Kaikki artikkelit yrityksille

Telia Helsinki Data Centerin menestyksen salaisuus on arvojohtaminen

6 min

200 000 palvelinta. 34 340 neliömetriä pinta-alaa. 28 kilometriä talotekniikan putkia. 24 megawattia kapasiteettia. Muun muassa tältä näyttää numeroina Telian datakeskus, joka on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista avoimista datakeskuksista.

Juha Ekmanin äänestä kuultaa selvä innostus, kun hän alkaa kertoa tarinaa siitä, miten Telia Helsinki Data Centerin rakennusprojektin haasteet selätettiin yhtiön arvojen avulla. Saman tarinan hän on ehtinyt kertoa monta kertaa, aina yhtä suurella ylpeydellä.

”Yleensä vastaavissa projekteissa ei puhuta arvoista, sillä ne koetaan kaukaiseksi viestintäjargoniksi ja tavallaan itsestäänselvyydeksi – kaikilta yrityksiltähän löytyy arvot. Arvoja ei kuitenkaan juurikaan hyödynnetä tällä tavalla”, kertoo Ekman, joka toimi projektissa Telian projektinjohtajana.

Ekmanin mukaan rakennusprojekteissa on tyypillistä, että eri toimijat tuijottavat vain omaa suoritustaan ja mahdollisten ongelmien kohdalla huolehditaan siitä, että syy ei ainakaan löydy omasta navasta tai sen välittömästä läheisyydestä. Nyt käsissä oli kuitenkin projekti, jossa tällä tavalla ei voitu toimia. Oli luotava aivan toisenlaisia toimintamalleja ja ratkaisuksi löytyi arvojohtaminen. (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)

”Projektin puolivälissä ratkaisemattomat asiat alkoivat hidastaa etenemistä merkittävästi, ja päätimme alkaa voimistamaan Telian arvojen näkymistä kaikessa tekemisessä", Ekman toteaa.

Konkreettiset ja maanläheiset arvot onnistumisen avaimina

Telian datakeskus on Euroopankin mittakaavassa ainutkertainen ja monimutkainen projekti, jollaista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa suomalaisvoimin. Haasteita ilmaantui poikkeuksellisen paljon ja ratkaisut piti keksiä ilman, että pystyttiin nojautumaan vakiintuneisiin toimintamalleihin – sellaisia ei yksinkertaisesti ollut olemassa.

”Tässä projektissa ei kerta kaikkiaan riittänyt, että projektin lukuisat osapuolet, kuten urakoitsijat, huolehtivat vain omasta tontistaan ja siitä, että heidän oma osuutensa valmistuu ajallaan. Eri toimijoiden oli katsottava sekä seinänaapuriin että sitäkin pidemmälle ja tunnistettava, miten projektin muilla osapuolilla menee – onko heillä esimerkiksi aikatauluongelmia tai muita haasteita”, Ekman kuvailee.

”Telian arvot ovat sellaisia, että ne ovat osa ihmisten elämää myös työn ulkopuolella.”

Tässä astuivat kuvaan Telian arvot – dare, care ja simplify eli uskalla, välitä ja yksinkertaista.

”Projektin puolivälissä ratkaisemattomat asiat alkoivat hidastaa etenemistä merkittävästi, ja päätimme alkaa voimistamaan Telian arvojen näkymistä kaikessa tekemisessä ja johtamisessa konkreettisella tasolla. Tämä edellytti sitä, että arvojen merkitystä kirkastettiin ja ne tuotiin tekemisessä käsin kosketeltavalle tasolle”, Ekman kertoo.

Ekmanin mukaan tässä auttoi erityisesti se, että yhtiön arvot ovat hyvin maanläheisiä ja konkreettisia – sellaisia, jotka ovat osa ihmisten elämää myös työn ulkopuolella.

Arvoista käytäntöön – maailmankuva laajentui oman navan ulkopuolelle

Miten arvot sitten näkyivät projektissa käytännön tasolla? Ensimmäinen askel oli käydä läpi arvojen merkitystä eri yhteyksissä, kuten projekti- ja työmaakokouksissa, joissa kaikkien urakoitsijoiden edustajat olivat paikalla.

”Arvot alkoivat nopeasti uida mukaan projektiin. Tässäkin auttoi se, että ne eivät ole hähmäisiä vaan helposti lähestyttäviä. Niiden avulla oli helppoa konkretisoida, mitä arvojen toteutuminen tarkoittaa juuri tässä projektissa.” (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)

Telia Helsinki Data Center on yksi Pohjoismaiden suurimmista avoimista datakeskuksista.
Telia Helsinki Data Center on yksi Pohjoismaiden suurimmista avoimista datakeskuksista.

Ekman kuvailee, että projektin alku käynnistyi rakennusalalle tyypilliseen tapaan osapuolten keskittyessä omiin suorituksiinsa. Näin ei voitu kuitenkaan jatkaa.

”Telian arvoista care, välittäminen, näkyi projektissa siten, että ei tyydytty siihen, että oma osuus eteni jouhevasti. Jos kaveri jää eteen kompastelemaan, saattaa omakin työvaihe myöhemmässä vaiheessa viivästyä. Välitimme siis myös muista kuin itsestämme.”

”Aloimme kokoontua sellaisten toimijoiden kanssa, joiden tekemiset liittyivät toisiinsa ja joista jollakulla oli ongelmia. Haastoimme muut auttamaan avun tarpeessa olevaa. Hyvä esimerkki tästä on tilanne, jossa yhdellä urakoitsijalla ei ollut riittävästi resursseja. Lähdimme projektijohdon kanssa tarjoamaan urakoitsijalle kädestä pitäen apua. Tilanne oli pitkän aikaa umpisolmussa, mutta lopulta urakoitsija sanoi, että kyllähän apu aina kelpaa. Tämän jälkeen käytimme samaa toimintamallia myös muissa vastaavissa tilanteissa.”

Arvoista dare, uskaltaminen, vietiin käytäntöön luomalla toimintakulttuuri, jossa ongelmista uskallettiin puhua ääneen.

”Mitä mutkikkaampi ongelma, sitä yksinkertaisempi ratkaisu.”

”Rakennusalalla on tyypillistä, että muiden tekemisiin ei puututa eikä niistä puhuta ääneen. Me halusimme muuttaa tämän – jos joku osapuolista huomasi, että naapurilla ei ole kaikki kunnossa, ongelma nostettiin esille sen sijaan, että se olisi vaiettu kuoliaaksi”, Ekman kuvaa.

Monimutkaisiin ongelmiin puolestaan haettiin ratkaisua Telian simplify- eli yksinkertaista-arvon avulla.

”Mitä mutkikkaampi ongelma, sitä yksinkertaisempi ratkaisu. Muodostimme projektin aikana ratkaisuryhmän, jonka tavoitteena oli ratkoa eteen tulleita haasteita. Aina kun törmäsimme ongelmaan, tunnistimme avainhenkilöt ja kutsuimme heidät ratkaisupalaveriin. Kun oikeat ihmiset saatiin saman pöydän ääreen, ratkaisu lähti syntymään saman tien. Näin saimme pidettyä pelilaudan puhtaana jarruttavista ongelmista.” (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)

Pebber-robotti vastaanottaa vieraita Telia Helsinki Data Centerissä.

”Tämä kosketti myös telialaisia, ja sitoutin omalta osaltani meidän työntekijät noudattamaan toimintamallia. Ratkaisuryhmän palaveri oli ikään kuin palohälytys, johon reagoitiin välittömästi kokoukseen saapumalla. Saimme tällä tavalla putsattua ratkaisemattomien ongelmien suman, jota ei sitten koskaan enää syntynyt uudestaan”, Ekman kehuu.

Arvoista koko projektin yhteinen slogan

Ekmanin mukaan Telian jalkauttamista arvoista tuli lopulta slogan, joka ohjasi kaikkien osapuolten toimintaa.

”Saatoin kuulla ohimennen suunnittelu- tai projektipalavereissa, että tämä on Telian dare- tai care-arvon mukainen ratkaisu. Samoin eri osapuolet saattoivat kokouksissa vaikkapa muistuttaa, että nyt tarvitaan dare-asennetta. Arvoista tuli toisin sanoen yhteinen kieli kaikille toimijoille. Tämä oli minulle viesti siitä, että arvot ovat oikeasti synnyttäneet yhteistä kulttuuria projektille.” (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)

Telia Helsinki Data Centerissä tietoturva on korkealla tasolla - datakeskus on saanut sertifikaatin liiketoiminnan jatkuuvuden hallinnan lisäksi korkeatasoisesta tietoturvallisuuden hallinnasta.
Telia Helsinki Data Centerissä tietoturva on korkealla tasolla - datakeskus on saanut sertifikaatin liiketoiminnan jatkuuvuden hallinnan lisäksi korkeatasoisesta tietoturvallisuuden hallinnasta.

Kaikki osapuolet samassa veneessä

Ramboll vastasi hankkeen projektinjohdosta ja rakennuttamisesta. Projektinjohtaja Frej Wernerin mukaan Telian arvot näkyivät projektissa muun muassa tiiviinä yhteistyönä.

”Saimme helposti nostettua tapetille päivän polttavat aiheet ja pystyimme näin reagoimaan erilaisiin hidasteisiin ja esteisiin”, Werner kertoo.

Werner jakaa Ekmanin näkemyksen arvojen merkityksestä.

”Asioita uskallettiin nostaa aktiivisesti esille ja muista osapuolista huolehdittiin sekä luotiin luottamusta herättävä keskusteluympäristö. Yksinkertaistamiseen liittyen Ekman opetti meitä käyttämään miten-sanaa kaikissa tilanteissa.”

”Hymy oli herkässä, vaikka kyseessä oli haasteellinen projekti.”

”Tärkeää oli ymmärtää, että kaikki olivat projektissa samassa veneessä ja että tämä ei ole mikä tahansa hanke vaan projekti, jolla oli todella korkea profiili ja joka oli usein esimerkiksi valtakunnallisissa uutisissa”, Werner painottaa. ”Projektin osapuolilla oli asenne, että tässä halutaan ehdottomasti onnistua ja niin onnistuminen kuin mahdollinen epäonnistuminenkin tehdään yhdessä.”

Epäonnistuneeksi projektia ei voi kuvata, sillä se valmistui aikataulussa ja budjetissa sekä täytti sille asetetut laatu- ja muut vaatimukset.

”Projekti oli hyvin harvinaislaatuinen eikä tämän kokoluokan projekteja tehdä kovin montaa vuodessa Suomessa. Ja vaikka hanke oli poikkeuksellisen iso ja haastava, niin oli myös erittäin mukavaa päästä mukaan tekemään sitä. Minulle jäi kaikin puolin hyvä mielikuva Telian toiminnasta, koko tiimistä ja hyvästä projektihengestä. Huumori oli tekemisessä vahvasti läsnä ja hymy herkässä, vaikka kyseessä oli haasteellinen projekti”, Werner päättää.

Artikkeli on alun perin julkaistu Projektitoiminta-lehdessä.

Datalle on lottovoitto sijoittua Suomeen

Euroopan modernein datakeskus tuo tiedon säilyttämiseen ja hallintaan helppoutta, nopeutta ja turvaa. Katso ja kokeile, millaisesta laitetilaratkaisusta sinun yrityksesi hyötyisi.

Lue lisää

Artikkelin aihealueet

Datacenter Pilvipalvelut Liiketoiminnan jatkuvuus

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan