerkiksi laitteiden tietosuojaan tai tiedostojen varmuuskopiointiin liittyen. Pienemmille yrityksille on räätälöity turvapaketteja, jotka varmistavat turvallisen netin käytön.

Ajankohtaisiin ilmiöihin kuuluu sekin, että tekoälyä ja koneoppimista käytetään sekä kyberhyökkäyksiin että niitä vastaan puolustautumiseen. Yksi keino suojautua kyberrikollisilta on vahva tunnistautuminen, johon Telialla niin ikään on palvelu tarjolla.

”Tietoturvatietoisuus on kaikille tärkeä taito. Kun varaudumme riskeihin ennakolta, meillä on parempi palautumiskyky hyökkäyksistä.”

Pirkko Filtness, Telian myyntijohtaja

Nato ja NIS2 - Onko sinun yrityksessäsi kyberturvallisuus  varmistettu?

5. Entistä älykkäämpien sovellusten käyttö monipuolistuu

Vuonna 2024 dataa ja tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia tuodaan entistä laajemmin jokaisen työntekijän käyttöön ihan lattiatasolle asti. Sovellukset tukevat työntekijöiden työtä ja oppivat käytön myötä entistä paremmiksi.

Sovellusten käyttöliittymät monipuolistuvat – generatiivinen tekoäly ja laajennettu todellisuus tekevät niistä entistä luonnollisempia. Tämän mahdollistaa sovelluskehityksen nopeutuminen esimerkiksi no-code- ja integraatioalustojen avulla. No-code-alustat on suunniteltu tekemään sovelluskehityksestä helpommin saavutettavaa, nopeampaa ja halvempaa ei-teknisille käyttäjille.

Sovellusten infralle tämä tarkoittaa sitä, että julkipilvien käyttö lisääntyy, mutta samalla liiketoimintakriittistä laskentaa tuodaan myös lähemmäksi käyttäjää reunalaskentaan. Reunalaskenta tarjoaa enemmän suorituskykyä ja tietoturvaa, kun aineistoa ei tarvitse siirrellä edestakaisin. Telia on pilvipalveluiden asiantuntija, joka tarjoaa kokonaisvaltaista hallintaa pilvestä konesaleihin ja hybridiympäristöihin.

Yksi hyvä esimerkki sovellusten kehittymisestä on teollisen työn murros, jossa data ja tekoäly ohjaavat esimerkiksi logistisia operaatioita tehokkaampaan suuntaan. Tästä esimerkkinä voi mainita innovatiivisen videoanalytiikkaratkaisun, jonka Telia on rakentanut ja räätälöinyt Transval Groupin käyttöön. Ratkaisu tuottaa automaattisesti tarkkaa tietoa tuotannon puskuritasoista ja sovittujen palvelutasojen täyttymisestä, integroituna loppukäyttäjäsovellukseen asti.

Myös sisäpaikannuksen avulla voidaan tuottaa uutta tietoa varastonhallintaan. Tarkka paikannus mahdollistaa niin keräilyn optimoinnin, materiaalivirtojen analysoinnin kuin komponenttien etsimiseen kuluvan ajan vähentämisen. UWB-teknologian hyödyntäminen tuo merkittävästi lisää tarkkuutta ja kustannustehokkuutta ja mahdollistaa sisäpaikannuksen sovellusten reaaliaikaisen käytön.

”Teollisuuden ratkaisut tulevat nyt tehtaan lattialle, käyttäjille taskuun tai älylaseihin.”

Marko Lepola, Telian teollisuusratkaisujen kehitysjohtaja

 

Palvelurobotit trendaavat edelleen vuonna 2024

Käänteentekevä kokeilu: Frans-robottikoira rakensi virtuaalimaailman autotehtaalta.

Lue artikkeli
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

5G Tekoäly Tietoturva

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan