Vastuullisuus osana arkeamme

Mielestämme kestävä ja vastuullinen liiketoiminta on edellytys menestykselle. Vastuullisuustyömme keskiössä ovat ympäristö, lapsen oikeuksien edistäminen sekä monimuotoisen ja osallistavan työpaikkakulttuurin luominen.

Vastuullisuutta vaalien

Yritysvastuutyötämme ohjaavat asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset, lainsäädäntö sekä konsernimme asettamat strategiat, tavoitteet ja politiikat. Panostamme erityisesti seitsemään osa-alueeseen, jotka ovat korruptionvastaisuus, vastuulliset hankinnat, sananvapaus, työterveys ja -turvallisuus, asiakkaan yksityisyys, lapset vastuullisesti verkossa sekä ympäristövastuu. Samalla kehitämme uusia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja yhteiskunnan haasteisiin.

Vastuullisuustyömme keskiössä ovat