Eri liittymätyypeillä on eri ulkomaanhinnat. Jos et ole varma liittymätyypistäsi, voit tarkistaa sen Omilta Sivuilta.
Lue lisää
Valitse vielä liittymätyyppisi ja tarkastele kohdemaan hintoja

Kuinka paljon maksaa soittaa Suomesta ulkomaille?

Katso hinnat ja suuntanumerot ulkomaiden puheluhinnastostamme

Mikä ihmeen EU-päiväpaketti?

EU-päiväpaketti on saatavilla osaan Telian matkapuhelinliittymistä (mm. Sopiva Pro, Yritysliittymä, Perus Yrityksille). Paketin 2,90 euron päivämaksulla puhut, tekstaat ja surffaat kotoisasti kotimaan hinnoilla myös kaikkialla EU/ETA-alueella.

Et tarvitse päiväpakettia Telia Pro EU- ja Telia EU-liittymiin, joiden kuukausimaksuun kuuluu EU-käyttö.

EU-päiväpaketin käyttöönotto

Päiväpaketin voi ottaa käyttöön yritysten Telia Sopiva Pro-, Telia Yritys- ja Telia Perus -liittymille. Sopiva Pro -nettikortti käyttää pääliittymän datapakettia, joten se on päiväpaketin piirissä.

Poikkeukset käyttöönotossa:

Päiväpakettia ei ole mahdollista ottaa käyttöön Liikkuva Netti- ja Liikkuva Netti Pro -liittymille eikä Koneliittymille. Näillä liittymillä on automaattisesti käytön mukainen hinnoittelu.

Päiväpakettia ei ole myöskään saatavissa myynnistä poistuneisiin liittymiin.

EU-päiväpaketin toiminta

1. Kun sinulla on liittymä, jossa on kotimaassa käytössä puhe-, viesti- tai nettipaketti

Kun aloitat puhelimen käytön EU/ETA-maissa, liittymältä veloitetaan päiväpaketin maksu 2,90 €, jonka jälkeen käyttö veloitetaan näin:

 • EU/ETA-maissa soitetut puhelut ja lähetetyt viestit kuluttavat pakettia kuten kotimaassa
  • Paketin ylimenevä käyttö hinnoitellaan kuten kotimaassa
 • Netin käyttö EU/ETA-maissa kuluttaa nettipakettia kuten kotimaassa, mutta käyttö on rajattu 500 Mt/päivä. Ylimenevä käyttö maksaa 1,55 €/Gt. Päivä vaihtuu keskiyöllä Suomen aikaa.

2. Kun sinulla on liittymä, jossa ei ole puhe-, viesti tai nettipakettia kotimaassa

Kun aloitat puhelimen käytön EU/ETA-maissa, liittymältä veloitetaan päiväpaketin maksu 2,90 €, jonka jälkeen käytöstä veloitetaan näin:

 • EU/ETA-maissa soitetut puhelut ja lähetyt viestit maksavat saman verran kuin kotimaassa (€/min/viesti)
 • Netin käyttö EU/ETA-maissa maksaa saman verran kuin kotimaassa, mutta käyttö on rajattu 500 Mt/päivä. Ylimenevä käyttö maksaa 1,55 €/Gt. Päivä vaihtuu keskiyöllä Suomen aikaa.

Huomioithan, että Suomesta EU- ja ETA-maihin soitetut puhelut eivät sisälly EU-päiväpakettiin.

EU-päiväpaketin maat

Päiväpakettia voi käyttää näissä maissa: 
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja ja Kanariansaaret, Guadeloupe, Irlanti, Islanti, Italia ml. San Marino ja Vatikaani, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Martinique, Portugali, Puola, Ranska, Ranskan Guyana, Reunion, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari.

EU-hinnoittelu ei ole voimassa risteilyaluksilla Välimerellä, vaan hinnoittelu menee hintaryhmän 5 mukaan.

Mikäli käytössäsi ei ole Telia Sopiva Pro -liittymää, on päiväpaketti käytössäsi myös Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Käytön mukainen hinnoittelu EU/ETA-maissa

Käytön mukaisen hinnoittelun periaate on EU-regulaation mukainen.

Käyttö EU/ETA-maissa kuluttaa liittymän puhe-, tekstari- ja nettipaketteja kuten kotimaassa, jonka lisäksi käytöstä veloitetaan roaming-lisämaksu (ks. alla).

Mikäli liittymällä ei ole puhe- tekstari- tai nettipaketteja, veloitetaan käyttö EU/ETA-maissa samalla hinnalla kuin kotimaassa, jonka lisäksi käytöstä veloitetaan roaming-lisämaksu (ks. alla).

Kotimaan hinnan lisäksi veloitettavat roaming-lisämaksut (alv. 0 %):

 • Soitettu puhelu 0,022 €/min
 • Vastaanotettu puhelu 0,002 €/min
 • SMS 0,004 €/kpl
 • Data 1,55 €/Gt

Käytön mukainen hinnoittelu on voimassa samoissa maissa kuin EU-päiväpaketti.

Talk and surf carefree in EU/EEA countries

Now you can use your mobile phone in EU/EEA countries without having to worry about extra costs. The EU daily package allows you to call, send SMSs and access the web at domestic prices. The day package costs €2.90 per each day you use your phone in EU/EEA countries.

The daily package will be available for order on My Telia for Business where you can manage all your subscriptions. However, if you do not wish to adopt the EU daily package, the usage based pricing is automatically applied to new subscriptions. 

Telia Exact (Telia Sopiva) plans will remain unchanged – you will continue to be able to surf, call and text for no extra charge in Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Latvia and Lithuania.

Introduction of the daily EU package

The daily package can be activated on Telia Exact, Telia Business Subscription (Yritysliittymä) and Telia Basic (Perus). Exact Pro surf cards consume the data package of the main subscription, and are thus covered by the daily package.

Exceptions:
The daily package cannot be activated for Wireless Surf (Liikkuva Netti), Wireless Surf Pro (Liikkuva Netti Pro), Control or Control Plus. These plans are automatically subject to a usage-based pricing plan.

Moreover, the daily package is not available for plans that are no longer available for sale.

EU daily package activity

1. If your subscription includes a domestic call, SMS or surf package

When you start using your mobile phone elsewhere in EU/EEA countries, the daily package charge of 2.90 euros will be charged on your account as follows: 

 • Calls placed in EU/EEA countries consume the call package in a similar manner to domestic calls, and the same applies to SMSs and SMS packages. Usage exceeding package quotas is subject to the same pricing plan as in Finland.
 • Data usage consumes the same surf package as in Finland but there is a limit of 500 MB of data per day. Data exceeding the daily 500 MB limit costs €1.55 per GB. The day changes at midnight Finnish time.

2. If your subscription does not include a domestic call, SMS or surf package

When you start using your mobile phone elsewhere in EU/EEA countries, the daily package charge of 2.90 euros will be charged on your account as follows:

 • Calls placed in EU/EEA countries are subject to the same call rate (€ per minute) and SMSs sent are subject to the same SMS rate (€ per SMS) as in Finland.
 • Data usage in EU/EEA countries consumes the same surf package as in Finland but there is a limit of 500 MB of data per day. Data exceeding the daily 500 MB limit costs €1.55 per GB. The day changes at midnight Finnish time.

Please note that calls from Finland to other EU and EEA countries are not included in the EU daily package.

Countries included in the EU daily package

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, France, French Guiana, Germany, Greece, Guadeloupe,  Hungary, Iceland, Ireland, Italy (incl. San Marino and the Vatican), Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Martinique, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Reunion, Slovakia, Slovenia, Spain and Canary Islands.

If you do not have a Telia Exact plan, the daily package is available to you also in Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Latvia and Lithuania.

Usage-based pricing plan in EU/EAA countries

The usage-based pricing plan meets the EU regulations.

EU/EEA countries usage consumes the same call, SMS and surf packages as at home and is additionally subject to an extra roaming charge (see below).

If a subscription does not include a call, SMS or surf package, calls, messages and data are subject to the same charges as at home but an extra roaming charge is added (see below). 

In addition to the domestic charge, the supplementary roaming charges are (VAT 0%):

 • Calls made €0.022/min
 • Calls received €0.002/min
 • SMS €0.004/each
 • Data €1.55/GB

The usage-based pricing plan applies in the same countries as the EU daily package.

Ring och surfa bekymmerslöst i EU/EES

Nu vågar du använda mobiltelefon i EU/EES länder utan överraskande kostnader. Med EU-dagspaketet ringer, sms:ar och surfar du för samma priser som hemma i Finland. Avgiften för dagspaketet 2,90 €/dag debiteras för de dagar du använder mobiltelefon i EU/EES länder.

EU-dagspaketet kan tas i bruk i Mitt Telia för Företag, där du kan administrera dina abonnemang. Om du inte vill använda dagspaketet i EU/EES har dina nya abonnemang automatiskt prissättning enligt användning.

Det sker inga förändringar när det gäller användningen av Telia Sopiva-abonnemang i Norden och Baltikum, utan du kan surfa, ringa och sms:a fritt utan extra kostnader när du reser i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

Så här tas EU-dagspaket i bruk

Dagspaketet införs för Telia Sopiva-abonnemang Telia Företagsabonnemang och Telia Bas-abonnemang (Perus). Sopiva Pro-surfkort förbrukar huvudabonnemangets datapaket, så de omfattas av dagspaketet.

Avvikelser:
Dagspaket kan inte tas i bruk för abonnemanget Liikkuva Netti (Mobil surf), Liikkuva Netti Pro, Control och Control Plus. På dessa abonnemang tillämpas prissättning enligt användning.

Dagspaket kan inte heller fås till abonnemang som inte längre saluförs.

Så här fungerar EU-dagspaketet

1. Om ditt abonnemang har ett inrikes samtals-, meddelande- eller surfpaket

Första gången du använder mobiltelefon i EU/EES länder debiteras abonnemanget på en avgift på 2,90 € för dagspaketet. Efter det sker debitering för användning enligt följande:

 • Samtal ringda i EU/EES länder förbrukar samtalspaket som i Finland. Detsamma gäller sända meddelanden. På överskjutande trafik tillämpas samma priser som i Finland.
 • Internetanvändning i EU/EES länder förbrukar abonnemangets surfpaket som i Finland, men användningen är begränsad till 500 MB/dag. Användning som överstiger 500 MB under en dag kostar 1,55 €/GB. Dagen byts vid midnatt finsk tid.

2. Om ditt abonnemang inte har ett inrikes samtals-, meddelande- eller surfpaket

Första gången du använder mobiltelefon i EU/EES länder debiteras abonnemanget på en avgift på 2,90 € för dagspaketet. Efter det sker debitering för användning enligt följande:

 • Samtal ringda i EU/EES länder debiteras med samma pris (€/min) som i Finland. Detsamma gäller sända meddelanden (€/min).
 • Internetanvändning i EU/EES länder debiteras som i Finland, men användningen är begränsad till 500 MB/dag. Användning som överstiger 500 MB under en dag kostar 1,55 €/GB. Dagen byts vid midnatt finsk tid.

Notera att samtal ringda från Finland till EU/EES-länderna inte ingår i EU-dagspaketet.

Länder som omfattas av EU-dagspaket

Dagspaket kan användas i följande länder:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Franska Guyana, Grekland, Guadeloupe, Irland, Island, Italien (inkl. San Marino och Vatikanen), Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Martinique, Nederländerna, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien och Kanarieöarna, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Såvida du inte har ett Sopiva-abonnemang har du tillgång till dagspaketet även i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland eller Litauen.

Prissättning enligt användning i EU/EES länder

Principen om prissättning enligt användning följer den EU-regleringen.

Användning i EU/EES länder förbrukar alltså abonnemangets samtals-, sms- och surfpaket som i Finland, och dessutom debiteras en tilläggsavgift för roaming (se nedan).

Om abonnemanget inte har ett samtals-, sms- och surfpaket debiteras för användning i EU/EES länder samma pris som i Finland och dessutom en tilläggsavgift för roaming (se nedan).

Utöver inrikespris debiteras tilläggsavgifter för roaming (moms 0 %):

 • Ringt samtal 0,022 €/min
 • Mottaget samtal 0,002 €/min
 • SMS 0,004 €/st
 • Data 1,55 €/GB

Prissättning enligt användning gäller i samma länder som EU-dagspaket.

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan