Kaikki artikkelit

Tämä on huomattu kouluissa ja PISA-ohjelmassa: Töksäyttelevä insinööri ei enää pärjää, sosiaalisten taitojen merkitys korostuu

5 min

Maailma muuttuu muun muassa digitalisaation myötä sellaista vauhtia, että koulujen on tällä hetkellä vaikeaa ennustaa, mitä oppilaille tulisi opettaa. Kiinaa, koodausta, tekoälyn ja datan hyödyntämistä, startup-yrittäjyyttä? Jotain muuta, mitä?

Yksi asia on kuitenkin varmaa.

Inhimilliset ja sosiaaliset taidot – muiden huomioiminen ja empatiakyky – tulevat tulevaisuudessa korostumaan. Perinteinen suomalainen insinöörikulttuuri, jossa asiaosaamista ja akateemisia taitoja painotetaan enemmän kuin mitään muuta, alkaa olla mennyttä maailmaa. Myös suomalaisille varsin tutussa PISA-ohjelmassa sosiaalisten taitojen merkitys on tunnistettu.

”Kouluissa on paljon kaikenlaista painetta, stressiä ja kiusaamista. Kansainvälisten tilastojen mukaan jopa puolet lapsista tulee kiusatuiksi koulu-uransa aikana jossakin muodossa, tapahtui se sitten netissä tai fyysisessä maailmassa”, The Mighty United -startupin toimitusjohtaja Mervi Pänkäläinen paukauttaa.

Kiusaamisen aiheuttama stressi vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja estää oppimista. The Mighty Unitedin kehittämä Mightifier-sovellus pohjautuu laajoihin tutkimuksiin muun muassa sosiaalipsykologiasta ja luonteen vahvuuksista. Niiden perusteella tiedetään, että kun sosiaalisia taitoja kehitetään, myös itsetunto kasvaa, ja ryhmä muuttuu positiivisemmaksi, rauhallisemmaksi ja turvallisemmaksi. Pitkällä tähtäimellä muutokset johtavat myös parempiin oppimistuloksiin.

Vertaispalaute on erittäin tärkeää

Opettajien antama palaute on toki oppilaille tärkeää, mutta vielä enemmän sosiaaliset taidot kehittyvät, kun lapsen kaverit kertovat, miksi he häntä arvostavat ja missä hän onnistunut. Mightifier-sovellus arpoo oppilaille parit palautteen antamista varten, jotta oppilaat eivät voi antaa palautetta pelkästään parhaille kavereilleen. Kun saa kivaa palautetta itselle vieraaksi jääneeltä luokkakaverilta, alkaa tämä ehkä tuntua tutummalta, mahdollisesti ystävältä. Näin yksinäinen lapsi voi vertaispalautetta saatuaan kokea, että hänellä sittenkin on ystäviä luokassa.

Mightifier-sovellusta on kehitetty alusta asti käyttäjien – oppilaiden ja opettajien – kanssa ja heiltä saadun palautteen perusteella. Alkuvuodesta 2017 sovellukseen on lisätty työkalu, jolla voidaan seurata luokan hyvinvoinnin kehitystä.

”Kun luokassa pyritään aktiivisesti kehittämään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja ilmapiiriä, opettajan pitää pystyä myös todentamaan muutos eli mitä siellä konkreettisesti on tapahtunut”, Pänkäläinen selittää.

Espoossa Mightifier-sovellusta on kokeillut parin kuukauden ajan lähes 80 koululuokkaa. Yksi pilotissa mukana olevista kouluista on ruotsinkielinen Vindängensin koulu, joka ilmoittautui rehtorin johdolla KYKY-projektiin ja sai sen kautta tarjouksen kokeilla sovellusta. (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)

”Mightifierista saatujen kyselytulosten perusteella oppilaamme kokevat, että koulussamme ollaan ystävällisiä muita kohtaan ja että työskentelyrauha on hyvä. Sen sijaan huomasimme oppilaiden vastauksista, että muiden auttamisessa on kehitettävää”, Vindängensin koulun rehtori Ulrika Willför-Nyman kertoo. ”Auttaminen on tärkeä taito siinä missä muutkin sosiaaliset taidot. Ja minun tehtävänäni on varmistaa, että meidän koulun oppilailla on riittävät taidot myös tulevaisuudessa.”

Sovelluksesta saatava data auttaakin opettajia, rehtoreita ja koulualueita näkemään koulun ja yksittäisen luokan tilanteen ja myös mahdollisen kehityksen. Oppilaille tehdään hyvinvointikysely sovelluksessa sekä sen käyttöönottovaiheessa että säännöllisin väliajoin käytön aikana. Data antaa osviittaa siitä, mikä oppimisympäristössä on hyvin ja missä on vielä kehitettävää.

Kun oppilaat innostuvat, ei opettajakaan voi kieltäytyä

Espoon kaupungin tarina korostaa edelläkävijyyttä ja kokeilukulttuuria. Tämä toimii johtamisen ohjenuorana myös rehtorille.

”Viestintä on tärkeässä roolissa muutosjohtamisessa. Korostan opetushenkilökunnalle muun muassa kokeilukulttuurin merkitystä ja kannustan kokeilemisen lisäksi epäonnistumaan. Aina ei voi onnistua, mutta opiksi voi ottaa ja parantaa. Rehtorin vastuulla on kannustavan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen”, Willför-Nyman tarkentaa. ”Mightifierin osalta innostus lähti liikkeelle erityisesti oppilaista. Opettajan on vaikeaa kieltäytyä käyttämästä sovellusta, jos oppilaat kyselevät malttamattomina, milloin sitä pääsee käyttämään.”

Opettajan kannalta tilanne on luonnollisesti paras mahdollinen, jos oppilaat ovat innostuneita. Myös rehtorille on ollut antoisaa nähdä, että oppilaat tykkäävät sovelluksesta.

Digitaaliset työvälineet tukevat tekemistä

Willför-Nyman näkee, että teknologiaa ja digitaalisia työvälineitä kannattaa hyödyntää silloin, kun niistä aidosti on hyötyä.

”Digitalisaatio luo todella laajasti mahdollisuuksia myös oppimisessa. Se on oivallinen tietyissä tilanteissa ja tehtävissä, mutta sitä ei voida hyödyntää aivan kaikessa. Vuorovaikutus on pedagogiikan ytimessä. Esimerkiksi sitä en halua luovuttaa sovelluksille ja digitaaliselle maailmalle. Digitalisaation rooli on tukea muuta tekemistä, ei korvata sitä kokonaan”, Willför-Nyman analysoi.

Oppilailla on erilaisia tarpeita. Joku tarvitsee paljon aikuisten läsnäoloa ja joku toinen voi työskennellä omassa tahdissaan hyödyntäen digitaalisia työvälineitä. Willför-Nymanin mukaan digitalisaatio on tuonut mukanaan paljon hienoja asioita, kuten reaaliaikaista palautetta, hienoja ääniä, kuvia ja videoita.

Digitalisaatioon liittyy usein myös muutosvastarintaa. Vindängensin koulussa sitä aiheutti lähinnä kiire, sillä kaiken uuden käyttöönotto, opettelu ja käyttäminen vievät aina aikaa. Mightifier otettiin käyttöön vuoden kiireisimpään aikaan keväällä, jolloin oppilailla on paljon erilaisia retkiä ja muita tapahtumia, ja opettajat antavat arvosanoja, työstävät päättötodistuksia sekä käyvät arviointikeskusteluita.

”Tämmöisessä tilanteessa pitää miettiä, voidaanko muita asioita siirtää myöhempään ajankohtaan, jättää kokonaan väliin tai suunnitella uudestaan. Oikeastaan aina on kiire, joten sen ei saa antaa estää uusien asioiden kokeilemista. Vain kokeilemalla voi oppia,” Willför-Nyman summaa.

Mightifier on yksi xEDU-kasvuyrityskiihdyttämössä mukana olevista startup-yrityksistä, ja Telia on xEdun yrityskumppani. Pedagogisesti laadukkaiden sovellusten löytäminen tuhansien vaihtoehtojen joukosta vie huomattavan paljon työaikaa opettajilta. Telia pyrkiikin helpottamaan uusien oppimissovellusten löytymistä yhteistyössä xEDUn kanssa. Tutustu Tulevaisuuden oppimiseen!

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta
Edellinen artikkeli
Skaalautuvan pilvipalvelun ansiosta verkkokauppasi ei kaadu kävijäryntäyksessä – mikä niistä on yrityksellesi sopivin?
Amazon, Microsoft Azure, IBM, Google, OpenStack… Mikä sopisi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin?
Seuraava artikkeli
Telia toi Mobiilivarmenteen työpaikkaklinikan Sanomataloon
”Telian mobiiliklinikka on erinomainen palvelu. Meillä henkilöstö jonotti saadakseen oman ...

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan