Kaikki artikkelit yrityksille

Näin esineiden internet kehittyy – lue 10 trendiä, jotka muuttavat esineiden internetiä

4 min
Tuotannon työntekijä käyttää sirkkeliä keltainen kypärä päässään. Tuotannon työntekijä käyttää sirkkeliä keltainen kypärä päässään.

Seuraavat viisi vuotta muuttavat esineiden internetin kehitystä ratkaisevasti. Muutokset liittyvät niin tekoälyyn kuin sensoreihin ja esimerkiksi datakauppaankin. Tutkimusyhtiö Gartner listasi lähitulevaisuuden kiinnostavimmat IoT-trendit.
 

Kansainvälinen IT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner julkaisi marraskuussa 2018 näkemyksensä trendeistä, jotka muokkaavat esineiden internetiä eniten seuraavien viiden vuoden aikana.

”Näemme varmasti uusia IoT:n synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tietohallintojohtajat, jotka ymmärtävät muutokset etukäteen, ovat vahvoja kandidaatteja alansa edelläkävijöiksi”, Gartnerin varatoimitusjohtaja Nick Jones sanoo.

Nämä 10 trendiä vaikuttavat Gartnerin mukaan eniten esineiden internetin kehitykseen:

1 Tekoäly luo mahdollisuuksia

Vuonna 2019 internetiin kytkettyjä laitteita on Gartnerin ennusteen mukaan 14,2 miljardia ja määrä kasvaa 25 miljardiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Nämä laitteet tuottavat valtaisan määrän dataa, jota voidaan käyttää tekoälyn polttoaineena.

Tekoälyn teknologiaympäristö pysyy monimutkaisena vuoteen 2023 asti, sillä lukuisat IT-alan toimijat kehittävät rinnakkain omia ympäristöjään. Mutkikkuudesta huolimatta tekoälyn hyödyntäminen IoT:ssa on mahdollista, jos yritykset onnistuvat hankkimaan osaamista ja oikeat työkalut organisaatioonsa.

Telian IoT-liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Lepolan mukaan tekoäly tuo mukanaan mahdollisuuden käsitellä huomattavasti aiempaa suurempia datamassoja ja löytää samalla mittaustuloksista ihmiselle yllätyksellisiä syy-seuraussuhteita.

”Tekoäly mahdollistaa myös aiempaa korkeamman automaatioasteen. Kun tekoäly on käsitellyt datamassan ja tehnyt siitä havainnot tai johtopäätökset, sen voi ohjelmoida myös toimimaan halutulla tavalla syntyneen tiedon perusteella”, Lepola sanoo.

2 Eettisyys ja juridiikka nousevat

Kun esineiden internetin sovelluksia otetaan käyttöön laajemmin, huomio kiinnittyy yhä enemmän sosiaalisiin, lainsäädännöllisiin ja eettisiin kysymyksiin. Näitä ovat muun muassa datan omistajuus ja yksityisyyteen liittyvät kysymykset. Yritysten on huomioitava, että niiden tavat käyttää esineiden internetiä ovat eettisesti kestävällä pohjalla ja täyttävät uuden lainsäädännön, kuten EU:n GDPR:n, vaatimukset.

3 Infotalous ja datakauppa yleistyvät

Jopa 35 prosenttia Gartnerin vuonna 2017 tekemään kyselyyn osallistuneista IoT:ta hyödyntävistä yrityksistä kertoi, että ne aikovat myydä keräämäänsä dataa. On odotettavissa, että vuoteen 2023 mennessä datan myymisestä tulee osa monia IoT-ekosysteemeitä. Siksi esineiden internetiä hyödyntävien yritysten on hyvä selvittää datakaupan riskit ja mahdollisuudet jo nyt.

4 Pilviarkkitehtuuri muuttuu

Laskennan siirtyminen verkon reunalle, mahdollisimman lähelle päätelaitetta ja käyttötilannetta, on ollut yksi viime vuosien puhutuimmista trendeistä. Gartnerin mukaan esineiden internetiä hyödyntävien yritysten ei kuitenkaan pidä ajatella, että edge computing olisi kehityksen reuna.

Sen sijaan seuraavien viiden vuoden aikana syntyy uudenlaisia silmukoihin perustuvia ratkaisuja, jotka mahdollistavat reunalaskentaa joustavamman, älykkäämmän ja responsiivisemman IoT:n hyödyntämisen.

5 IoT-ylläpidon tarve kasvaa

Kun IoT yleistyy, sen ylläpitoon on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Yritysten on oltava kartalla siitä, miten dataa käsitellään ja miten se lopulta poistetaan yrityksen järjestelmistä. Myös laitteiden lupa- ja päivitysprosessit edellyttävät osaamista ja työtunteja.

Telian Marko Lepolan mukaan huollon tarve korostuu varsinkin laajemmissa IoT-laitepopulaatioissa.

”NB-IoT-ympäristöissä on mahdollista, että laitteita on kymmeniätuhansia, eivätkä ne välttämättä ole helposti saavutettavissa paikoissa. Siksi jo käyttöönottovaiheessa on tärkeä miettiä, miten laitteet asennetaan, huolletaan ja tarvittaessa korvataan.”

6 Sensoreiden kehitys jatkuu

Gartner ennustaa, että IoT-laitteiden sensorimarkkinan nopea evoluutio jatkuu seuraavien viiden vuoden ajan. On odotettavissa, että laitteisto monipuolistuu entisestään ja hinnat putoavat tuotantovolyymien kasvaessa.

”IoT-menetelmien kirjasto on kasvanut vauhdilla. Siksi IoT-projekteissa kuluu aiempaa vähemmän aikaa mittaustapojen kehittämiseen. Useimmat kaupalliset mittauslaitteet sisältävät tällä hetkellä monia eri sensoreita, laitteiden yhteensopivuus IoT-alustojen kanssa on parantunut ja hinnoissa on selvästi tultu alaspäin”, Marko Lepola sanoo.

7 Tietoturva edistyy

Gartnerin aiemmissa kyselyissä esineiden internetin tietoturva on poikkeuksetta ollut yritysten suurin huolen aihe. Seuraavien viiden vuoden aikana markkinoille tulee uusia esineiden internetin tietoturvaratkaisuja, joissa on huomioitu kokonaisvaltaisesti IoT-ympäristön laitteet ja ohjelmisto.

8 IoT:n käyttökokemus paranee

Uusien sensorien, algoritmien ja arkkitehtuurin kehittyessä IoT:n käyttökokemuksesta vastaavat kehittäjät ovat uudenlaisen haasteen edessä: miten luoda paras mahdollinen käyttökokemus esineiden internetin sovelluksille? Kaikissa verkkoon kytketyissä laitteissa tuskin on näyttöä ja näppäimistöä.

9 Mikrosirut kehittyvät

Markkinoille ennustetaan ilmestyvän uusia, erityisesti esineiden internetiä varten suunniteltuja mikrosiruja. Näiden avulla neuroverkkosovellusten hyödyntäminen helpottuu ja IoT-sensoreihin voidaan integroida datan prosessointia.

10 Langaton tiedonsiirto tuo uusia tuulia

IoT-ympäristön paras mahdollinen tiedonsiirto syntyy monen muuttujan onnistuneesta yhteensovittamisesta. Näitä ovat muun muassa virrankulutus, signaalin teho ja kaistan koko.

Tulevaisuudessa eri verkkoteknologioiden, kuten 5G:n, onnistunut hyödyntäminen on ratkaisevassa roolissa IoT:ssa onnistumisessa.

”5G:n huippumatalan latenssin ja aiempaa korkeamman tiedonsiirtokapasiteetin ansiosta videoanalytiikan hyödyntäminen saadaan kunnolla käyntiin teollisuudessa. Kun laitteet pystyvät reagoimaan lähes reaaliaikaisesti visuaalisiin havaintoihin ympäristöstään, automaatio voidaan viedä seuraavalle tasolle”, Lepola sanoo.

 

IoT metsäkoneyrityksen käytössä – opi Ponssen tavoista hyödyntää teollista internetiä

Suomalainen metsäkoneyhtiö Ponsse on käyttänyt teollisen internetin ratkaisuja 90-luvulta lähtien – siis ajalla, kun IoT:n käsitekin oli vasta muotoutunut. Metsäkoneet keräävät dataa, jota toisaalta hyödyntävät koneilla ajavat yritykset, toisaalta huollosta ja tuotekehityksestä vastaavat.

LUE PONSSEN IOT-KOKEMUKSISTA
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

IoT NB-IoT

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan