Pilviympäristön tuki ja hallinta

Takaa pilviympäristösi tehokkuus ja toimivuus – kokonaisvaltaista hallintaa pilvestä konesaleihin ja hybridiympäristöön.

Selkeyttä pilviympäristöösi

Managed Cloud on pilvipalveluiden hallintaan ja jatkuvaan kehitykseen suunniteltu palvelu. Pilviympäristöt ovat usein isoja ympäristöjä, jotka tahtovat helposti paisua. Managed Cloud -palvelun avulla saat ajankohtaisen tilannekuvan muun muassa pilviympäristösi kustannuksista, pääsynhallinnasta ja siellä asuvasta datasta. Saat myös varmuuden siitä, että pilviympäristösi tukee monipuolisesti yritystäsi aina sovelluskehityksen tarpeista liiketoiminnan tavoitteisiin ja sisäisen tietohallinnon painopisteisiin.

Managed Cloud -palveluun sisältyy kaikki, mitä tarvitset pilvipalveluidesi tehokkuuden ja toimivuuden varmistamiseksi, aina yrityksellesi sopivan pilviarkkitehtuurin rakentamisesta ympäristön valvontaan ja vikojen korjaamiseen. Luomme kanssasi tilannekuvan, jonka avulla tunnistat pilviympäristösi kehityskohteet ja löydät parhaimmat ratkaisuvaihtoehdot.

Hyötysi

Kustannukset hallintaan

Helpolla työkalulla tarkkailet ja hallinnoit kustannuksia.

Varmistettu tietoturva

Palvelun työkalujen avulla huolehdit paremmin ympäristösi tietoturvasta.

Toimintavarmuutta 24/7

Asiantuntijamme valvovat ympäristöä ja korjaavat ilmenevät viat.

Tehokas ja hallittu pilviympäristö

Autamme yritystäsi ottamaan pilviympäristön haltuun. Inspiroidu esimerkeistä ja jutellaan lisää.

Automatisoidulla ja vakioidulla palvelualustalla varmistat pilven turvalliset toimintamallit

Telialla on pilvipalvelualustojen parhaat käytännöt yhdessä paketissa. Modernit pilvipalvelualustat sujuvoittavat työntekoa, mahdollistavat ympäristön skaalaamisen tarpeen mukaan ja oikein ylläpidettyinä nopeuttavat uusien palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Lue lisää – Telian pilvipalveluiden käyttö on turvallista

Tarkempi kokonaiskuva pilviympäristöstä

Pilviympäristöt ovat usein isoja ympäristöjä, jotka tahtovat helposti paisua. Yllätyksiä voi tulla, mikäli ostaja ei tunne hankkimansa julkipilvipalvelun todellista kustannusrakennetta.

Lue lisää – hybridipilven yleistyessä pilven hallinta on elintärkeässä roolissa

Managed Cloud -palvelun ominaisuudet

Palveluun sisältyy kaikki, mitä tarvitset pilvipalveluidesi tehokkuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

  • Kokonaiskuva ympäristösi nykytilasta
  • Cloud Health Check
  • Tiekartta kehityssuunnitelmille
  • Kehitys- ja siirtymäprojektit tavoiteympäristöön
  • Pilviarkkitehdit tarvittaessa avuksi
  • Ennakoiva pilviympäristön valvontapalvelu
  • Vikatilanteisiin reagointi ja vikojen korjaus
  • Työkalu kustannusten hallintaan ja ennakointiin
  • Itsepalveluportaali työtilausten tekemiselle ja dokumentoinnille sekä datan ja käyttöoikeuksien hallinnoimiseen
  • Kuukausittainen raportointi

Cloud Health Check  – tilannekuva ja kehityskohteet

Cloud Health Check sisältyy Managed Cloud -palveluun. Sen avulla saat kattavan tilannekuvan yrityksesi pilviympäristön nykytilasta ja löydät olennaisimmat kehityskohteet.

Kartoituksen myötä tunnistat ympäristöösi liittyvät riskialueet ja haasteet sekä löydät uusia väyliä kustannustehokkuuden, ketteryyden ja muutostenhallinnan tukemiselle.

Cloud Journey – pilven kehitystyö

Managed Cloud -palveluun sisältyy myös Cloud Journey, jossa asiantuntijamme valmistelevat pilviympäristösi kehitystyötä. Kun ympäristösi nykytilasta on muodostettu selkeä kuva, Cloud Journeyssa tarkastellaan palveluiden siirtoa sekä suunnitellaan pilvi- ja hybridiympäristön jatkuvia palveluita.