Kaikki artikkelit yrityksille

Travel Emission Insights tuottaa arvokasta dataa kuntien ilmastotavoitteiden tueksi

3 min
Liikenneympyrä ilmasta kuvattuna. Liikenneympyrä ilmasta kuvattuna.

Telian uusi Travel Emission Insights -palvelu tuottaa ajantasaista tietoa ihmisten liikkumisesta. Kunnat voivat valjastaa tämän tiedon tehokkaan päätöksenteon tueksi ja hyödyntää sitä esimerkiksi liikenteen ja palveluiden suunnittelussa.

Pohjoismaat, Suomi mukaan lukien, ovat asettaneet selkeitä ilmastotavoitteita ja hiilineutraaliuslupauksia seuraavalle vuosikymmenelle. Sanna Marinin hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, ja nykyistä ilmastolakia uudistetaan parhaillaan hallituksen tavoitteen mukaisesti.

Lisäksi kunnilla on omat ilmastotavoitteensa, ja jopa 60 % suomalaisista asuu kunnassa, joka tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja lisää kuntia on tulossa mukaan koko ajan.

Telia lanseerasi Pohjoismaissa viime vuoden lopulla Travel Emission Insights -palvelun, joka auttaa kuntia edistämään kestävämpää liikkumista ja vähentämään päästöjä.

”Jotta liikenteestä syntyviä päästöjä voidaan vähentää, on tärkeää ymmärtää ihmisten liikkumiskäyttäytyminen ja siinä tapahtuvat muutokset”, kertoo Suvi Valkama, Business Development Manager Telian analytiikkapuolelta.

Ajantasaista dataa kuntien ilmastotavoitteiden ja päätöksenteon tukena

Travel Emission Insightsin avulla kunnat voivat tarkasti arvioida ja seurata liikkumisen kasvihuonepäästöjä sekä suunnitella erilaisia päästövähennystoimenpiteitä.

”Meidän datamme avulla kunnat voivat tehdä päätöksiä luotettavaan, ajantasaiseen tietoon pohjautuen. Lisäksi päätösten vaikuttavuus päästöihin voidaan todentaa jälkikäteen”, toteaa Telian Senior Business Manager Jouko Harle.

Travel Emission Insights mittaa ihmisten liikkumista yhdistämällä mobiiliverkkodataa sekä Ruotsissa kehitettyä CERO-laskentamallia. Palvelun taustalla pyörii Telian Crowd Insights -analytiikkapalvelu. CERO-malli puolestaan tarkastelee, mitä kulkuvälineitä ihmiset käyttävät ja mittaa tätä kautta liikkumisen päästöjä.

Yksi Travel Emission Insightsin tärkeä etu on se, että palvelusta saatu tieto on kattavaa, ja ennen kaikkea jatkuvaa ja päivittyvää. Aiemmin kunnat ovat hyödyntäneet viiden tai kuuden vuoden takaisia liikennetutkimuksia, joiden tulokset vanhenevat nopeasti. Kyselyiden vastausaste on myös laskenut huomattavasti jo pidemmän aikaa.

Mobiiliverkkodatan avulla saamme ymmärrystä koko väestön liikkumisesta. Tieto on myös äärimmäisen luotettavaa, sillä se on ajantasaista”, Valkama sanoo. Palvelu tuottaa myös historiallista tietoa vuoteen 2019 asti, ja tämänhetkistä tilannetta voi peilata vaikkapa vuoden takaiseen tilanteeseen.

Etätyökulttuuri ja pandemian tuomat rajoitteet ovat esimerkiksi vaikuttaneet liikkumiseen merkittävästi. ”Pandemia-aika on tuonut hyvin esiin sen, miksi ajantasainen tieto ja sen hyödyntäminen ovat oleellista”, Valkama huomauttaa. Etätyön myötä esimerkiksi lyhyet matkat ovat lisääntyneet, mikä tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen paikallista liikenneinfrastruktuuria kehittämällä.

Tehokasta liikennesuunnittelua ja palveluiden sijoittamista

Valtaosa kuntien päästöistä tulee asukkaiden ja yritysten toiminnasta. Kunnat voivat vaikuttaa päästöihin nimenomaan kaavoituksen, maankäytön ja liikennesuunnittelun avulla, Harle toteaa.

Kunnat tarvitsevat tietoa ihmisten liikkumisesta muun muassa julkisen liikenteen optimoimiseen ja resurssien kohdentamiseen. Travel Emission Insightsin tuoma tieto voi paljastaa, jos yksittäiset reitit eivät ole kilpailukykyisiä joukkoliikenteessä ja ihmiset kulkevat ne mieluummin autollaan.

Huomaamalla ongelmakohtia kunnat voivat muokata reittivalintoja tai kehittää kaavoitusta esimerkiksi tarkoin kohdennetuilla pyöräteillä. ”Kun kunnat voivat paremmin tunnistaa paikat, joissa liikenneinfrastruktuuria tulisi kehittää, mahdollisuudet siirtyä kestävämpään liikkumiseen paranevat huomattavasti”, Valkama sanoo.

Palvelujen kehittäminen houkuttelevampaan suuntaan on tässä avainasemassa, sillä asukkaiden näkökulmasta sujuva ja helppo julkinen liikenne on kilpailukykyinen yksityisautoilun kanssa.

Jatkuvaa työtä pitkäaikaisen kestävyyden puolesta

Työ kuntien ilmastotavoitteiden eteen on jatkuvaa, pidemmän aikavälin suunnittelua sekä erilaisten toimenpiteiden kokeilemista. ”Meidän palvelumme avulla kunnat voivat nopeasti todentaa eri toimenpiteiden vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen, sillä tiedot päivittyvät koko ajan”, Valkama muistuttaa.

Harle pitää palvelua merkittävänä työkaluna ilmastotyön kannalta. ”Kunnat ovat avainasemassa Suomen pyrkiessä hiilineutraaliuteen. Voimme palvelullamme tarjota arvokasta dataa hyötykäyttöön ja auttaa kuntia tekemään kestäviä päätöksiä”, hän toteaa.

Telia Travel Emission Insights

Työkalut ilmastotyön, kaupunki- ja liikennesuunnittelun toteuttamiseksi.

Tutustu
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Toiminnan tehokkuus Crowd Insights

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan