Pilviasiantuntijapalvelut

Pilvimigraatiot ja infrastruktuurin modernisointi liiketoimintatavoitteesi huomioiden.

Hallittu pilvipalveluiden käyttöönotto

Pilvi- ja konesalipalveluiden käyttöönotto on toteutettava huolellisesti, jotta ympäristösi toimii mahdollisimman optimaalisesti ja riskit esimerkiksi tietoturvan tiimoilta voidaan välttää. Tarjoamme pilvi- ja konesaliympäristön käyttöönottamiseen tiekartan, joka lähtee liikkeelle tilannekuvasta ja ratkaisumallien tuottamisesta, jatkuu luoden jatkuvien palveluiden toimintaa tukevat käytännöt sekä lopulta tuo tehokkaat jatkuvat palvelut ympäristöön.

Kokeneet pilviasiantuntijamme tukevat matkasi jokaista vaihetta, halusit sitten uudistaa ympäristösi pilvipalveluilla, siirtää kapasiteettisi takaisin konesaliin tai hyödyntää hybridiympäristöä.

Hyötysi

Kustannusten hallinta

Hyvän arkkitehtuurisuunnitteluun myötä kustannukset ovat läpinäkyvämpiä ja paremmin hallittavissa.

Jatkuvuuden varmistaminen

Toteutamme käyttöönottoprojektit huomioiden ympäristösi jatkuvuuden.

Alan parhaat asiantuntijat apunasi

Sertifioitujen asiantuntijoidemme tuella toteutat pilvisiirtymän saumattomasti.

Modernisoi ympäristösi asiantuntijoiden tuella

Pilvimigraatiot kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin – inspiroidu esimerkeistä ja jutellaan lisää.

Järjestelmäuudistus

Työn liikkuvan luonteen takia NRC Group Finlandin työntekijöiden on päästävä järjestelmiin joustavasti ja turvatusti mistä tahansa. Yritys päätti hankkia kapasiteettipalvelut Azure- ja AWS-julkipilven tarjoajilta. Lisäksi Office 365 -sovellusten data migratoitiin modernimpaan Microsoft 365 -järjestelmään.

Lue lisää – NRC toteutti järjestelmäuudistuksen työntekijöiden ehdoilla

Telia Cloud 9 -pilvipalvelu pitää Suomen suosituimman maastokarttasovelluksen, Karttaselaimen, asiakaskartat ja -tiedot tallessa

Pilvipalvelun valinnassa korostuivat suorituskyky ja luotettavuus. Haasteena oli saada ladattavat kartat ja käyttäjien tallentamat tiedot mahdollisimman turvalliseen paikkaan. Telian kotimainen Telia Cloud 9 -pilviekosysteemi säilyttää kaiken datan Suomessa Telian kahdessa omassa konesalissa.

Lue lisää – Suomen suosituin maastokarttasovellus Karttaselain hyödyntää Telia Cloud 9 -palvelua

Tehoa ja hallintaa sovelluskehitykseen

Telia Managed Service for Kubernetes -palvelu tuo lisää tehoa ja hallintaa yrityksesi sovelluskehitykseen tuomalla konttiteknologian edut ulottuvillesi. Open Source -pohjainen Kubernetes mahdollistaa kontitettujen sovellusten automatisoidun käyttöönoton ja hallinnan, vähentäen manuaalista työtä ja infrastruktuurikuluja.
 

Pilvipolku tavoiteympäristöön

Sertifioitujen asiantuntijoidemme tuella toteutat hallitun pilvisiirtymän.

1. Nykytilan kartoitus

Ensimmäisessä vaiheessa pilviasiantuntijamme luovat Cloud Health Check -tilannekuvan nykyisen ympäristösi vahvuuksista ja heikkouksista löytääkseen parhaat ratkaisuvaihtoehdot tavoitteidesi tueksi. Kattava tilannekuva mahdollisuuksista ja kehitystarpeista tarjoaa parhaimmat puitteet oikea-aikaisten, toimivien ratkaisujen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Tilannekartoitus käsittää ratkaisut yksityisestä pilvestä julkiseen pilveen ja hybridiympäristöön.

2. Cloud Journey

Kun asiantuntijamme ovat muodostaneet kuvan ympäristösi nykytilasta sisältäen nykyisen teknologian, sovellusten, tietoturvan, toimintamallien ja taloudellisten mittarien hyödyt ja haasteet, he ryhtyvät valmistelemaan kehitystyötä. Tähän vaiheeseen sisältyy siirtosuunnittelu ja jatkuvien palveluiden suunnittelu pilvi- ja hybridiympäristöön.

3. Pilven kehitys ja käyttöönotto

Kehitys- ja käyttöönottovaiheessa siirrytään vähitellen kehityksestä jatkuviin palveluihin, varmistaen samalla teknologian yhteentoimivuus. Siirrot toteutetaan Scrum-pohjaisilla vaiheilla.
 
Käyttöönoton yhteydessä rakennetaan uudistetut toimintamallit ja Governance-malli, joiden avulla tuetaan jokapäiväistä toimintaa.

4. Managed Cloud

Käyttöönottoprojektin jälkeen voidaan siirtyä hyödyntämään Managed Cloud -kokonaisuutta, jossa huolehditaan ympäristön jatkuvuudesta jatkuvalla valvonnalla ja poikkeamanhallinnalla, toistuvilla Cloud Health Check -kartoituksilla, laajoilla asiantuntijapalveluilla ja aktiivisella muutoksenhallinnalla.