Kaikki artikkelit

Mitä sanoo yrittäjä?

3 min

Yrittäjäkysely 2017

Sonera on nyt Telia.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 14. – 23.11.2016. Kyselyyn vastasi 1 073 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Kyselyn aiheina tällä kertaa oli erityisesti se, miten pk-yrittäjät kokevat digitalisaation mahdollisuudet ja esteet sekä sen tärkeyden.

Tutustu tutkimukseen

Yrittäjät ja some -raportti

Yrittäjien luottamus digitalisaatioon on kasvanut merkittävästi Soneran tuoreen yrittäjäkyselyn mukaan. Nyt jopa 75 % yrittäjistä pitää digitalisaatiossa onnistumista tärkeänä oman yrityksen menestymisen kannalta, kun vuosi sitten tätä piti tärkeänä vain 57 %.

Digitalisaation merkitys yrittäjille

Yrittäjäkyselyn mukaan palvelutyötä on siirretty yhä enemmän verkkoon samalla, kun uusia järjestelmiä on otettu käyttöön pilvipalveluna ja mobiilissa. Myös tuote- ja palvelukehitys on voimissaan, sillä yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi tehneensä kehitystyötä viimeisen vuoden aikana.

Mitä digitalisaation edistämiseksi tehdään?

Liikevaihdon kasvunäkymistä huolimatta henkilöstöä ei ole palkattu yrityksiin lisää, ja yrittäjät ovatkin itse entistä kovemmalla. Digitalisaation suurimpana esteenä viime vuotta voimakkaampana on tutkimuksen mukaan ajanpuute, sillä jopa 49 % nimeää sen digitalisaation esteeksi. Nousussa on myös huoli osaavien työntekijöiden riittävyydestä.

"Vanhat haasteet eli aika ja raha ovat kuitenkin edelleen olemassa, ja niiden merkitys korostuu entisestään digihankkeiden lisääntyessä ja monipuolistuessa. Digitalisaation hyödyt on huomattu ja digitalisaatiokehityksen voi nähdä tämänkin tutkimuksen valossa jatkuvan reippaana myös ensi vuonna."

Kari Roose, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja

Digitalisaation esteet

yrittäjäkysely 2016

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 25.11.–14.12.2015. Kyselyyn vastasi 1 170 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Jo kolmatta kertaa toteutetun kyselyn aiheina tällä kertaa oli erityisesti se, miten pk-yrittäjät kokevat digitalisaation mahdollisuudet ja esteet sekä sen tärkeyden.

Tutustu tutkimukseen

Digitalisaation edistäminen teknologisesta näkökulmasta

Top 5:

1. Uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotto
2. Mobiilipalvelujen käyttöönotto
3. Asiakaspalvelun siirtäminen verkkoon
4. Myynnin siirtäminen verkkoon
5. Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Digitalisaation edistäminen johtamisen näkökulmasta

Top 5:

1. Toimintatapojen muuttaminen
2. Henkilökunnan kouluttaminen
3. Konsulttipalvelujen hankkiminen
4. Yrityksen strategian uudelleenmäärittäminen
5. Organisaatiomallin muuttaminen

Merkittävimmät esteet digitalisaatiolle

Top 5:

1. Ajan puute
2. Investointirahan puute
3. Osaavan työvoiman saatavuus
4. Oman henkilöstön osaaminen
5. Asiakkaiden valmius digitaalisille palveluille

"Digitalisaatio näyttää merkitsevän kasvuhakuisille pk-yrityksille eniten. Mitä isommasta pk-yrityksestä on kyse, sitä useammin yrittäjä uskoo digiloikan onnistumiseen omassakin yrityksessä. Huomattavan paljon korostui yrittäjän oma asenne ja tietotaitotaso." 

Kari Roose, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja

Yrittäjäkysely 2016 graafit

m2m ja kyberturvallisuus

Esineiden internet on yrittäjille vielä melko tuntematon asia. Sen mahdollisuudet liiketoiminnan edistämiseksi ymmärtää hyvin vain joka kymmenes pk-yrittäjä. Tieto- tai kyberturvallisuusuhat eivät puolestaan huoleta suomalaisia pk-yrittäjiä. Tutkimuksen mukaan vain joka kymmenes yrittäjä pitää tieto- ja kyberturvallisuusuhkia merkittävänä riskinä liiketoiminnalle.

M2M: Vielä vieras, mutta monelle hyödyllinen

Käsitteenä M2M on tuttu vain 11 % vastaajista, kun taas 27 % kertoo sen olevan täysin vieras. Toisaalta yrittäjistä, joille M2M on tuttu, puolet kertovat hyödyntävänsä sitä uusien tuotteiden ja palvelujen luomisessa. Sama määrä vastaajista kertoo käyttävänsä M2M-ratkaisuja myös kustannussäästöihin ja prosessien tehostamiseen. 28 % hakee ratkaisuilla täysin uutta kasvua.

Diginatiivit turvassa, digijunasta pudonneet alttiina

Tieto- ja kyberturvallisuudessa 60 % vastaa olevansa eniten huolissaan haittaohjelmista. Seuraavaksi eniten huolettaa tietoverkon ja varmuuskopioinnin kaatuminen. Turvallisuuden parantamiseksi 44 % on parantanut laitteiden tietoturvaa, kun taas 30 % vastaajista on hankkinut paremman palomuurin. Myös nettiyhteyksien tietoturvaan on tehty parannuksia.

M2M-graafi

Kyber-graafi

Artikkelin aihealueet

Yrittäjän ratkaisut

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan