Kaikki artikkelit yrityksille

IoT-ratkaisu säästää työaikaa ja auttaa optimoimaan työvaiheita

Sonera on nyt Telia.

Kun rakennuskohteiden lämpötilan ja kosteuden seuranta hoituu automaattisesti, ylimääräisten tarkastuskäyntien määrä vähenee. Reaaliaikainen näkymä työkohteeseen tehostaa ajankäyttöä, auttaa optimoimaan työvaiheiden etenemistä ja parantaa palvelua asiakkaille.

Automatiikka avuksi työkohteiden seurantaan

Polygon tarjoaa asiakkailleen mm. kosteudenhallintaratkaisuja korjaus- ja uudiskohteisiin. Kosteusarvojen seuranta ja mittaus vaativat paljon manuaalista työtä ja tarkastuskäyntejä työmaalla. Tähän toivottiin automatiikkaa avuksi.

Polygon otti käyttöön Soneran IoT-ratkaisun, joka on parhaillaan pilottikäytössä isossa uudisrakennuskohteessa Espoossa. Kosteuden ja lämpötilan seuranta on tärkeää kohteessa tehtävän kuivaustyön vuoksi.

”Seuraavaa työvaihetta ei voida aloittaa turvallisesti, ennen kuin rakenteet ovat kuivat. Jos esimerkiksi rakennettavan lattian alle jää kosteutta, siitä seuraa ongelmia myöhemmin”, Polygonin IT päällikkö Marko Alakoski kertoo.

”Saamme automaattisesti tiedon, kun rakenteet ovat riittävän kuivat seuraavan työvaiheen tekemiseen”

Ratkaisun tärkeimpinä hyötyinä Alakoski pitää reaaliaikaisen tiedon saamista työkohteista, hälytysten automatisointia sekä näiden mahdollistamaa työvaiheiden optimointia ja työajan säästöä.

”Nyt meidän ei tarvitse tehdä oletuksia kuivausajasta, vaan saamme automaattisesti tiedon, kun rakenteet ovat riittävän kuivat seuraavan työvaiheen tekemiseen. Tämä tehostaa ajankäyttöä, kun voimme jatkaa työtä heti kun mahdollista. Samalla vältetään niin sanottu tyhjäkäynti, jolloin työkohteissa ei tapahdu mitään. Tämä nopeuttaa ja parantaa palveluamme asiakkaillemme.”

Myös ylimääräiset tarkastuskäynnit vähenevät. Ennen mittaukset piti mennä tekemään aina paikan päälle, nyt tieto saadaan automaattisesti. ”Kun kaikki tieto saadaan vielä saman hallinta- ja hälytysjärjestelmän piiriin, näemme helposti yhdellä kertaa, mitä kohteessa tapahtuu”, Alakoski sanoo.

Soneran IoT-alustan avoimuus ja ratkaisun laajennettavuus herättivät kiinnostuksen

”Palvelu tarjoaa meille laajemmat käyttömahdollisuudet kuin monet muut vastaavat ratkaisut. Avoimien rajapintojen ansiosta pystymme liittämään samaan palveluun eri asioita mittaavia antureita, jolloin saamme reaaliaikaista dataa monipuolisemmin”, Alakoski kuvailee.

Ratkaisua on kehitetty yhdessä Soneran asiantuntijoiden ja Polygonin kanssa – molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä palvelun käytettävyyteen ja saatuihin tuloksiin.

”Pilottiprojekti on sujunut hienosti ja palvelusta löytyy juuri niitä asioita, joihin olemme kaivanneet ratkaisua”, Alakoski iloitsee.

Jatkosuunnitelmat vireillä – tulevaisuudessa vieläkin parempaa palvelua

Jatkosuunnitelmiakin on jo alettu visioida. Alakoski uskoo, että tulevaisuudessa he voisivat seurata esimerkiksi laitteiden tai koneiden sijaintitietoa tai vaikka sitä, onko kone käynnissä vai sammunut.

”Jos joku on vahingossa ottanut kuivaajasta virran pois päältä tai laitteeseen on tullut toimintahäiriö, kuivuminen hidastuu ja samalla seuraavan työvaiheen aloitus viivästyy. Tähän tietoon olisi tärkeä päästä kiinni heti – se parantaisi kohteen seurantaa ja toisi hyötyjä sekä meille että omille asiakkaillemme.”

Alakoski katsoo myös pidemmälle tulevaisuuteen. Hän näkee, että IoT-ratkaisua voisi hyödyntää joskus myös rakennusten elinkaarenaikaiseen valvontaan ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

”Anturoimalla talon betonirakenteita voitaisiin dataa kerätä useiden vuosien ajalta ja havaita esimerkiksi mahdolliset kosteusvauriot ajoissa.”

Haaste

Rakenteilla olevien ja korjattavien kiinteistöjen olosuhdevalvonta vaatii Polygonilta paljon manuaalista työtä ja tarkastuskäyntejä työmaalla. Kun reaaliaikaista tietoa ei ole saatavilla, kuivausajoista pitää tehdä oletuksia ja ajoittaa mittaustyöt niiden mukaan. Tästä voi aiheutua ylimääräistä työtä tai projektin viivästymistä.

Ratkaisu

Polygon otti käyttöön Soneran IoT-alustan, joka mahdollistaa halutun kohteen reaaliaikaisen seurannan. Anturit keräävät jatkuvasti tietoa mm. lämpötilasta ja kosteudesta ja välittävät tiedon verkkoportaaliin. Mikäli jokin raja-arvo ylittyy tai alittuu, tästä lähtee automaattinen hälytys, jolloin tilanteeseen voidaan reagoida heti parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyödyt

Palvelu tuo tehokkuutta ja ennakoitavuutta työn tekemiseen, kun tarpeettomien tarkastuskäyntien määrä vähenee. Varhaisen reagoinnin ansiosta pystytään ehkäisemään vahinkoja, optimoimaan työvaiheita ja palvelemaan asiakkaita paremmin.

 

Polygon on maailmanlaajuinen asiantuntija kiinteistövahinkojen hallinnassa. 2900 henkeä työllistävä yritys tarjoaa täyden valikoiman kiinteistövahinkojen korjauspalveluita ja tilapäisiä kosteudenhallintaratkaisuja sekä sisäilmapalveluja.

Tutustu yritykseen

Artikkelin aihealueet

Asiakastarinat IoT

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan