Suomeksi

Ison-Britannian ero EU:sta ja muutokset roaming-hintoihin

Ison-Britannian ero EU:sta aiheuttaa muutoksia Telian mobiililiittymien roaming-hinnoitteluun Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa ja Gibraltarilla 20.5.2021 alkaen. 
 
Jatkossa liittymän käyttö em. maissa ei enää sisälly kuukausimaksuun niillä liittymillä, joihin käyttö EU- ja ETA -maissa kuuluu. Tällaisia liittymiä ovat mm. Telia Pro 5G-, Telia Pro EU- ja Liikkuva Netti Pro -liittymät.
 
Myöskään EU-päiväpakettihinnoittelu ja EU:n käytön mukaiset hinnat eivät jatkossa ole enää voimassa em. maissa. EU-päiväpaketti ja käytön mukaiset hinnat ovat käytössä liittymillä, joiden kuukausimaksuun ei EU-käyttö sisälly. 
 
Samat hinnat tulevat voimaan myös Guernseyllä, Jerseyllä ja Mansaarella. Nämä maat ovat nyt roaming-hinnaston hintaryhmässä 3. 

20.5.2021 alkaen Telian mobiililiittymien käyttö Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa ja Gibraltarilla sekä Guernseyllä, Jerseyllä ja Mansaarella: 
 
•    Soitto Suomeen, soitot kohdemaan sisällä sekä EU- ja ETA-maihin (hintaryhmien 1-2 maihin): 0,0565 €/min
•    Soitto muihin maihin (Hintaryhmien 2B-5 maihin: 1,31 €/min
•    Puhelun vastaanotto: 0,01 €/min
•    Tekstiviesti: 0,08 €/kpl
•    Datasiirto 3,00 €/Gt
 
Soitetut ja vastaanotetut puhelut veloitetaan 30 s tarkkuudella.
Datasiirron veloitustarkkuus on 1Kt.
 
Muutos koskee seuraavia maita:
Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti, Gibraltar, Guernsey, Jersey ja Mansaari.
 
Tutustu roaming-hinnastoon

Huomioithan, että liittymällä mahdollisesti oleva Data Roaming -esto EU/ETA -alueen ulkopuolella estää jatkossa nettikäytön myös Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa ja Gibraltarilla. Guernsey, Jersey ja Mansaari ovat jo aiemmin kuuluneet kyseisen eston piiriin.

Kaipaatko apua tai lisätietoa? Tutustu palvelukanaviimme täällä.

På svenska

Storbritanniens utträde ur eu och ändringar i roamingpriserna

Storbritanniens utträde ur EU leder till ändringar i roamingpriserna för Telias mobilabonnemang i Storbritannien, Nordirland och Gibraltar från och med 20.5.2021. 
 
Efter det ingår användningen av abonnemanget i de ovannämnda länderna inte längre i månadsavgiften för de abonnemang i vilka användning inom EU/EES ingår. Dessa abonnemang är t.ex. Telia Pro 5G-, Telia Pro EU- och Liikkuva Netti Pro.
 
Dagsprispaket inom EU och priser för användning inom EU gäller inte heller i ovannämnda länder efter 20.5. Sådana abonnemang vars månadsavgift inte inkluderar användning inom EU har dagspriser inom EU och priser för användning inom EU. 
 
Samma priser träder också i kraft i Guernsey, Jersey och Isle of Man. Dessa länder har nu roamingprisklassen 3. 

Användning av Telias mobilabonnemang i Storbritannien, Nordirland och Gibraltar, samt i Guernsey, Jersey och Isle of Man från och med 20.5.2021: 
 
•    Samtal till Finland, samtal inom destinationslandet och till EU- och EES-länder (till länder i prisgrupperna 1–2): 0,0565 €/minut
•    Samtal till andra länder (till länder i prisgrupperna 2B-5): 1,31 €/minut
•    Mottagning av samtal: 0,01 €/min
•    Sms: 0,08 €/st.
•    Dataöverföring 3,00 €/GB
 
Uppringda och mottagna samtal debiteras med 30 sekunders noggrannhet.
Dataöverföringen debiteras med 1 kB:s noggrannhet.
 
Ändringen gäller följande länder:
Storbritannien, Nordirland, Gibraltar, Guernsey, Jersey och Isle of Man.
 
Roamingprislista (på finska)

 
Observera att om abonnemanget har spärr för dataroaming utanför EU/EES, kommer det i fortsättningen att förhindra internetanvändning i Storbritannien, Nordirland och Gibraltar. Guernsey, Jersey och Isle of Man ingår i spärren sedan tidigare.

Bekanta dig med våra övriga servicekanaler här.

In English

The UK’s withdrawal from the EU and changes to roaming pricing

The UK’s withdrawal from the EU causes changes to the roaming pricing of Telia mobile subscriptions in the UK including territories outside of Great Britain as of 20 May 2021. 
 
In the future, the use of subscriptions in these areas is no longer included in the monthly fee of subscriptions that include use in the EU/EEA. These subscriptions include the Telia Pro 5G, Telia Pro EU and Liikkuva Netti Pro subscriptions.
 
In addition, the daily EU package price and EU pricing will no longer apply in these areas. EU daily package price and EU pricing are used in subscriptions that do not include use in the EU. 
 
The same prices will also apply in Guernsey, Jersey and Isle of Man. These areas are now in price group 3 of the roaming pricelist. 

As of 20 May 2021, using Telia mobile subscriptions in the United Kingdom, Gibraltar, Guernsey, Jersey and Isle of man: 
 
•    Calling Finland, calling within the destination country and calls to EU/EEA countries (price groups 1 and 2): €0.0565/min
•    Calls to other countries (price groups 2B–5): €1.31/min
•    Receiving a call: €0.01/min
•    Text message: €0.08 each
•    Data transfer €3.00/GB
 
Outbound and inbound calls are charged at an accuracy of 30 seconds.
The invoicing accuracy for data transfer is 1 kB.
 
The change applies to the following areas:
Great Britain, Northern Ireland, Gibraltar, Guernsey, Jersey and Isle of Man.
 
Roaming prices (in Finnish)

 
Please note that a data roaming barring outside of the EU/EEA in your subscription will also prevent online use in the UK including overseas territories. Guernsey, Jersey and Isle of Man have already been covered by the barring.

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen liittymä- ja laitetilaukset pitää toistaiseksi tehdä erikseen. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Tilaa laitteet
Tilaa liittymät

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitevalikoimamme on tilattavissa toistaiseksi eri kaupasta kuin liittymämme. Siirry ostoksille haluamaasi kauppaan.

Tilaa laitteet
Tilaa liittymät