Kaikki artikkelit yrityksille

Kunnat vähentävät liikennepäästöjä dataa hyödyntämällä

travel-emission-insights-referenssi-hero.jpg travel-emission-insights-referenssi-hero.jpg

Jotta kunnat voisivat saavuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat tavoitteensa, on siirryttävä hyvistä aikeista konkreettisiin tekoihin. Näin päätti Tukholman läänissä sijaitseva Järfällan kunta, joka kesällä 2021 osallistui Telian Travel Emission Insights -pilottihankkeeseen, jossa hyödynnetään CERO-päästövähennysmallia ja Telian mobiiliverkon anonymisoitua väkijoukkojen liikkumisen dataa.

Travel Emission Insights -palvelun avulla kunnat voivat mitata ja vertailla eri reittien ja liikennemuotojen hiilidioksidipäästöjä ja selvittää, mitkä ovat ensisijaiset keinot mahdollisimman tehokkaan muutoksen toteuttamiseksi, ja raportoida niiden edistymisestä.

Tarkempi kuva todellisesta liikkumisesta

Yksi tehokkaimmista tavoista vähentää liikenteen päästöjä on vähentää yksityisautojen määrää liikenteessä. Tätä varten on kuitenkin tarjottava houkuttelevampia liikkumisvaihtoehtoja. Siksi ensin on tiedettävä, miten ja missä ihmiset matkustavat, jotta heidän tarpeitaan voidaan ymmärtää.

”Meidän on ensin saatava selkeä kuva tämänhetkisestä liikkumisesta, jotta voimme luoda sille houkuttelevia vaihtoehtoja esimerkiksi parantamalla joukkoliikennettä tai laajentamalla pyörätieverkostoa”, sanoo Järfällan kunnan ympäristöstrategi Sara Olsson.

Aiemmin tällaiset tiedot saatiin Tukholman alueella teetetyistä liikennekyselyistä. Vastausprosentit tällaisissa kyselyissä ovat kuitenkin rajalliset, ja on vaikea tietää, kuinka edustavia ne ovat.
Siksi Järfällän kunta alkaa käyttää Telian Travel Emission Insights -palvelua. Sara Olsson toivoo saavansa tarkemman kuvan liikennetilanteesta ja pystyvänsä analysoimaan eri muutosten vaikutuksia.

”Tiedämme esimerkiksi, että suuri osa automatkoista tehdään kuntamme sisällä. Odotan, että Telian palvelun avulla saamme tarkemman kuvan näistä matkoista ja pystymme selvittämään, miten erilaiset kestävämpää liikkumista edistävät hankkeemme vaikuttavat päästöihin.”

Järfällä oli mukana testaamassa palvelun ensimmäistä versiota kesällä 2021, ja siten kunnalla oli myös mahdollisuus edistää omalta osaltaan markkinoilla nyt tarjottavaa valmista palvelua. Kunta aloittaa palvelun jatkuvan käytön keväällä 2022, ja Sara Olsson uskoo, että se voi osoittautua arvokkaaksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Monet toimenpiteet ovat suhteellisen nopeita ja helppoja toteuttaa, kun taas toiset ovat paljon monimutkaisempia ja edellyttävät enemmän suunnittelua. Tähän mennessä saamamme kokemukset ovat osoittaneet, että tämä palvelu voi olla meille arvokas työkalu.”

Laskelmien takana KTH:n malli

Travel Emission Insights -palvelussa käytetyt liikkumistiedot ovat peräisin Telia Crowd Insights -ratkaisusta, joka analysoi väkijoukkojen liikkeitä. Liikkeet perustuvat anonymisoituihin ja koottuihin mobiiliverkkotietoihin. Tämän jälkeen tiedot integroidaan CERO (Climate and Economic Research in Organisations) -päästövähennysmalliin, joka kehitettiin Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa (KTH) Markus Robèrtin tohtoritutkimuksen aikana vuonna 2007. CERO-mallia on hyödynnetty vuodesta 2014 lähtien, ja tähän mennessä sen on ottanut käyttöön yli 100 yritystä ja kuntaa.

CERO-malli auttaa organisaatioita liikenteelle asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa muun muassa laskemalla eri hankkeiden vaikutukset päästöihin niin kuntatasolla kuin kansallisellakin tasolla.

”Mitä parempia malliin lisätyt tiedot ovat, sitä tarkempia ovat sen tuottamat analyysitulokset. Viime vuosina teknologiakehityksessä on tapahtunut valtava harppaus, ja nyt Telian keräämällä datalla voimme saada huomattavasti aiempaa laadukkaampaa liikkumisdataa, koska aiemmin olimme täysin riippuvaisia liikennekyselyistä”, Markus Robèrt sanoo.

Pääsy nykyisiin tietoihin auttaa saamaan nopeaa palautetta meneillään olevista toimista ja hankkeista. Lisäksi uuden liikennemuodon käyttöönoton myötä saadaan heti tarkat tiedot siitä, miten se vaikuttaa liikenteeseen ja hiilidioksidipäästöihin. 

Järfällän painopisteenä ilmasto

Tukholma läänissä sijaitseva Järfällan kunta on pitänyt ilmastotoimia tärkeinä jo pitkään. ”Kehitimme ensimmäisenä kuntana Ruotsissa hiilibudjetin vuonna 2017. Se perustuu Pariisin sopimukseen ja pyrkii kohti kahden asteen ilmastotavoitetta. Olemme laskeneet, että saavuttaaksemme tuon tavoitteen meidän on vähennettävä kunnan hiilidioksidipäästöjä vuosittain 10–15 prosenttia”, kertoo Järfällän kunnan ympäristöstrategi Sara Olsson.

Järfällan kunta on myös mukana Ruotsin energiaviraston johtamassa Viable Cities -hankkeessa. Hanke on Ruotsin energiaviraston johtama strateginen innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä kaupungeista ilmastoneutraaleita ja kestäviä. 

”Vuonna 2020 kunta allekirjoitti ilmastosopimuksen, jonka tavoitteena on olla ilmasto hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, ja henkilöliikenne on siinä tällä hetkellä etusijalla”, Sara Olsson sanoo.

Yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Markus Robèrt on myös huomannut, että organisaatiot haluavat tehdä yhteistyötä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän ovat panneet merkille CERO-mallin käyttäjät jakaessaan parhaita käytäntöjä muiden käyttäjien kanssa, jotka kaikki pyrkivät samanlaisiin tavoitteisiin.

”Ilmassa on usein positiivista kilpailuhenkeä, joka on suureksi avuksi ja joka nopeuttaa parhaiden käytäntöjen leviämistä silloin, kun halutaan oppia edelläkävijäorganisaatioilta. Näin Travel Emission Insights voi toimia välineenä organisaation ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, hän sanoo. 

Telia Travel Emission Insights

Työkalut ilmastotyön, kaupunki- ja liikennesuunnittelun toteuttamiseksi.

Tutustu
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Crowd Insights

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan