Valvontapalvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaisen joukon edistyksellisiä valvontapalveluita, joilla saat reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksesi liiketoimintakriittisten IT-palveluiden suorituskyvystä, käyttöasteesta ja toiminnasta.

Valvonnalla yhteinen tilannekuva liiketoiminnalle ja IT-ekosysteemille

Tämän päivän liiketoimintakriittisten IT-ympäristöjen kattava valvonta edellyttää monesti useamman valvontatavan yhtäaikaista hyödyntämistä. Meiltä saat kokonaisvaltaisen joukon edistyksellisiä valvontapalveluita, joilla saat reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksesi liiketoimintakriittisten IT-palveluiden suorituskyvystä, käyttöasteesta ja toiminnasta.

Valvontapalvelumme ovat liitettävissä osaksi omia palveluhallintaprosessejasi tai esimerkiksi Smart-hallintapalveluratkaisua, jolloin Telia Cygaten palvelukeskus hyödyntää monitoroinnin tuottamaa näkyvyyttä palveluiden hallintaprosesseissa.

Valvontaratkaisut

Valvontapalvelut on jaettu neljään pääluokkaan toteutustavan ja hyödyntämisalueen mukaan.
 
IT-infrastruktuurin valvonta

IT-infrastruktuurin valvonta tarjoaa näkyvyyden yrityksesi verkon ja konesalin laitteiden tilaan sekä resurssien käyttöasteisiin. Se toimii monesti verkonvalvonnan perustana tuottamalla häiriön- ja ongelmanhallintaprosesseille hälytyksiä laitteissa ja verkkoyhteyksissä havaituista poikkeamista.

 
Verkkoyhteyksien ja -liikenteen valvonta

Verkkoyhteyksien ja -liikenteen valvonta mahdollistaa päästä päähän -näkyvyyden toimipaikkojesi ja konesaliesi tai pilvipalveluidesi välisten yhteyksien toimintaan ja suorituskykyyn. Valvontaa voidaan suorittaa joko testaamalla yhteyksiä tai monitoroimalla todellista verkossa kulkevaa liikennettä. Valvonta palvelee erityisesti kapasiteetinhallintaprosessin ja kriittisten ympäristöjen verkonvalvonnan operatiivisia tarpeita.

 
Sovellusvalvonta, APM 

Sovellusvalvonta (Application Performance Monitoring, APM) mahdollistaa sovellustransaktioidesi päästä päähän -valvonnan konesalissa/pilvessä tuoden esille häiriöt sovellusten toiminnassa. Valvonta palvelee sekä IT:si että liiketoimintasi tarpeita. Sovellusten kehittäjille valvonta tarjoaa kullanarvoista dataa, jota voidaan hyödyntää sovellusjärjestelmien kehitys- ja testausvaiheessa. Saat meiltä sovellusvalvonnan juuri tarpeisiisi räätälöitynä kokonaisuutena.

 
Loppukäyttäjäkokemuksen valvonta

Loppukäyttäjäkokemuksen (End-User Experience, EUE) valvonnalla nähdään miten palvelut aidosti toimivat päästä päähän -käyttäjien näkökulmasta katsottuna. EUE-valvonta tarjoaa ylimmän tason tilannekuvan yrityksesi digitaalisten palveluiden ja IT-ympäristön tilasta. Se palvelee muun muassa häiriöhallinta-, ennakoiva ongelmanhallinta-, muutoshallinta- ja laadunhallintaprosessin tarpeita.

Kiinnostuitko? Suunnitellaan yhdessä sopiva ratkaisu tarpeisiisi.

Ota yhteyttä

SOC-tietoturvakeskus

Vaativiin tarpeisiin tarjoamme tietoturvakeskuspalvelua. Tietoturvan hallintakeskuksemme varmistaa liiketoimintasi jatkuvuuden analysoimalla ja korjaamalla tietoturvapoikkeamia 24/7.

SOC-tietoturvakeskus

Verkkoyhteyksien end-to-end valvonta

Varmista palveluidesi jatkuvuus, niin pilvessä kuin perinteisessä yritysverkkoympäristössä.

Cisco ThousandEyes -ratkaisu tarjoaa E2E-näkyvyyden verkkojesi ja palveluidesi toimintaan – oli kyse sitten pilvipalveluiden tai perinteisen yritysverkkoympäristön valvonnasta. 

Cisco ThousandEyes testaa palveluiden ja verkkoyhteyksien saatavuutta ja suorituskykyä päästä päähän 24/7. Monitorointi perustuu testiagentteihin, joita voidaan sijoittaa yritysverkon sisään, pilvipalveluihin tai käyttäjien työasemiin. Jos testejä halutaan tehdä julkisesta internet-verkosta, ThousandEyes tarjoaa myös valmiita testilokaatioita, joita löytyy yli 200:sta paikasta ympäri maailmaa.

Palvelu auttaa verkkoyhteyksiesi suorituskykyongelmien ja häiriöiden havaitsemisessa, rajaamisessa ja tutkimisessa. Lisäksi se parantaa häiriöiden havaitsemista ja rajaamista SD-WAN-verkoissa. ThousandEyes auttaa myös havaitsemaan liiketoimintakriittisissä web-pohjaisissa palveluissasi käyttäjille esiintyviä saatavuus- ja suorituskykyhäiriöitä

Sovellusvalvonta

Varmista digitaalisten palveluidesi nopea saatavuus 24/7 ennakoivalla häiriönhallinnalla.

Cisco AppDynamics on yksi johtavista markkinoilta löytyvistä sovellusten suorituskyvyn valvontaan tarkoitetuista Application Performance Monitoring (APM) -järjestelmistä. AppDynamics tarjoaa tehokkaat työkalut sovelluspalveluiden ja -järjestelmien suorituskyvyn ja loppukäyttäjäkokemuksen valvontaan paljastaen miten digitaalinen palvelu toimii ja missä mahdolliset pullonkaulat ovat.

Palvelu parantaa liiketoiminnan jatkuvuutta nopeuttamalla häiriöiden havaitsemista ja rajaamista, mahdollistaa käyttäjäkokemuksen seuraamisen ja parantamisen, pienentää digitaalisiin palveluihin liittyviä liiketoimintariskejä sekä kaventaa liiketoiminnan ja IT:n välistä kuilua tarjoamalla yhteisen näkymän digitaalisten palveluiden tilaan.

Ratkaisu tukee yritysten pilvistrategioita mahdollistaen valvonnan yrityksen omien konesalien lisäksi Azure- ja AWS-pilviympäristöissä sekä tukien container ja serverless -pohjaisia toteutusarkkitehtuureita.

Lue lisää

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan