Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa saat evästeitä koskevasta tietosuojaselosteesta. Lue lisää

Crowd Insights auttaa tekemään parempia päätöksiä

Ymmärrä väkijoukkojen liikkeitä ja tee dataan perustuvia ratkaisuja.

Miksi Crowd Insights?


Crowd Insightsia eli väkijoukkojen liikkumisen analytiikkaa voidaan hyödyntää muun muassa kaupunkisuunnittelussa ja julkisen liikenteen suunnittelussa. Analytiikkaan tarvittava data kerätään mobiililaitteiden anonyymeista sijaintitiedoista.

  • Saat ainutlaatuista faktaa ihmisjoukkojen liikkeistä. Datan avulla voit kehittää ja suunnitella palveluitasi paremmin.
  • Vastaanotat nopeita, luotettavia ja kattavia analyyseja Pohjoismaiden ja Baltian suurimmalta operaattorilta.
  • Olet edelläkävijöiden joukossa – Crowd Insights on tulevaisuuden työkalu, joka on tällä hetkellä saatavilla Suomessa ja Ruotsissa.
Lataa esite

Crowd Insights -palvelumme

Yksityisyys ennen kaikkea

Poimimme tiedot suurilta maantieteellisiltä alueilta, jolloin yksilöitä ei voida tunnistaa. Tämän jälkeen poistamme aineistoista kaikki henkilöiden tunnistamiseen liittyvät tiedot. Vasta sitten teemme päätelmiä ihmisvirtojen liikkeistä.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä

Lue artikkeli yksityisyydensuojasta

ELävyysindeksi mullistaa kaupunkisuunnittelun

Elävyysindeksi on kaupunkikeskustoja varten suunniteltu palvelu, joka tarjoaa monipuolista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa keskustan elävyydestä ja keskustaan suuntautuvista ihmisvirroista.

tutustu palveluun

Lue artikkeli

Millaisia analyyseja Crowd Insights tarjoaa?

Katso videolta miten Telia Crowd Insights -analyysityökalu toimii käytännössä ja millaisiin kysymyksiin sen eri analyysimalleilla voidaan yhdessä ja erikseen vastata.

Crowd Insights tukee kauppakeskusten liiketoimintaa

Ihmisvirta-analyysin avulla kauppakeskukset voivat selvittää, kuinka paljon ihmisiä liikkuu kauppakeskuksen lähistöllä, miten ihmisvirrat vaihtelevat eri aikoina sekä minkälainen on ihmisjoukkojen sosiodemografinen profiili.

Mitä Crowd Insights tarkoittaa?

Katso sanasto, niin pääset jyvälle joukkojen liikkumisen analytiikasta.

Insight

Ymmärtämys, käsitys (oivallus). Vastaus johonkin kysymykseen.

Crowd Insights (myös Crowd Analytics)

Väkijoukkojen liikkumisen ymmärtäminen.

Anonymisoidun ja aggregoidun mobiiliverkkodatan perusteella tuotettu, arvoa luova ymmärtämys väkijoukkojen liikkumisesta.

Footfall, Location Analysis

Sijaintianalyysi.

Sijaintianalyysissa analysoidaan sitä, missä ihmisjoukkoja milloinkin on ja minkä kokoisia joukot ovat.

Heat map

Lämpökartta.

Datajoukon värikoodattu graafinen esitys kartalla. Mitä tiheämpi ihmisjoukko on, sitä punaisempi on kartan värisävy. Esimerkiksi kaupungin keskustan lämpökartassa tungos näkyy punaisena, ja värivyöhykkeet haalenevat sinertäviksi kohti keskustan reuna-alueita, missä on vähemmän ihmisiä.

Intermodal split

Eri liikkumistapojen (kulkuvälineiden) erittely analyysissä.

Intermodaalinen liikkuminen on useita eri kulkutapoja yhdistävää ihmisten tai tavaran liikkumista, esimerkiksi bussilla, junalla, laivalla.

Origin-destination matrix (ODM)

Reittianalyysi.

Graafinen esitys siitä, mistä ihmisjoukot lähtevät liikkeelle (lähtöpiste), minne ne päätyvät (määränpää) ja mitä reittiä tai minkä pisteen kautta joukot ovat kulkeneet matkan aikana.

Aggregated data

Aggregoitu eli yhdistetty eli summattu data.

Yhteenveto useista kerätyistä mittaustuloksista. Esimerkiksi ”pussillinen avokadoja” on aggregoitua dataa, kun taas ”2 kypsää ja 2 raakaa avokadoa pussissa” on eriteltyä dataa.

Telian Crowd Insights summaa eli aggregoi aina vähintään viisi käyttäjää väkijoukoksi, jota analyysin tulos koskee.

Anonymized data

Anonymisoitu data.

Data, josta on poistettu kaikki käyttäjän identifioiva tieto. Data, josta ei voi tunnistaa yksittäistä ihmistä.

Esimerkiksi data, joka ilmaisee, että tietty määrä mobiililaitteita on sijainnut jossakin paikassa tiettynä aikana. Tämä data ei sisällä tietoa siitä, kenen liittymät tai laitteet siellä olivat.

Data-driven

Dataperustainen, datalähtöinen, datapohjainen.

Päätökset ja prosessit perustuvat dataan, eivät esimerkiksi henkilökohtaiseen kokemukseen tai ”mutuun”.

Data quality

Datan laatu.

Tietyn, valitun datan hyödyllisyyden arviointi: kuinka hyvin se vastaa tarkoitustaan? Datan laatua voidaan arvioida monin parametrein, joita ovat esimerkiksi täsmällisyys, luotettavuus, yhtenäisyys, ja saavutettavuus.

General Data Protection Regulation, GDPR

EU:n tietosuoja-asetus.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa toukokuussa 2018. Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa ja yhtenäistää yksilön tietosuojaa.

Application Programming Interface, API

Ohjelmointirajapinta.

Ohjelmointirajapinta määrittelee, kuinka sovellusten ja ohjelmistojen tulee olla vuorovaikutuksessa. Usein sitä käytetään esimerkiksi yrityksissä, kun jaetaan dataa kontrolloidusti kolmansien osapuolten kanssa.

Base station

Tukiasema.

Tukiasema yhdistää mobiililaitteiden puhelut ja datasiirrot radioaaltojen välityksellä puhelinverkkoon tietyllä alueella. Kaupungeissa tukiasemat on usein sijoitettu talojen katoille ja maaseudulla mastoihin.

Crowd Insights paikantaa mobiililaitteet niiden käyttämien tukiasemien perusteella.

Välitystiedot

Matkapuhelin lähettää verkkoon jatkuvasti signalointitietoa eli pitää itsensä kiinni verkossa lähimmän tukiaseman välityksellä. Signalointitieto on välitystietoa, joka sisältää puhelimen sijainnin.

Crowd Insights perustuu anonymisoidun ja summatun välitystiedon käsittelemiseen.

MTC grid

Mobile Traffic Cell (MTC) on yksi ruutu tai solu ruudukossa (grid) matkapuhelimien sijaintia kuvaavalla kartalla.

MTC-gridiä eli ruudukkoa käytetään, kun ihmisjoukot sijoitetaan kartalle. MTC-gridin avulla voidaan havainnollistaa visuaalisesti, esimerkiksi värillä, missä ruudussa on eniten matkapuhelimia eli ihmisiä. Yhden MTC-ruudun koko on kaupunkien keskustoissa 250 x 250 metriä. 250 x 250 metriä on valittu pienimmäksi mahdolliseksi tarkastelukooksi, jotta anonymiteetti olisi mahdollisimman vahva. Harvaan asutuilla alueilla MTC-ruutu on paljon suurempi, koska alueella on vähemmän väkeä.

Crowd Insightsin tuottamassa analyysissa yhdessä ruudussa tulee olla vähintään viisi mobiililaitetta, koska sitä pienempiä määriä ei rekisteröidä.