Kaikki artikkelit yrityksille

Telia kehittää palvelurobotiikkaa VTT:n kaksivuotisessa MURO-hankkeessa

5 min
Palvelurobotti Frans työskentelee ihmisen apuna tehtaassa Palvelurobotti Frans työskentelee ihmisen apuna tehtaassa

VTT:n kaksivuotisessa MURO-innovaatiohankkeessa tarkastellaan palvelurobotiikan tämänhetkistä tilannetta ja mullistetaan tapoja, joilla palvelurobotteja hankitaan ja käytetään tulevaisuudessa. Telia on yksi hankkeessa mukana olevista yrityksistä ja testaa 5G-robottiensa ja teknologiaosaamisensa avulla palvelurobottien käyttömahdollisuuksia eri toimialoilla.

Vuonna 2021 käynnistynyt MURO-innovaatiohanke (Multi-Purpose Robotics as Operator Business) tavoittelee monikäyttöisten palvelurobottien alustaa, josta yritykset voivat tulevaisuudessa ostaa palveluroboteilta tiettyjä tehtäviä esimerkiksi teollisiin toimintoihin ja asiakaspalveluun. Hanketta rahoittaa Business Finlandin lisäksi yhdeksän hankkeessa mukana olevaa yritystä, jotka erikoistuvat robotiikkaratkaisuihin.

Hanke vie eteenpäin robotiikka-alaa Suomessa ja tukee yritysten kansainvälistymistä. Tutkimushankkeen tuloksien avulla hiotaan robotiikkasovellusten kehittämistä, kehitetään uudenlaisia palvelukonsepteja ja tehostetaan robottien käyttöastetta ja kustannuksia.

Telian liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Lepola kertoo, että olemassa oleva robotiikkainfrastruktuuri tarjoaa huikeita mahdollisuuksia yrityksille hyödyntää palvelurobotteja. “Elämme jännittäviä aikoja palvelurobotiikassa, joka on ottanut suuria harppauksia viime vuosina ja tarjoaa nyt aivan uusia mahdollisuuksia teollisten palveluiden kehittämisessä”, hän kertoo.

 

Palvelurobotiikan kehittämisen tavoitteena robottien ja ihmisten yhteistyö

Robottiteknologia on kehittynyt erityisesti tiedon keräämisen ja prosessoinnin suhteen. Taustalla on yhdistelmä 5G:tä ja reunalaskentaa eli datan hyödyntämistä lähellä sen keräyspaikkaa. “Robotit keräävät valtavasti tietoa, joka voi olla kriittistä liiketoiminnan kannalta”, Lepola toteaa. Reunalaskenta on tehostanut tiedon käsittelemistä huomattavasti. Hän kertoo, että osa laskennasta tapahtuu jo robottien kyydissä, kun taas osa aineistosta siirretään 5G:n avulla eteenpäin pilveen analysoitavaksi ja tallennettavaksi. 

MURO-hankkeessa robotiikkaa lähestytään niin, että robotit sekä tukevat ihmisen työtä mahdollisimman hyvin että edistävät liiketoiminnallisia tavoitteita. Tietynlaisten tehtävien ulkoistaminen roboteille tulevaisuudessa voi olla monelle yritykselle järkevää, hyvin kannattavaakin. Kärjistäen voisi sanoa, että likaiset, tylsät ja toistuvat työt ovat tehtäviä, jotka voi ja kannattaakin tulevaisuudessa ulkoistaa roboteille, kun niiden käyttövarmuus on riittävällä tasolla. 

Robottien tutkimuksessa keskitytään myös tehtäviin, joita ihmiset eivät yksinkertaisesti kykene tekemään. Palvelurobottien kamera- ja mittaustekniikka tarjoaakin ainutlaatuisia mahdollisuuksia havainnointiin ja tiedonkeruuseen, joiden pohjalta yritykset voivat paremmin ennakoida ja tehdä päätöksiä liiketoiminnan kehittämisestä.

Telia on kehittänyt MURO-hankkeeseen 5G-palvelurobotteja, jotka voisivat hyödyttää teollisia toimintoja ja esimerkiksi asiakaspalvelua monipuolisesti. “On olennaisen tärkeää, että robotit voivat toimia itsenäisesti, ja tässä mobiiliverkot toimivat niiden tukena”, Lepola sanoo. Myös privaattiverkkojen lisääntyminen teollisissa ympäristöissä tukee toimintojen automatisointia ja robotiikan hyödyntämistä. 

Telia kokeillut palvelurobottiensa toimintaa erilaisissa ympäristöissä

Telia on 5G-teknologiallaan edistänyt MURO-hankkeessa uusien robotiikan palvelukonseptien käyttöönottoa. Tähän mennessä Telia on toteuttanut kaksi käytännön kokeilua 5G-roboteillaan ja selvittänyt niiden käyttömahdollisuuksista erilaisissa teollisissa ympäristöissä. 

Ensimmäinen kokeilu toteutettiin Taika-palvelurobotin kanssa kesästä 2021 alkuvuoteen 2022 Helsingin Tripla-ostoskeskuksessa. Taika rullaili keskuksessa ruokalähettinä ja kuljetti ruokaa ravintolamaailmasta hotelliasukkaille. Samalla Taika hyödytti ostoskeskusta muillakin tavoin: se keräsi kameransa avulla ostoskeskukselle tärkeää tietoa esimerkiksi ruuhkaisuudesta ja reittien käytöstä. Joulun alla Taika saattoi parkkeerata itsensä joulukuusen alle ja tarkastella joulutorille suuntaavien määrää.

“Yksityisyyttä ei tiedon keräämisessä loukata missään vaiheessa”, Lepola muistuttaa. “Tämä on tärkeä elementti palvelurobottien kehittämisessä – ihmisiä ei missään vaiheessa tunnisteta, mutta heidän liikkumisestaan voi silti saada arvokasta tietoa.” Kokeilu antoi esimakua siitä, miten esimerkiksi saman ostoskeskuksen toimijat voivat tilata itsenäisesti kulkevalta robotilta eri palveluita. 

Toinen kokeilu sijoittui kesään 2022, kun Telian robottikoira ”Frans” kulki Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren sellutehtaalla Kemissä kartoittaen mahdollisia käyttökohteita. Frans teki esimerkiksi 3D-skannauksia ja kaasumittauksia ja hyödynsi lämpökameraansa havaitakseen ylikuumenemistilanteita – tylsiä ja monotonisia, mutta samalla tärkeitä, osin riskialttiita ja ihmisille haastavia tehtäviä. Tehdasympäristössä tieto mahdollisesta kaasuvuodosta on saatava heti, ei muutaman tunnin päästä. 

Fransia on kehitetty ja testattu myös rakennusalan palveluyhtiö Firan työmaalla Myllypurossa. Robotin kyky liikkua työmaan muuttuvassa ympäristössä ja toistaa lämpökameramittauksia tai 3D-skannauksia tuottaa tietoa työmaan turvallisuuden, johtamisen ja laadunvalvonnan tarpeisiin. Toistuvat 3D-skannaukset mahdollistavat etenemisen seurannan ja vertailun rakennuksen tietomalliin. Palvelurobottia voidaan käyttää myös ”etäläsnäoloon” eli erilaisten tarkastusten tai vierailujen toteuttamiseen – robotin kyydistä käsin ja sen havainnointikykyä käyttäen.

5G-verkon myötä Fransin tuottama tieto on reaaliaikaista, ja välitettävän tiedon määrä on valtava ja sitoutuu tarkkaan sijaintiin. Fransin seikkailut osoittivat monta tapaa hyödyntää palvelurobottia kohteissa, joissa toimivat sekä ihmiset että koneet.

Tulevaisuudessa käytännön ratkaisuja ja palvelurobotiikan hiomista

MURO-hanke jatkuu maaliskuuhun 2023 saakka. Robottikokeilut ovat tuottaneet arvokkaita oppeja, Lepola kertoo. “Näemme miten koneet toimivat oikeissa ympäristöissä – mikä on tässä vaiheessa toteutettavissa ja mikä vaatii vielä kehittelyä.” 

Hankkeessa tuotettuja tutkimustuloksia ja -havaintoja analysoidaan tarkasti, sillä niillä voi olla olla merkittäviä vaikutuksia tuleviin palvelu- ja toimintakonsepteihin eri toimialoilla. Seuraavaksi Telia jatkaa innovointiaan siirtämällä kokeilusta saatuja oppeja käytäntöön ja jalostamalla palvelurobottiensa toimintamalleja. 

Vaikka palvelurobottien laaja käyttöönotto ei tapahdukaan aivan vielä, tulevaisuuden tehdas- ja asiakaspalvelurobottien konseptit ovat jo nähtävissä. Pohdittavaa riittää vielä esimerkiksi robotiikan ja työturvallisuuden suhteen ja toisaalta robotiikan sosiaalisissa näkökulmissa – siinä, millä tavoin ihmiset ja robotit voivat tukea toisiaan ja työskennellä yhdessä, ja miten robotit voidaan hyväksyä ja integroidaan maailmaamme aidosti. Robotiikan tutkimusta ja kehitystyötä ohjaavat siis sekä liiketoiminnalliset että ihmisläheiset näkökulmat.

Lepola huomauttaa, että laajemmin robotiikan vaikutukset näkyvät vasta 3–5 vuoden päästä, mutta tässä vaiheessa onkin tärkeää selvittää, mihin suuntaan palvelurobotiikkaa tulisi kehittää. Lepola kehottaakin yrityksiä perehtymään robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin, kenties jopa käytännön robottikokeilulla.

“Nyt on oikea aika pohtia, miten robotiikka voi tukea ja rikastaa liiketoimintaa”, Lepola toteaa.

Palvelurobottikokeilu johti läpimurtoon – robotit jalkautuivat työpaikoille

Lue mihin johtopäätöksiin Muro-hanke päättyi syksyllä 2023.

Artikkeliin
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

5G Teollisuus

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan