Sonera är nu Telia – vad menar det?

Vad handlar det om och vilket förändras – här får du svar.
Vad handlar detta om?

Sonera och Tele Finland går ihop och ändras till Telia. I det nya Telia förenas Soneras internationalitet och föregångarskap och Tele Finlands prisbelönade kundupplevelse. Varumärkena Cygate och DataInfo ändras också till Telia, men bolagen behåller sina juridiska namn Cygate och Data-Info Oy. 

Varför ändras ni på just det här sättet?

Digitalisering förändrar vår vardag hela tiden och att fortsätta förändras kräver att man ständigt lär sig och provar något nytt. Vi kommer att genomföra djärva förbättringar i vår egen verksamhet och våra tjänster, så att vi bättre kan betjäna dig och din organisation. Vi lovar att erbjuda glada sömlösa upplevelser för människors och företags vardag. Du kan prova, skaffa dig och använda tjänsterna på det sätt du önskar.

Är ni nu ännu mer svenska?

Vi finländare är nu alltmer internationella. Och detta gäller också det nya Telia. Vi är en del av Telia Company, som har verksamhet i 17 länder från Norge till Turkiet. Tack vare globala förbindelser kan vi erbjuda dig de bästa tjänsterna oavsett var du rör dig. Internationella Telia möjliggör skalfördelar och internationella partner – alltså sådana partnerskap och nyheter som vi alla entusiasmeras av.

Vi ingår i svenska Telia Company, men  affärsverksamheten i Finland sköts av ett finskt aktiebolag vars namn i samband med detta ändras från TeliaSonera Finland Abp till Telia Finland Abp. Vi fortsätter alltså lika finländska som hittills: bolaget är finskt, det beskattas i Finland och vi betalar våra finländska medarbetare lön i den valuta som används i Finland. Vi investerar årligen 200 miljoner euro i Finland, sysselsätter mer än 3 000 personer direkt i Finland och lika många via våra partner. Även vårt företags FO-nummer förblir oförändrat.

Varför fördärvar ni Tele Finland, som är framgångsrikt och älskas av kunderna?

Tele Finland fördärvas absolut inte, eftersom TF bland annat fungerar som en utmärkt tjänstemodell för nya Telia. Denna förändring är ett bra tillfälle att föra ut vårt bolag bredare, också till TF:s kunder, eftersom en allt större del av dem önskar ett större tjänsteutbud och till exempel roaming-förmåner som vi har erbjudit under vårt huvudvarumärke. Tele Finland påbörjade sin verksamhet i en mycket annorlunda marknadssituation, och det finns inte längre något behov av en tjänsteleverantör som inriktar sig specifikt på mobiltjänster.

Vad innebär ändringen för dig i praktiken?

Största delen av tjänsterna och produkterna förblir oförändrade, endast deras namn ändras. Våra mobil- och mobilsurfabonnemang förnyas för att motsvara våra kunders behov och garantera en bekymmersfri telefonanvändning även i Europa. Alla dina abonnemang fungerar som förut men de bästa förmånerna säkerställer du genom att uppdatera dina mobil- och mobilsurfabonnemang till Telia. 

Höjs priserna?

Utbudet i mobilabonnemangen och mobilsurfabonnemangen förnyas. I samband med detta ändras prislistan, vilket innebär att en del av priserna kan öka något, en del minska något och en del återigen förblir oförändrade. I fortsättningen ingår i abonnemangets månadspris alltid Internetanvändning även i EU-området, dvs. att du får mer i månadspriset. Du kan välja ett färdigt paket eller själv skräddarsy ett eget. Inga tidsbundna avtal. 

Ändras Soneras gamla FO-nummer?

TeliaSonera Finland Abp:s FO-nummer fortsätter som Telia Finland Abp:s FO-nummer. De juridiska namnen för våra dotterbolag Cygate Oy och Data-Info Oy och deras FO-nummer ändras inte.

Hur märks varumärkesändringen för mig som företagskund? (T.ex. avseende faktura, produktnamn, handlingssätt, sätt att ta kontakt)

I fortsättningen utför du dina ärenden hos oss ännu enklare. Genom ändringen blir våra produktnamn mer åskådliga och enhetliga. Produkter som visas på fakturan har förstavelsen Telia. I övrigt förändras inte produkternas egenskaper eller priser. Vi förenklar vår verksamhet, till exempel genom att sammanföra våra kundtjänstnummer och konton för sociala medier. Cygates och DataInfos kundtjänstnummer förblir oförändrade.

Kräver ändringen några åtgärder av mig?

Ändringen kräver inga abonnemangsrelaterade åtgärder av våra företagskunder.
Om du använder sådana tjänster på Internet vars internetadress ändras, rekommenderar vi att du inför uppdateringen i dina bokmärken eller andra automatiska styrfunktioner. De nuvarande adresserna dirigerar dig till den rätta tjänsten, åtminstone tills vidare.
 

Vad är avsikten med ändringen och framtida fördelar för oss kunder?

Genom varumärkesändringen manifesterar vi vår internationalitet och att våra kunder får tillgång till de bästa och senaste tjänsterna från oss. Vi är en stor internationell aktör, som erbjuder dig heltäckande nät och tjänster både lokalt och globalt. Vi investerar 200 miljoner euro årligen i finländska datakommunikationsförbindelser. 

Vi analyserar kontinuerligt kundupplevelsen och vår kundkännedom för att uppnå det bästa slutresultatet, eftersom du som vår kund står i centrum för vår affärsverksamhet. Denna kännedom utnyttjar vi när vi löser de behov med avseende på fungerande digitala lösningar som ditt företags kunder eller personal har.
 

Varför syns Cygate och DataInfo under varumärket Telia?

Alla har vi våra specialområden och vår specialkompetens. Tillsammans är vi en övertygande och heltäckande palett av den nya generationens tjänster och sakkunskap. Vi vill ännu mer betona vår verksamhet som en helhet, eftersom vi ser att den svarar väl mot våra kunders djupnande behov av digitalisering. Under ett varumärke blir vårt budskap klarare och gör det lättare för våra kunder att uppfatta vårt utbud.

Hur märks ändringen för mitt företag?

Namnet TeliaSonera Finland Abp ändras till Telia Finland Abp. Vårt varumärkesnamn ändras från Sonera till Telia. Förändringen innebär också att exempelvis namnen på våra produkter, webbsidor och butiker ändras till att inledas med Telia. 

Observera dock att adresserna för Cygates och DataInfos webbsidor och affärsplatser inte ändras.
 

Hur påverkar förändringen kvaliteten hos mitt företags nät och tjänster?

Ändringen innebär att vi gör våra tjänster mer åskådliga och erbjuder dig ännu bättre möjligheter till förnyelse av din affärsverksamhet genom olika digitaliseringsmetoder.

Ändras avtalspriserna?

Ändringen påverkar inte våra företagskunders avtalspriser.

Hur påverkar ändringen mina avtal, tjänster och produkter?

Ändringen påverkar inte avtalens eller tjänsternas och produkternas egenskaper. Ändringen innebär att nya avtal tecknas i Telia Finland Abp:s namn och tjänsternas och produkternas namn i fortsättningen som huvudregel inleds med namnet Telia. 

Vilket lands lagstiftning tillämpas i fortsättningen i vår kundrelation?

Vi är ett finländskt dotterbolag, och därför tillämpas finländsk lagstiftning på oss och våra kundrelationer.

Kan ändringen vara grund för hävande av ett avtal, om vi vill upphöra med vårt samarbete?

Ändringen kan inte vara grund för hävande av ett avtal.

Kostar ändringen mig något?

Nej, ändringen kostar inte våra kunder något.

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry ostoksille haluamaasi kauppaan.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut