Kaikki artikkelit yrityksille

Automatisoidulla ja vakioidulla palvelualustalla varmistat pilven turvalliset toimintamallit

3 min
Telian Ilona Wahlström hymyilee kuvassa. Telian Ilona Wahlström hymyilee kuvassa.
Telian pilvipalveluiden ratkaisumyyjä Ilona Walhström.

Modernit pilvipalvelualustat sujuvoittavat työntekoa, mahdollistavat ympäristön skaalaamisen tarpeen mukaan ja oikein ylläpidettyinä nopeuttavat uusien palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. ”Avainasemassa on automatisoitu ja parhaat käytännöt yhteen keräävä palvelualusta eli Landing Zone, joka on toteutettu Infra as Code  (IaC) -mallilla”, sanoo Telian pilvipalveluiden ratkaisumyyjä Ilona Walhström.

Telialla on koottu pilvipalvelualustojen parhaat käytännöt yhteen pakettiin, jotta julkipilven infrastruktuurin käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Siirryttäessä pilvipalveluiden käyttöön on tärkeää ymmärtää pilven mahdollisuuksien lisäksi myös vaatimukset oman liiketoiminnan kannalta, huolehtia riittävästä tietoturvasta ja tietoturvallisesta verkkoliikenteestä.

Telian Managed Cloud-pilviympäristön hallintaan sisältyy kaikki, mitä tarvitset pilvipalveluidesi korkean käyttöasteen hyödyntämiseen, toimivuuden varmistamiseen ja pilviympäristöjen hallintaan sekä jatkuvaan kehittämiseen. Kaikki toteutettavat kehitystoimenpiteet ja pilvipalveluympäristön konfiguraatiomuutokset suoritetaan yhdessä määriteltyjen prosessien mukaisesti osaksi hallittua Landing Zonea.

Useissa yrityksissä on käytössä pilvipalveluiden lisäksi myös konesaliympäristöjä ja Telian Managed -palvelut varmistavat kokonaisuuden hallinnan.

Telian asiantuntijat listasivat neljä tapaa, joilla automaattinen palvelualusta, eli ”Landing zone” sujuvoittaa modernin pilvialustan käyttöä hyödyntäen pilven natiiveja työvälineitä.

1. Uusien palveluiden käyttöönotto sujuu tehokkaasti

Landing zonen hyödyt näkyvät erityisesti uusien ympäristöjen käyttöönotossa ja uusien palveluiden kehittämisessä. Kun pilvipalvelualustalle päätetään viedä uusi työkuorma tai ratkaisu, kaikki pilvialustaan tehdyt määritykset ja rajaukset periytyvät uuteen ympäristöön automaattisesti.

Landing zonen avulla pilviympäristöön laskeudutaan hallitusti, ja esimerkiksi tietoturvaan ja pääsynhallintaan liittyvät asetukset säilyvät johdonmukaisina kaikissa ympäristöissä. Jokaiselle pilviympäristölle on mahdollista määritellä ympäristökohtaiset budjettirajat, joiden ylityksistä tulee välittömät hälytykset. Palvelu voidaan ottaa käyttöön myös tilanteessa, jossa pilvikäyttö on jo aloitettu, ja pilvessä on olemassaolevia työkuormia ilman automatisoitua ja hallittua palvelualustaa (Landing Zone). Uusi palvelualusta voidaan siis rakentaa olemassa olevan ympäristön rinnalle, jolloin ympäristöjä voidaan siirtää joustavasti uudelle palvelualustalle.

Julkipilven käyttöönotto tehdään Telialla aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Alkuvaiheessa kartoitetaan sovellusympäristö kokonaisvaltaisesti ja siirretään parhaat ympäristöt julkipilvessä ajettavaksi. Julkiset pilvipalvelut toimivat hyvin perinteisemmän konesalitoiminnan rinnalla ja Telia tarjoaa näille hybridiympäristöille myös yhdistettyä palvelunhallintaa. Pilvipalvelukumppanina Telia on asiakkaan tukena pilven käyttöönotossa ja jatkuvien palveluiden toimittamisessa 24/7", Telian pilvipalveluiden ratkaisumyyjä Ilona Wahlström kertoo.

2. Pilviympäristöä on helppo hallita ja skaalata turvallisesti myös kehittäjätiimeille

Telian vakioitu ja automatisoitu Landing zone mahdollistaa pilvipalvelualustan helpon hallinnan ja palvelintilan skaalauksen. Sen ansiosta pilviresurssien luominen ja hallinta on mahdollista tehdä nopeammin ja vaivattomammin. Samalla LandingZone huolehtii, että pilvessä toimivat kumppanit ja omat kehittäjät pysyvät ennalta määriteltyjen turvallisuusraamien ja budjetin sisällä, eikä yllätyksiä pääse syntymään. Näin varmistutaan, että sovellustoimittajatkin osaltaan toimivat sovitulla, yhdenmukaisella ja turvallisella tavalla asiakkaan ympäristössä.

3. Tietoturvallisuus varmalla pohjalla

Landing Zone -mallin etuna on turvallisuusvaatimusten määrittäminen etukäteen jo ennen pilvipalveluiden käyttöönottoa. Turvallisuusvaatimukset kattavat muun muassa pääsynhallintaan, tietosuoja-asetuksiin, verkkoasetuksiin ja salauksiin liittyviä määrityksiä. Ympäristön suojaamisen lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että tiedot ovat suojassa niiden käyttämisen (verkkoliikenteen suojaus) sekä säilyttämisen aikana (tietokannat, arkisto, varmuuskopiot).

”Osana Telian ratkaisua asiakkaat voivat ottaa käyttöön myös kryptausavainhallintajärjestelmän (CMK Customer Managed Keys), jossa kryptausavaimia hallitaan itse. Hallitsemalla avaimia itse asiakas täyttää viranomaisten vaatimukset (EU, Suomi) avainten säilyttämisestä omassa hallussaan”, Ilona jatkaa.

4. Resurssien tehokas käyttö lisää kustannustehokkuutta

Yhdenmukaistettu malli pilvipalvelualustalle mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön ja varmistaa, että koko sovittu kapasiteetti on käytössä ja kustannukset pysyvät sovitulla tasolla. Telian palvelulla varmistetaan myös, että asiakkaan ympäristö kehittyy tarpeiden mukaisesti ja uudet ominaisuudet sekä säästömahdollisuudet tulevat hyödynnetyiksi.  

 

Kiireessä pilvipalvelukokonaisuuden hallinta ja suunnitelmallisuus voi jäädä taka-alalle.

Mistä tunnistat, ettei pilviympäristösi ole hallinnassa?

Tutustu
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Pilvipalvelut Tietoturva

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan