Ratkaisut

Millainen pilvi- ja datakeskusratkaisu sopisi yrityksesi tarpeisiin?
Verkottamisratkaisut

Verkottamisratkaisut – Network & Data Hub


Soveltuvat esimerkiksi seuraaville toimialoille: peliteollisuus, verkkotoimittajat, yhteys- ja kapasiteettiriippuvaiset yritykset

Ota yhteyttä

Ratkaisu 1

Suuren kapasiteetin tietoliikenneyhteydet

Kenelle? Yritykselle, jonka liiketoiminta vaatii yhteyksiltään supervarmuutta ja joustavuutta.

 • Liiketoiminnan jatkuvuus turvataan varmistamalla Telian yhteydet datakeskukseen jopa neljän eri kuitureitin kautta.
   
 • Internet-yhteyden kapasiteetin nosto suuriin nopeuksiin työpäivän aikana tukee liiketoiminnan nopeita muutoksia.
   
 • L2- ja L3-tason yhteydet kustannustehokkaasti Helsinki Data Centerin ja muiden datakeskuksien tai asiakkaan toimitilojen välille.
   
 • Redundantit korkean kapasiteetin Internet-yhteydet (jopa 10Gbit/s).
   
 • Huippunopeat, joustavat ja helposti hallittavat yhteydet pilveen (mm. Azure, AWS, Google).
   
 • Helsinki Data Center on operaattorineutraali datakeskus.

Ratkaisu 2

Sisäverkkoyhteys

Kenelle? Yritykselle, jonka liiketoiminta vaatii yhteyksiltään supervarmuutta ja joustavuutta.

 • Sisäverkkoyhteydellä voidaan yhdistää kaksi eri asiakasta datakeskuksen sisällä ristikytkentäpisteiden kautta, yhdellä tai kahdella kuidulla.
   
 • Sisäverkkoyhteydet takaavat nopeimman mahdollisen yhteyskapasiteetin ja pienimmän mahdollisen viiveen, erittäin kustannustehokkaaseen hintaan. 
   
 • Laitekaappien välille voidaan toimittaa ​myös suoria kuitukaapelointeja, sijainnista riippuen.
Vaativat ratkaisut

Vaativat datakeskus- ja laitetilaratkaisut


Soveltuvat esimerkiksi seuraaville toimialoille: valtiolliset toimijat, viranomaiset, julkinen sektori, palveluita tuottavat yritykset, SOTE, FINA, Security & Safety, CyberSec-yritykset

Ota yhteyttä

Ratkaisu 1

Korkean turvaluokituksen tilat

Kenelle? Viranomaisille tai yrityksille, joiden vaatimuksena ovat tuotantoympäristön korkea fyysinen turvallisuus, toimintavarmuus sekä auditointi määrätylle turvaluokitukselle, joka todennetaan sertifikaateilla.

 • Datakeskus on miehitetty 24/7 ja siellä on oma kiinteistövalvomo.
   
 • Koko datakeskus on VAHTI 2/2013 ST IV -luokiteltu tila. Maan alla sijaitsevat auditoitu laajat VAHTI 2/2013 ST III -luokitellut datasalit. 
   
 • Korotetun luokituksen (VAHTI 2/2013 ST III) tiloissa vieraillaan vain saatettuna.
   
 • Korotetun luokituksen tilat on vuokrattavissa viranomaisten tai valtiollisten toimijoiden lisäksi myös yritysten käyttöön.
   

Ratkaisu 2

Sertifioidut laitetilat ja palvelut

Kenelle? Viranomaiselle tai yritykselle, jonka politiikan vaatimuksena on sertifioitu tuotantoympäristö.

 • Erilaiset serfitikaatit ja standardit ovat tapa osoittaa, että palveluntarjoajan palveluntuotanto ja fyysiset tilat kattavat vaaditun tason.
   
 • Sertifikaatit ja standardit eivät kuitenkaan ole pelkkä osoitus, että datakeskuksen operoijalla on palveluntuotanto vaaditulla tasolla, vaan suoritetut sertifikaatit kattavat myös colocation-asiakkaan fyysisen ympäristön.
   
 • Helsinki Data Centerillä on erittäin kattava tekninen- ja ympäristösertifiointi. Merkittävimpinä ISO 27001, ISO 22301, Leed GOLD ja CEEDA GOLD.


Katso sertifikaatit

Ratkaisu 3

Hajauttaminen, paikallinen tai maantieteellinen varmistus

Kenelle? Viranomaisille tai yrityksille, jotka vaativat laitetilojen hajauttamista eri palotiloihin tai datakeskuksiin.

 • Datakeskuksen sisällä: Hajauttaminen voidaan tehdä Helsinki Data Centerin sisällä. Jokainen sen datasali on oma erillinen palotilansa, joten laitetilaratkaisu voidaan toteuttaa useassa eri palotilassa tai jopa eri kerroksessa, jolloin taataan palveluiden parempi jatkuvuus.
   
 • Datakeskusten välillä paikallisesti: Lyhyt etäisyys datakeskusten välillä pitää verkkoviiveet kurissa ja niiden ylläpito voidaan mahdollisesti hoitaa samalla henkilöstöllä. Asiakas voi myös käyttää omaa datasaliaan ensisijaisena datasalina ja Helsinki Data Centeriä (tai muuta Telian datakeskusta) varmentavana datasalina.
   
 • Datakeskustoiminnan varmentaminen maantieteellisesti (Disaster Recovery): Datakeskus on sijoitettu riittävän kauas (yli 100 km) täyttämään tarvittavat etäisyysvaatimukset datan säilyttämiselle ja käsittelylle.


Katso kuva

Ratkaisu 4

Korkean käytettävyyden ratkaisut ja tilat

Kenelle? Toimijoille, joiden liiketoiminnan tärkeimpänä vaatimuksena on IT-järjestelmien, palveluiden ja datan toimivuus (jos palvelut tai data ei ole saavutettavissa, koko toiminta saattaa lamaantua).

 • Helsinki Data Centerin yksi tärkeimpiä periaatteita on palveluiden jatkuvuuden varmistaminen. Korkea käytettävyys varmistetaan huippuluokan teknisillä ratkaisuilla ja laitteilla, sekä myös poikkeustilanteiden ennakoinnilla ja niihin varautumisella:
   
  • Helsinki Data Center on suunniteltu ja toteutettu Tier III- ja EN50600-vaatimusten mukaisesti
    
  • Primääri sähkönsyöttö 110 kV:n jakeluverkosta eri reittien kautta
    
  • Datasalien sähkönsyöttö on varmennettu UPS-laitteilla ja varavoimageneraattoreilla (N+1), ja jokaisella laitekaapilla on kaksi erillistä varmennettua sähkönsyöttöä
    
  • Jäähdytysjärjestelmä on N+1-varmennettu nestepohjainen järjestelmä (lauhduttimet + jäähdyttimet + CRAH-laitteet)
    
  • Datakeskukseen päättyy neljä erillistä, toisistaan riippumatonta kuitureittiä, joiden kautta tulevat kaapelit päätetään neljään eri meet-me-huoneeseen
    
  • Operaattoreille on varattu omat, Traficom 54B/2014M tärkeysluokka 1 täyttävät tilat, joissa on mm. 3 tunnin akkuvarmennuksella varustettu tasasähkö
    
  • Datakeskuksessa on myös VAHTI 2/2013 ST III -luokiteltuja tiloja, joihin voi sijoittaa laitteistoa, jotka vaativat korkean turvaluokan.
    
Hybridiratkaisut

Hybridiympäristöt

Ota yhteyttä

Ratkaisu 1

Hybridiympäristöt – Private Cloud ja On Premise -palvelimet yhdessä

Kenelle? Yritykselle, jonka politikan, teknisen kyvykkyyden tai viranomaisten/loppuasiakkaiden vaatimuksena on pitää data ja palvelut omissa palvelimissaan, vaikka käytössä on osaksi myös pilvipalveluita.

 • Hybridiratkaisulla saavutetaan On Premisen ja Private Cloudin parhaat ja tärkeimmät ominaisuudet ja kyvykkyydet.
   
 • Telia tarjoaa täysin paikallisen hybridiympäristön yhdestä tai hajautetusti useammasta datakeskuksesta. Tällöin fyysiset palvelimet ja data ovat aina Suomen rajojen sisäpuolella. Näin pystytään osoittamaan ja todentamaan datan ja kapasiteetin sijainti laitekaapin, ja jopa sen yksikköpaikan (rack unit) tarkkuudella.
   
 • Telian yhteyksillä datan siirto ja tietoliikenneyhteydet toimivat joustavasti, suurella kapasiteetilla ja pienellä viiveellä Cloud-ympäristön ja On Premise -ympäristön välillä.

Ratkaisu 2

Hybridiympäristöjen tietoliikenneverkot ja yhteydet julkisiin pilviin (Public Cloud)

Kenelle? Yrityksille, IT-palvelutarjoajille ja operaattoreille, jotka vaativat helppoa, skaalautuvaa palvelinympäristöä sekä resurssien jakamista ympäri organisaatiota.

 • Toimiva hybridiympäristö vaatii aina tehokkaat ja kyvykkäät tietoliikenneyhteydet. Ellei data liiku kokonaisuuden eri osa-alueiden välillä riittävällä kapasiteetilla ja pienellä viiveellä, rakennettu ratkaisu jää täysin tehottomaksi.
   
 • Telian Helsinki Data Centerin tietoliikennetarjoamalla kattava hybridiympäristö:
   
  • Internet-yhteydet julkiseen verkkoon, nopeudet 100 Mbit/s – 10 Gbit/s, täysin kahdennetut yhteydet
    
  • L2- (esim. aallonpituus ja musta kuitu) ja L3 (MPLS-yhteydet) -tasojen yhteydet Helsinki Data Centerin ja asiakkaan toimiston tai toisen datakeskuksen välille
    
  • Erittäin kustannustehokkaat ja ketterät yhteydet julkiseen pilveen tai toisiin avoimiin datakeskuksiin ympäri maailman (Telia Cloud Connect ja Megaport).
    
Vihreät ratkaisut

Ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat ympäristöt


Soveltuvat esimerkiksi seuraaville toimialoille: tuotantoteollisuus, julkiset toimijat, vihreitä arvoja korostavat toimijat

Ota yhteyttä

Ratkaisu

Hiilijalanjäljen minimointi

Kenelle? Yritykselle, joka on tarkka hiilijalanjäljestään.

 • Oman datasalin tai datakeskuksen modernisointi ympäristöystävälliseksi voi olla todella haastavaa ja kallista. Helsinki Data Centeriin siirtyminen voi olla yritykselle yksi hyvä keino laskea hiilijalanjälkeään.
   
 • Helsinki Data Centerin ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys on toteutettu mm. seuraavilla ratkaisuilla:
   
  • Datakeskus käyttää vain hiilineutraalia uusiutuvaa energiaa (vesivoima)
    
  • Datasaleissa syntyvä hukkalämpö kerätään talteen ja luovutetaan kaukolämpöverkkoon (jopa 250,000 MWh/vuosi)
    
  • Energiakäytön tehokkuus, PUE-tavoite 1.2 (PUE = Power Usage Effectiveness)
    
  • Vapaajäähdytys, jota voidaan hyödyntää n. 95% vuoden tunneista
    
  • Sadevettä kerätään talteen ja käytetään WC:n huuhteluun
    
  • Datakeskuksessa huolehditaan tarkasti kaikenlaisesta kierrätyksestä
    
  • Datakeskukselle on myönnetty LEED Data Center v.4.0 sekä CEEDA Design-Operate kultaiset sertifikaatit.
    
Skaalautuvat ratkaisut

Skaalautuvat ja joustavat konesalit sekä High Performance Computing (HPC) -tilaratkaisut


Soveltuvat esimerkiksi seuraaville toimijoille: kasvuyritykset, Hyper Scalerit, IT-tuottajat

Ota yhteyttä

Ratkaisu 1

Skaalautuvat ja joustavat konesalit

Kenelle? Yritykselle, jonka tilatarve ja -vaatimukset muuttuvat tiheään tahtiin tai yritykselle, joka ei ole valmis sitoutumaan pitkään tilavuokraukseen.

 • Laite- ja palvelinympäristöjen muuttuessa kapasiteettia tarvitaan välillä enemmän ja välillä vähemmän, riippuen siitä kuinka paljon kapasiteetista siirtyy pilveen. Laitetilatarvekin elää sen myötä. Tämän hetkiset tilat saattavat olla vuoden kahden sisällä liian pienet tai liian suuret. Sitoutuminen samoihin laitetiloihin liian pitkäksi ajaksi saattaa olla myös haitaksi yrityksen pilvistrategialle.
   
 • Helsinki Data Center on suunniteltu ja toteutettu palvelemaan jatkuvasti muuttuvia palvelinympäristöjä.
   
 • Colocation-sopimus, eli laitetilapalvelun sopimus, on erittäin joustava. Asiakas voi muuttaa ympäristöään lisäämällä tai poistamalla laitekaappeja tilanteen mukaan, ilman pitkää sitoutumisaikaa.
   
 • Colocation-palvelu toimitetaan tarpeen mukaan yhdestä “neljänneskaapin” kokoisesta ratkaisusta aina usean datasalin kokonaisuuteen asti.
   

Ratkaisu 2

HPC-laitetilat (High Performance Computing)

Kenelle? Yritykselle, jonka laitekaappikohtainen tehotiheys on normaalitasoa korkeampi.

 • Palvelinympäristöt ja laitteiden vaatima sähkönsyöttö- ja jäähdytyskapasiteetti kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Kun yhteen laitekaappiin asennetut perinteiset laitteet ovat vaatineet 3-5 kW sähkö-/jäähdytyskapasiteetin, modernit “korkean tiheyden” palvelimet ja ympäristöt vaativat yleensä 10-20 kW kapasiteetin – jopa enemmänkin. Tällaisen kapasiteetin toteuttaminen ja varmistaminen vaatii kalliita ja järeitä teknisiä toteutuksia.
   
 • Helsinki Data Centerin kahdesta vakiolaitekaapista pienempään (12 RU) laitekaappiin voidaan toteuttaa jopa 3,6 kW (sähkönsyöttö- ja jäähdytys-) kapasiteetti, ja isompaan (52 RU) laitekaappiin jopa 20 kW kapasiteetti. Isommissa tilaratkaisuissa voimme toimittaa n. 1,2 MW kapasiteetin per datasali, tai 7 MW per kokonainen kerros.
Tuki ja ylläpito

Asiantuntijapalvelut ja asiakastuki

Ota yhteyttä

Ratkaisu 1

Datakeskuksen ja IT-ympäristön ylläpito

Kenelle? Yritykselle, jonka resurssit tai osaaminen ei riitä datakeskuksen tai datasalin ylläpitoon ja kehittämiseen.

 • Oman datakeskuksen tai laitesalin ylläpito ja kehittäminen ei ole helppoa eikä halpaa. Sama pätee myös itse IT-ympäristön, eli esimerkiksi palvelinten, tallennusjärjestelmien ja verkkolaitteiden ylläpitoon ja valvontaan. Usein yritykselle on kustannustehokkaampaa ulkoistaa nämä vastuut luotetulle kumppanille.
   
 • Colocation-palvelun hyödyntäminen vapauttaa yrityksen osaamisen ja resurssit pois kiinteistön ja kiinteistötekniikan ylläpidosta tekemiseen, mikä on yritykselle hyödyllistä, eli tuottavaan työhön.
  Telia ja Telian henkilöstö on vastuussa datakeskuksen ja sen kiinteistötekniikan jatkuvasta ylläpidosta, kehittämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
   
 • Myös IT-ympäristön, eli laitekaappiin sijoitettavien laitteiden ylläpito ja valvonta on vaativaa työtä. Tämänkin Telia voi ottaa vastuulleen.
   
 • Telia tarjoaa myös asennus- ja ylläpitopalvelut kellon ympäri erilaisiin tehtäviin. Näin asiakas voi minimoida datakeskuskäyntejään ulkoistamalla asennukset ja ylläpidon Telialle.

Tutustu Colocation-palveluun

Ratkaisu 2

Tuki vika- ja poikkeustilanteissa

Kenelle? Yritykselle, jolla ei ole omia resursseja 24/7-ylläpitoon.

 • Mahdolliset vika- ja poikkeustilanteet eivät katso kelloa, tällöin tuen ja avun on oltava saatavilla 24/7/365. Kriisin sattuessa yrityksen omat asiantuntijat voivat olla usean tunnin ajomatkan päässä datakeskuksesta, tai jopa toisessa maassa. Tällöin vika- tai poikkeustilanteen selvittämisen viivästyminen saattaa aiheuttaa merkittävää vahinkoa.
   
 • Helsinki Data Center on miehitetty 24/7/365. Tämä tarkoittaa sitä, että valvontaa suorittava henkilöstö on paikalla vuoden jokaisena tuntina. Poikkeustilanteen tapahtuessa, apu on lähellä ja tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti ja kustannustehokkaasti.
   
 • Helsinki Data Centeriä koskeva asiakastuki ja asiantuntijatoiminnot hoidetaan Suomessa. Asiakkaita palvellaan suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.
   

Telia Helsinki Data Centerin sertifikaatit

 • ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
 • ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä
 • LEED GOLD Datacenter V4.0
 • CEEDA GOLD Design and Operate
 • ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuus järjestelmä
 • ISO 9001 laatujärjestelmä (B2B-palvelut)
 • ISO 22301 liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta
 • ISO/IEC 27001 tietoturvallisuuden johtamis-järjestelmä
 • SAE 3000 Type II varmennuslausunto
 • Katakri ST III / IV fyysinen turvallisuus (KATAKRI 2/2013)

Hajauttaminen

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan