Kaikki artikkelit yrityksille

Älykäs lämmityksen ohjaus säästää kiinteistöjen kustannuksia ja ympäristövaikutuksia

6 min
Helsinkiä ilmasta kuvattuna. Helsinkiä ilmasta kuvattuna.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen on olemassa nopeita ja kustannustehokkaita keinoja, kuten älykäs lämmityksen ohjaus. Telia Kaukolämmön optimointi -palvelussa kiinteistön lämmönjakokeskuksen toimintaa ohjataan rakennuksen reaaliaikaisten sisäolosuhteiden, rakennuksen lämmitysdatahistorian sekä sääennusteista kerättyjen tietojen perusteella. Se perustuu järjestelmän kykyyn oppia, kuinka tietyissä sääolosuhteissa säädellään lämpötilaa.

Maailmanlaajuiset kriisit ovat johtaneet kiinteistö- ja rakennusalan myllerrykseen. Kaukolämmön hinta sekä vesi- ja jätehuoltomaksut ovat nousseet, jolloin paine nostaa vastikkeita on kasvanut. Älykäs kaukolämmön ohjaus on helppo ja tervetullut keino tuomaan kiinteistönhoidon kuluihin säästöjä, kertoo Telian IoT erityisasiantuntija ja ratkaisumyyjä Kimmo Ahvenlampi.

"Rakennukset vastaavat 40 prosentista kaupunkien energian kulutuksesta ja 36 prosentista kasvihuonepäästöistä. Älykkäällä lämmityksen ohjauksella voidaan paitsi säästää energiakuluista, myös vähentää merkittävästi kasvihuonepäästöjä", Ahvenlampi jatkaa.

Kaukolämmön optimoinnin avulla energiatehokkuutta voidaan parantaa niin yksittäisissä taloyhtiöissä kuin isoimpien kiinteistöjen omistajien rakennuskannassa, kuten kunnallisissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Lue lisää: Kaukolämmön optimointiratkaisu voi säästää energiaa jopa 10 prosenttia – Telia ja Danfoss Leanheat yhteistyöhön

Helppo ja nopea ratkaisu energiatehokkuuden parantamiseen

Perinteisessä lämmityksen ohjausmallissa otetaan huomioon vain ulkolämpötila ja tietoa sisäolosuhteista saadaan asukkaiden valitusten kautta. Säädöissä ei oteta huomioon sisälämpötilaa, sääennusteita tai rakennuksen ominaisuuksia kuten termodynamiikkaa. Telia Kaukolämmön optimointi taas perustuu juuri näihin tietoihin.

"Telia Kaukolämmön optimointi -palvelu on helppo ottaa käyttöön, eikä se vaadi pitkällistä prosessia esimerkiksi rahoituksen järjestämisen osalta. Laitteisto tulee täysin avaimet käteen toimituksena. Myös asukkaiden tiedotus ja huoneistokohtaiset sensorit asennuksineen hoituvat Telian kautta", Ahvenlampi kertoo.

Alkuun pääsee helposti kuukausimaksulla, jolloin pienemmätkin taloyhtiöt pääsevät hyötymään palvelusta alusta lähtien. Tarjolla on rahoitusmalli, jossa investointi maksetaan takaisin viidessä vuodessa. Sen jälkeen kustannuksia tulee ainoastaan palvelumaksusta. ”Tämän ratkaisun myötä ei tarvita suuria alkuinvestointeja, joiden takaisinmaksuaika on pitkä”, korostaa Telian IoT liiketoimintapäällikkö Arttu Rantala ja jatkaa:

”Telia Kaukolämmön optimointi -palvelu on nopea ja helppo ratkaisu, joka alkaa tuottamaan säästöä jopa ensimmäisen kuukauden aikana. Sen ansiosta ei tarvitsee tehdä heti isoja investointeja lisäeristämiseen tai lämmitysjärjestelmän muutoksiin.”

Palvelu ei vaadi myöskään yksittäisten asukkaiden aktiivisuutta, esimerkiksi erillisiä ilmoituksia järjestelmään ollaanko kotona vai poissa kotoa.

Hyödyntämällä ilmaiset lämmönlähteet, kuten kiinteistön sisäiset lämmönlähteet sekä auringon säteilystä saatavan lämpöenergian, voidaan ostoenergian määrää vähentää. Palvelun avulla lämmitysenergiaa säästyy jo lämmityskauden alusta ja säästöjä kertyy erityisesti kevään aikana, kun järjestelmä huomioi esimerkiksi lisääntyneen auringon säteilyenergian vaikutuksen.

Älykäs lämmityksen ohjaus perustuu reaaliaikaisen tiedon hyödyntämiseen

Energiakriisin seurauksena Motiva kampanjoi energiatehokkuuden puolesta. Telia Kaukolämmön optimointi -palvelu on tässä juuri omiaan.  

Perinteisessä mallissa koko rakennusta lämmitetään kylmimmän asunnon mukaan asukaspalautteesta johtuen. Tällöin muissa huoneistoissa kärsitään kuumuudesta ja kuivasta ilmasta, joka vaikuttaa asumismukavuuteen ja terveyteen muun muassa lisäämällä hengitystieoireita ja ihon ärsytysoireita.

Motivan mukaan lämpötilan lasku 24 asteesta 21 asteeseen vähentää sisäilmaoireiden määrää 1/3:lla. Lämpötila kylmimmän ja kuumimman asunnon välillä voi olla jopa kuusi astetta. Motivan mukaan kolme neljästä kiinteistöstä on epätasapainossa tällä hetkellä.

"Miten yksittäinen kiinteistönomistaja tai taloyhtiöt voisivat tehdä järkeviä päätöksiä, kun faktoja ei ole saatavilla?” kysyy Ahvenlampi ja jatkaa:

”Perinteisessä mallissa lämpötila on kroonisesti liian lämmin, mikä vaikuttaa kustannuksiin. Kaukolämmön optimoinnissa menoveden lämpötilaa optimoidaan 10 minuutin välein, jolloin saadaan vakaampi ja suositusten mukainen sisälämpötila kaikkiin huoneistoihin.”

Tärkein asia, mitä taloyhtiön hallitus päättää Telia Kaukolämmön optimointi -palvelun hankkimisen yhteydessä, on keskimääräinen lämpötila, joka koko kiinteistöön asetetaan. Taloyhtiö voi myös tiputtaa halutessaan tavoiteltua lämpötilatasoa, jolloin saadaan aikaan pienempi energiankulutus.

Perinteinen malli perustuu:

 • Ulkolämpötilaan
 • Kokemukseen ja manuaaliseen säätökäyrään

Jonka tuloksena: 

 • Hukattua energiaa
 • Ei tietoa sisäolosuhteista
 • Ylimääräisiä huoltokäyntejä ja selvityksiä
 • Epätasaiset sisälämpötilat

Älykäs kaukolämmön ohjaus perustuu:

 • Sisälämpötiloihin
 • Sääennusteeseen
 • Kaukolämmön historiatietoihin ja rakennuksen sijaintiin
 • Oppivaan älykkääseen ohjaukseen

Jonka tuloksena:

 • Parantunut energiatehokkuus
 • Energian kulutushuiput tasaantuvat
 • Tasaiset ja mukavat sisäolosuhteet
 • Sisäolosuhteiden näkyvyys
 • Dataan pohjautuva huolto ja kohdennetut kustannustehokkaammat korjaushankkeet

Kaukolämmön optimoinnilla jopa 10-20 prosentin säästö energiakuluista 

Telia Kaukolämmön optimointi -palvelu optimoi energiankäyttöä reaaliajassa. Järjestelmän alkuasetuksissa on valmiina syötteet optimointimallia varten. Se hyödyntää noin 200 000 asunnon tietokantaa samantyyppisistä asuinkerrostaloista (rakennusvuosi, rakennusmateriaalit, asuntojen määrä). Taustalla toimiva tekoälymalli päivittyy kerran tunnissa ja oppii koko ajan, kuinka rakennus käyttäytyy tietyissä olosuhteissa. Kiinteistön toiminnan oppimiseen menee noin 3-4 viikkoa.

Huoltoyhtiö, isännöitsijä ja taloyhtiön hallituksen edustaja saavat palvelun mukana selkeän käyttöliittymän, jota ei  tarvitse välttämättä itse seurailla, vaan se generoi sovitulla tavalla automaattisesti erilaisia hälytyksiä, esimerkiksi jos jonkin asunnon lämpötila poikkeaa huomattavasti keskiarvosta. Tieto voidaan välittää tarvittaessa suoraan huoltoyhtiölle.

Palvelun tuottaman tiedon avulla lämmityksen korjaus- ja tasapainotustoimenpiteet voidaan käydä tekemässä juuri ongelma-asunnoissa, eikä mittauksia ja säätöjä tarvitse käydä tekemässä jokaisessa asunnossa erikseen, Rantala kertoo ja tuo esille lisää palveluun kuuluvan käyttöliittymän hyötyjä:

”Huoltoyhtiö näkee käyttöliittymästä jo etänä lämpötilatiedot, eikä niitä tarvitse välttämättä käydä mittaamassa paikan päällä. Taloyhtiön hallitus saa näkyvyyden kiinteistöjen tilaan ja voi suunnitella ennakoivia toimenpiteitä esimerkiksi korjaussuunnitelmia varten.”

Myös ilmanvaihdon ongelmiin päästään nopeasti kiinni käyttöliittymän datan avulla. Jokainen huoneistosensori mittaa myös kosteutta. Datasta voidaan havaita jos esimerkiksi ilmanvaihtokone on hajonnut ja se voi tehdä tästä automaattisen hälytyksen huoltoyhtiölle, jolloin ongelmat saadaan nopeasti korjattua.  

Kaukolämmön optimoinnin avulla tilojen lämmitystä voidaan laskea energiankäytön huipputehotarpeiden aikana, kuten aamuisin tai iltaisin, jolloin lämmintä vettä käytetään yleensä eniten. Perinteisessä järjestelmässä samaan aikaan tilojen lämmitys jatkuu samalla teholla, joka aiheuttaa energiankulutuksessa piikin. Optimoinnin avulla kustannukset saadaan pysymään tasaisena. Pidemmällä aikavälillä se voi laskea myös kaukolämmön perusmaksuja. Tyypillisen kerrostalon energiakulutuksesta on mahdollista säästää palvelun avulla jopa 10-20 prosenttia. 

Miten älykäs lämmityksen ohjaus toimii?

IoT-laitteet tuottavat reaaliakaista tietoa rakennuksen olosuhteista:

 1. Jokaiseen asuntoon asennetaan sensori. Lämmönjakokeskukseen viedään säätölaite nykyisen säätölaitteen rinnalle ja asennetaan muun muassa meno- ja paluuveden lämpötilaa mittaavat sensorit.
 2. Asuntojen sensorit välittävät itsenäisesti tiedon pilvipalveluun. IoT-alusta analysoi dataa ja muodostaa visuaalisen raportin käyttöliittymään.
 3. Asunnoista saatavaan dataan yhdistetään sääennusteet, ulkolämpötila ja vanhoja kaukolämmön kulutustietoja. Asennettava säätölaite lähettää tiedot rakennuksen lämmönsäätöjärjestelmään, joka säätää rakennuksen lämpötilan automaattisesti halutunlaiseksi.
 4. Saadun datan perusteella rakennuksen omistaja, huoltoyhtiö ja taloyhtiön hallitus voivat tehdä suositeltuja toimenpiteitä rakennuksen sisäolosuhteiden optimoimiseksi. Järjestelmän tuottaman datan avulla on mahdollista havaita vioista johtuvia poikkeamia ja kohdistaa huoltotoimenpiteet oikeisiin asuntoihin.

Sensoreita voidaan asettaa myös rappukäytävään ja muihin yleisiin tiloihin, joissa Motivan suosituksen mukaisesti ja energia- ja kustannustehokkuuden optimoimiseksi on hyvä pitää alempaa lämpötilaa.

Haluatko ottaa rakennuksesi energiankulutuksen ja sisäilman haltuun?

Telian Kaukolämmön optimointi -palvelussa kiinteistön lämmönjakokeskuksen toimintaa ohjataan rakennuksen sisäolosuhteiden sekä sääennusteen pohjalta kerättyjen tietojen perusteella. Tämä mahdollistaa kiinteistön energiankäytön reaaliaikaisen optimoinnin.

Tutustu palveluun
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

IoT

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan