SOC-tietoturvakeskus valvoo tietoturvaa

Tietoturvakeskuksemme valvoo ja havainnoi yrityksesi tietoturvaa kellon ympäri.

Ennaltaehkäise hyökkäykset, vältä tietoturvakatastrofit

Tietoturvan hallintakeskuksemme eli SOC:n pääasiallinen tehtävä on valvoa yrityksesi IT-ympäristön tietoturvapoikkeamia 24/7 ja reagoida poikkeamiin tilanteen vaatimalla tavalla. Nopea palautuminen häiriötilanteesta on varsin olennaista liiketoiminnan jatkuvuuden takaamisessa: tietoturva-asiantuntijoidemme ja automatiikan avulla poikkeamat analysoidaan ja korjataan ennen kuin mitään vahinkoa ehtii sattua.

Lue lisää – SOC seuraa ICT-ympäristöä kellon ympäri

Kun me ratkaisemme ongelmatilanteet puolestasi, voit huoletta keskittää yrityksesi resurssit varsinaiseen ydinliiketoimintaan. SOC-palvelumme sopii yritykselle, jonka liiketoiminnalle tietoturva on kriittisen tärkeää, eikä virheisiin ole varaa. Voimme toteuttaa SOC-palvelun myös kevyempänä ratkaisuna – juuri niin kuin sinä haluat.

Hyötysi

Häiriöt minimiin

SOC-palvelu varmistaa palveluidesi toimivuuden, tunnistaa ja ennaltaehkäisee riskejä sekä tehostaa yrityksesi toimintaa.

Jatkuva kehitys

Ammattilaisemme varmistavat yrityksesi tietoturvan jatkuvan toimivuuden. Tilannekuva ja hallinta pysyvät aina ajantasalla.

Alan parhaat apunasi

Tunnemme alan trendit, valvomme it-ympäristöäsi puolestasi ja reagoimme havaittuihin tietoturvapoikkeamiin.

SOC-palvelun työvälineet

Häiriötilanteista avataan tietoturvapoikkeama, joka priorisoidaan ja kategorisoidaan palveluohjeistuksessasi määritetyin perustein.

Tietoturvatapahtumien hallintapalvelu (SIEM)

Tietoturvatapahtumien hallinta Security Information & Event Management (SIEM) on SOCin tärkein työväline, joka tarjoaa yrityksellesi keskitetyn lokienhallinnan ja tietoturvatapahtumien hallinnan palveluna. SIEM-palvelun avulla saat keskitetysti kaikki ICT-ympäristöösi liittyvät lokitiedot yhteen tietoturvatapahtumien hallintaan. 

SIEM-palvelu keskittyy erityisesti taltioimaan ja käsittelemään lokitietoja paremman tietoturvatilannekuvan aikaansaamiseksi, mutta tämän lisäksi se palvelee vikatilanteiden selvitystyötä sekä tarjoaa lokivaraston esimerkiksi kriittisille täysin räätälöidyille sovelluksille.

Haavoittuvuuksien hallintapalvelu (VA)

Telia Vulnerability Assessment -palvelulla (VA) saat haavoittuvuuksien hallinnan palveluna. VA-palvelun avulla havainnoidaan ja tunnistetaan erilaisia uhkia sekä haavoittuvuuksia suojattavasta ympäristöstä. Palvelun tuottamat säännölliset raportit auttavat piirtämään tarkan kuvan suojeltavan ympäristön hyökkäyspinta-alasta, ja niiden avulla korjaavat toimenpiteet saadaan suunnattua tehokkaasti oikeisiin kohteisiin.