Datakeskusten kuningas nousee Pitäjänmäkeen

Rakennamme Helsinkiin Pohjoismaiden suurinta avointa datakeskusta, joka tarjoaa niin kotimaisille kuin kansainvälisille yrityksille kestävän kehityksen kehdon ja modernien mahdollisuuksien mekan.

Pystytämme parhaillaan Helsinkiin Pohjoismaiden suurinta, kaikille yrityksille palveluja tarjoavaa datakeskusta. Valmistuessaan Telia Helsinki Data Center on maan modernein ja energiatehokkain konesali. Tavoitteena on kerätä kaikki syntyvä lämpö talteen hyötykäyttöön.

MIKSI SATSAAMME DATAKESKUKSEEN?

Uuden aikakauden teleoperaattorina me täällä Telialla investoimme tärkeisiin, digitalisaation mahdollistaviin hankkeisiin. Siksi rakennamme Helsingin Pitäjänmäkeen Pohjoismaiden suurimman, moderneimman ja energiatehokkaimman, kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen. Rakennuttaminen maksaa arviolta 130–150 miljoonaa euroa. Rahoituksesta vastaavat institutionaaliset sijoittajat, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt, sekä muut yhteistyökumppanit. Urakan pariin tulee työllistymään satoja työntekijöitä parin vuoden aikana, ja valmiin datakeskuksen ympärille arvioidaan syntyvän runsaasti uutta liiketoimintaa.

Datakeskuksen rakentaminen parantaa osaltaan sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia Suomessa. Se on myös luonteva jatke operaattoribisnekselle – onhan datakeskus verkoille samaa, mitä satamat ovat laivoille tai lentokentät lentokoneille. Uusi, keväällä 2018 valmistuva Telia Helsinki Data Center liittyy joukon jatkoksi muiden datakeskuksiemme sarjaan tarjoamaan konesali- ja infrastruktuuripalveluja sekä suomalaisille että kansainvälisille yrityksille.

Lue lisää datakeskuspalveluista

 

 

Telia Helsinki Data center Service Portal

Telia Helsinki Data Center Service Portaalissa voit hallinnoida palvelimia ja omia palveluitasi ajasta ja paikasta riippumatta. Katso, miten kaikki tapahtuu silmänräpäyksessä.

huipputehoa ja hyötykäyttöä

Telia Helsinki Data Centerin suunniteltu kapasiteetti on 24 megawattia sulaa IT-tehoa ja aloituskapasiteetti vähintään 6 megawattia. Tavoitteenamme on kerätä kaikki syntyvä lämpö talteen ja hyötykäyttöön.