IT-ympäristön Health Check

Saa kokonaiskuva IT-ympäristösi kehitys- ja kipukohdista asiantuntijamme avulla.

Löydetään IT-ympäristösi kehityskohdat

Health Check -kartoituksessa tarkistamme yrityksesi IT-ympäristön kunnon, tarkoituksena tuoda esille objektiivisesti näkemys ympäristön tilasta. Koska IT-ympäristöt ja niihin kohdistuvat uhat muuttuvat jatkuvasti, suosittelemme tilaamaan Health Check -kartoituksen kerran vuodessa.

Miten Health Check käytännössä sitten toteutetaan? Health Check -palvelu sisältää aloituskokouksen ja asiantuntijan tekemän kartoituksen hyödyntäen tunnettuja hyviä käytänteitä. Tämän jälkeen asiantuntija käy läpi kanssasi löydökset ja tunnistetut kehitykohteet läpikäyntipalaverissa. Palaverin päätteeksi saat loppuraportin tuloksista ja pääsyoikeudet ympäristöön poistetaan.

Tarjoamme kartoituksia erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi M365- ja pilviympäristöön. Voimme möys tehdä hybrid IT Health Checkin, joka kattaa koko IT-ympäristön. 

Hyötysi

Modernisointi

Kartoituksen avulla vanhentuneen ympäristön uudistus.

Optimointi

Saat optimoitua yrityksesi käytössä olevat sovellukset ja palvelut.

Nopeus

Löydösten avulla saat yrityksellesi nopeat teknologiahyödyt.

Health Check -vaihtoehdot

Kaikki palvelut sisältävät aloituspalaverin, loppuraportin ja läpikäyntipalaverin.

AD Health Check

Active Directory -kartoituksessa tarkastetaan seuraavien palveluiden sekä alueiden tila: Pääsyoikeudet, Domain Controller, Nimiselvitys, Domain jäsenet, OU & GPO sekä Azure AD Sync.

M365 Health Check

M365 HealthCheck -kartoitus sisältää hallinnoinnin ja ylläpidon, loppukäyttäjiin liittyvät asetukset, yleisasetukset sekä sovellukset (Exchange Online, Teams, Sharepoint Online ja OneDrive).

Cloud Health Check

Palvelulla saat kattavan tilannekuvan yrityksesi pilviympäristön nykytilasta ja olennaisimmista kehityskohteista. Kartoituksen toteuttaa Azure-, AWS- tai Google-serfitioitu asiantuntijamme. 

MS SQL Health Check

Palvelun avulla saat kattavan tilannekuvan Microsoft SQL -ympäristön palvelimien kuormituksesta, automaattisista huoltotoimenpiteistä, SQL-palvelimen ajantasaisuudesta sekä virhetilanteista.

User Competence Health Check

Palvelussa kartoitetaan yrityksesi henkilökunnan työkäytännöt sekä osaamisen taso eri Office- ja M365-sovellusten käytössä. Kartoituksen avulla voidaan tehostaa henkilöstön työskentelyä ja viestintää.

Hybrid IT Health Check

Palvelussa kartoitetaan IT-palveluiden mahdollisia riskejä, haasteita sekä selvitetään mahdollisuuksia ketterämmälle kehitykselle. Kartoitus kattaa seuraavat osa-alueet: tietohallinto, palvelimet, pilvipalvelut, Hypervisor, AD / Azure AD Connect sekä Azure AD.

Tuetut teknologiat ja alustat

 • AD HealthCheck
 • Microsoft Active Directory
 • M365 HealthCheck
 • All Microsoft M365 tenants
 • Cloud HealthCheck
 • Amazon AWS
 • Google GCP
 • Microsoft Azure
 • SQL HealthCheck
 • Microsoft SQL database
 • Hybrid IT HealthCheck
 • VMware / Hyper-V
 • Windows / Linux servers
 • Microsoft Active Directory
 • M365 tenants
 • Microsoft Azure / Amazon AWS / Google GCP