Löydät nyt Telia Cygaten sisällöt osoitteesta telia.fi

Telia Cygate – yrityksesi kasvua vahvistamassa

Kaikki yrityksesi ICT-palvelut korkealla tietoturvalla huippuasiantuntijoiltamme.

Turvaamme toimintasi jatkuvuuden ja ketterän kehityksen

Tarjoamme kaikki yrityksesi ICT-palvelut saman portaalin, integroitavien rajapintojen ja yhden hallintamallin kautta.

Uskomme On demand -palveluun. Liiketoimintasi kannalta on tärkeää pystyä hallinnoimaan palveluita tarpeen mukaan. Tätä varten olemme rakentaneet korkean automaatioasteen palvelunhallintaportaalin, joka mahdollistaa nopean, skaalautuvan palvelun sekä reaaliaikaisen näkymän palveluidesi tilanteeseen. Tärkeät mittarit ja viimeisin tilannetieto ovat aina käytössäsi.

Korkea tietoturva on kaiken perusta. Yli 550 huippuasiantuntijaa, joilla on yli 1000 IT-alan sertifikaattia, ja 24/7-operaatiot varmistavat toimintasi jatkuvuuden ja ketterän kehityksen.

Suomen parhaat osaajat, Euroopan modernein datakeskus, maailman johtavat teknologiat – tällä kaikella me Telia Cygatella turvaamme liiketoimintasi tulevaisuuden.

Asiakkaitamme: yritykset, julkishallinto, rahoituslaitokset, teollisuussektori

Työntekijämme: 550+ asiantuntijaa

Pääkonttorimme: Pasila, Helsinki

Toimistoja: Kahdeksassa kaupungissa ympäri Suomen – suurimmat toimistot: Helsinki, Tampere & Jyväskylä

Toimitusjohtajamme: Matti Eloholma

 

Yhteystiedot

Kumppanit

Olemme valinneet kumppaneidemme kanssa heidän tarjoamistaan portfolioista parhaat tuotteet ja ratkaisut tukemaan ja täydentämään palvelukokonaisuuttamme. Vastaamme kaikkien osien saumattomasta integraatiosta ja tarjoamme asiakkaillemme vain huippulaatua maailman parhailla tuotteilla ja ratkaisuilla.

Cisco Partner
Palo Alto
aws-logo-smile-1200x630

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että kannattava liiketoiminta on tasapainossa taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kanssa läpi koko toimitusketjun.

Lue lisää

Yhteystiedot

Telia Cygate Oy -pääkonttori

Pasilan asema-aukio 1, Helsinki
PL 106 00051 TELIA
Y-tunnus 0752421-0

  • Valtakunnallinen vaihdenumero 020401 (ulkomailta +358 20401).

Hinta kiinteästä verkosta soitettaessa 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (ALV 24 %). Ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu.

  • Sähköpostiosoite: sales@teliacygate.fi (myös viranomaisten keskitetty yhteyspiste suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi)

Laskutustiedot

Laskulle tulee pyytää viitteeksi tilaajan nimi.

  • Operaattori: Basware
  • Välittäjätunnus: BAWCFI22
  • OTV-tunnus: 003707524210

Laskutuksen toimenpidehinnasto

Siirtosopimus suomeksi

Transfer Agreement in Bankruptcy

Julkisilla kulkuvälineillä on helppo tulla ­Triplaan. Raitiovaunu- ja bussipysäkit ovat rautatieaseman eteläpuolella asema-aukiolla. Kaikki lähi- ja kaukoliikenteen junat pysähtyvät Pasilassa. Tarkemmin tietoa Triplan joukkoliikenteestä löytyy HSL:n sivuilta.

Sisäänkäynti Telian pääkonttoriin sijaitsee Triplan katutasossa 4. kerroksessa.

Ilmoita laittomasta sisällöstä

Yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat ilmoittaa laittomana pitämästään sisällöstä Telian tarjoamissa hosting-palveluissa digipalveluasetuksen mukaisesti.

Tee ilmoitus laittomasta sisällöstä (englanniksi)

Telia Finland Oyj on merkitty kaupparekisteriin ja se harjoittaa arvonlisäveron alaista toimintaa.

Valvontaviranomainen: Viestintävirasto, www.ficora.fi

Telia Cygaten ISO-sertifikaatit

Telia Cygate Oy:llä on tietoturvallisuuden hallinnan ISO/IEC 27001, IT-palvelunhallinnan ISO/IEC 20000, laadunhallinnan ISO 9001, ympäristöjohtamisjärjestelmän ISO 14001 sekä työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan ISO 45001 -sertifikaatit.
 

Tietoturvallisuuden hallinnan sertifikaatti

ISO/IEC 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi. Standardi asettaa vaatimukset organisaation tietoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja niiden uskottavaan hallintaan. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä koostuu toimintaperiaatteista, menettelytavoista, ohjeista ja niihin liittyvistä toiminnoista, joita organisaatio hallinnoi suojatakseen tieto-omaisuuttaan.

Telia Cygaten tietoturvallisuuden hallinnan sertifikaatti kattaa toiminnot, joilla tuotamme tietoturva-, verkko-, pilvi- ja konesalipalveluita Helsingissä ja muiden toimipaikkojemme kunnissa.

ISO/IEC 27001 -sertifikaatin avulla voimme objektiivisesti todistaa asiakkaillemme, että turvaamme heidän tietotekniset ratkaisunsa ja tuemme siten keskeytyksetöntä liiketoimintaa. Tärkeää on tietoturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen sitoutuminen, jotta olemme jatkossakin turvallisten ja hallittavien tietoverkko- ja tietoturvaratkaisujen sekä konesali- ja pilvipalveluiden toimittaja.
 

IT-palvelunhallinnan sertifikaatti

ISO/IEC 20000-1 on kansainvälinen IT-palveluiden hallintajärjestelmästandardi ja vielä suhteellisen harvinainen organisaatioissa. Standardin tavoitteena on edistää laadukkaiden, asiakkaiden tarpeet täyttävien palveluiden tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Palvelunhallintajärjestelmä osoittaa palvelun tarjoajan sitoutumisen palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon, toimittamiseen ja parantamiseen tavalla, joka täyttää palvelulle asetetut vaatimukset ja tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle. Standardin terminologia ja vaatimukset ovat linjassa laajasti käytetyn ITIL-viitekehyksen kanssa.

Telia Cygaten IT-palvelunhallinnan sertifikaatti kattaa toiminnot, joilla tuotamme tietoturva-, verkko-, pilvi- ja konesalipalveluita Helsingissä.

ISO/IEC 20000-1 -sertifikaatin avulla voimme osoittaa palvelujemme hallinnan laadukkuuden ja tehokkuuden. IT-palvelunhallintajärjestelmän sertifiointi on luotettava ja riippumaton tapa todistaa ITILin mukainen toiminta käytännössä, mutta myös sen avulla voidaan varmistaa asiakkaalle, että meille jatkuva kehittäminen, asiakkaan tarpeiden mukaisesti, on hyvin merkittävässä roolissa.
 

Ympäristön- ja Energiatehokkuuden hallinnan sertifikaatit

ISO 14001 on kansainvälinen standardi ja maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. ympäristöasioiden hallintajärjestelmästandardi määrittelee resurssit, prosessit ja menetelmät, joiden avulla organisaatio pystyy noudattamaan sitä sitovia ympäristötavoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa. Standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista.

Telia Cygatella on Telia Finlandin kanssa yhteinen ympäristöasioiden hallinnan sertifikaatti, mikä kattaa koko Telian liiketoiminnan Suomessa.

ISO 14001 -sertifikaatin myötä varmistamme ympäristöasioiden jatkuvan suunnittelu- ja kehitystyön. Voimme sertifioinnin avulla todistaa asiakkaillemme, että vastuullisuus, turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat meille merkittäviä asioita. Standardin vaatimusten täyttyminen on osoitus materiaalin tehokkaasta hyödyntämisestä, energian säästämisestä sekä kustannusten pienentämisestä. Vastuullisen ympäristöjärjestelmän kehittäminen säästää ympäristöä ja pienentää kustannuksia – niin meidän kuin asiakkaidemme.

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) on yleisellä tasolla oleva energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä, joka auttaa yritystä luomaan systemaattisen menettelyn energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseen.

Telia Cygatella on Telia Finlandin kanssa myös yhteinen ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä ja sertifikaatti.

Laadunhallinnan sertifikaatti

ISO 9001 on kansainvälinen standardi, mikä asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. Se on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Standardia soveltamalla lisätään luottamusta tuotteen ja palvelun laatuun ja asiakkaiden odotusten täyttymiseen. Asiakastyytyväisyys saavutetaan ja sitä ylläpidetään laadunhallintajärjestelmän prosessien avulla, jotka tuottavat laadukkaita palveluita ja tuotteita asiakkaille.

Telia Cygatella on Telia Finlandin kanssa yhteinen laadunhallinnan sertifikaatti, mikä kattaa Telia Cygatella toiminnot joilla tuotamme tietoturva-, verkko-, pilvi- ja konesalipalveluita Helsingissä.

ISO 9001 -sertifikaatin myötä varmistamme toimintamme laadukkuuden ja vaatimustenmukaisuuden. Voimme sertifioinnin avulla todistaa asiakkaillemme, että laadunhallintajärjestelmän politiikat ja strategia ovat osa organisaatiomme liiketoimintastrategiaa. Olemme sitoutuneet toimintaympäristömme riskilähtöiseen päätöksentekoon, laatujohtamiseen ja prosessilähtöisyyteen.

Työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan sertifikaatti

ISO 45001 on maailmanlaajuinen standardi, mikä asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle ja hyvinvoinnille. ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

Telia Cygatella on Telia Finlandin kanssa yhteinen työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan sertifikaatti, mikä kattaa koko Telian liiketoiminnan Suomessa.

ISO 45001 -sertifikaatin myötä tavoitteena on tarjota turvallinen ja terveellinen työpaikka ja parantaa sitä säännöllisesti varmistamalla työympäristön ja -prosessien turvallisuus, ennaltaehkäisemällä terveyden heikentymistä ja reagoimalla siihen sekä tukemalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia. Tavoitteemme on minimoida onnettomuuksien, työperäisten sairauksien ja muiden turvallisuusriskien todennäköisyys ja vakavuus.

Työterveys- ja -turvallisuustoimintamme perustuu järjestelmälliseen toimintatapaan, joka on kiinteä osa päivittäistä toimintaamme ja jossa ohjeet ovat sovellettavissa käytäntöön. Esimiesten selkeästi määriteltynä vastuuna on näyttää hyvää esimerkkiä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvässä toiminnassa ja kertoa työntekijöille, mikä yhteys tällä on työntekijöiden ja vierailijoiden hyvinvointiin sekä liiketoiminnan kannattavuuteen.

Telia Cygate laskutuksen toimenpidehinnat