Kaikki artikkelit yrityksille

Suomi jää tuottavuuskilpailussa jälkeen – Sisälogistiikan megatrendit lääkkeeksi?

3 min

Osaava henkilöstö, toiminnan kehittäminen ja tiedolla johtaminen ovat edellytykset tuottavuuden kasvuun tulevaisuudessa, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk toteutti sisälogistiikan megatrendien vaikutuksia selvittävän kyselytutkimuksen yhdessä Telian ja sisälogistiikan kehittämiseen erikoistuneen Ziirto Oy:n kanssa.

Suomi eroaa työn tehokkuudessa merkittävästi esimerkiksi Ruotsista, jossa tyypillisesti 10 työpäivän tehtävät hoidetaan 9 päivässä. Keräsimme tutkimuksen* avulla tärkeää tietoa siitä, miten kotimaiset yritykset näkevät mahdollisuutensa tehostaa toimintaa.

Tutkimuksen tuloksia esitettiin tiistaina 21.5.2024 pidetyssä tuloswebinaarissa, jonka voit katsoa alta.

 

 

 

Tutkimuksen avulla saatiin tietoa siitä, kuinka sisälogistiikan alan työn tuottavuutta voidaan parantaa. Sisälogistiikka käsittää varastointiin ja materiaalisiirtoihin liittyvät työvaiheet sekä näihin kytkeytyvät tietojärjestelmät ja datan. Ilman toimivaa sisälogistiikkaa yritykseen ei kulkeudu tavaratäydennyksiä eivätkä asiakkaiden tuotteet saavu perille. 

Tuottavuus kasvuun osaavan henkilöstön, kehittämistyön ja tiedolla johtamisen avulla

Tutkimuksen tuloksista päähavaintoina nousivat esiin seuraavat asiat:

1. Tulevaisuuden näkymät ovat valoisammat yrityksillä, jotka kehittävät toimintaansa, kokevat henkilöstönsä osaavaksi sekä investoivat automaatioon. Kenttä on kuitenkin polarisoitunut ja osa yrityksistä jää jälkeen.

2. Tuottavuuden kasvun saavuttamiseksi ei voida kehittää ainoastaan kovia kehityskohteita, kuten tiloja ja tietojärjestelmiä. Tuottavuuden kasvu saadaan kiinnittämällä huomio prosesseihin, johtamiseen ja tavoitteisiin

3. Tiedolla johtamisen riittävä kypsyystaso mahdollistaa automaation ja uusien teknologioiden käyttöönoton

"Sisälogistiikan kenttä on osin polarisoitunut. Yritykset, joissa yhdistyy osaava henkilökunta, jotka kehittävät toimintaansa ja investoivat automaatioon, näkevät sisälogistiikkansa kyvykkyyden kasvavan tulevaisuudessa. Toinen joukko yrityksiä tulee perässä. Nämä yritykset eivät kehitä toimintaansa säännöllisesti ja näkevät tulevaisuuden näkymät nykyistä heikompina. Tutkimuksen vastauksissa voidaan nähdä selvä kahtiajako, mikä heijastelee uskoa sisälogistiikan kyvykkyyteen tulevaisuudessa. Uskoa omiin tulevaisuudennäkymiin on kuitenkin mahdollista lisätä. Yksinkertainen tapa pitää huolta muutoskyvykkyydestä, on oman osaamisen säännöllinen ja jatkuva kehittäminen", kertoo Ville Pahlsten, logistiikan lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tulevaisuudessa ihmisten rooli sisälogistiikassa tulee painottumaan joustavuutta, ongelmanratkaisua ja digitaalisia taitoja vaativiin työtehtäviin.

Tietoturva korostuu uusia järjestelmiä valittaessa

”Tutkimustuloksissa korostuu tiedolla johtamisen merkitys. Jotta markkinoilla voidaan pärjätä, tulee perustason tekeminen saada ensiksi kuntoon. Päivittäisjohtamisen käytänteiden, kulttuurin ja tavoitteiden ollessa kunnossa on mahdollista päästä koviin tuloksiin ottamalla käyttöön varastonhallinta-, ja automaatiojärjestelmiä. Ne ovat sisälogistiikassa kriittisiä kohteita, joiden tietoliikenne ja tietoturvaratkaisuiden täytyy olla kunnossa", sanoo Ziirto Oy:n liiketoimintajohtaja Jussi Huhtanen.

"Muutos edellyttää työn uudelleenjärjestelyä sekä uusien työtapojen omaksumista.”

”Suomalaisilla yrityksillä on valmiudet kehittää tuottavuutta. Panostamalla päivittäisjohtamisen kyvykkyyteen, suoraviivaisiin prosesseihin ja menetelmiin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uuteen teknologiaan onnistumme päihittämään ruotsalaisen tuottavuuden”, Huhtanen summaa.

Tiedolla johdetaan työn lisäksi myös teknologioita ja tietoturvaa

Tiedolla johtamisen riittävä kypsyystaso avaa uusien teknologioiden mahdollisuudet. Robotteja ja automaatiota tullaan hyödyntämään entistä enemmän rutiininomaisten työtehtävien hoitamiseen.

"Työn muutos vaatii uudenlaisia työkaluja myös viestintään ja tiedon hyödyntämiseen osana jokaisen työntekijän arkea. Sisäpaikannusratkaisuiden kyky tuottaa tarkkaa tietoa esineiden, asioiden, koneiden tai valmistuserien liikkumisesta tuo aivan uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen. Esimerkiksi videoanalytiikan kyky tehdä havaintoja täyttöasteista tai mahdollisista vaaratilanteista, muuttaa työtä sekä työn turvallisuutta merkittävästi", kertoo Marko Lepola, Telian teollisten ratkaisuiden kehitysjohtaja.

”Tiedolla johtaminen on myös tietoturvan johtamista,” Marko Lepola päättää.

 

*Tutkimuksen aineisto pitää sisällään 157 pääasiassa valmistavan teollisuuden ja tukkukaupan yritystä, joiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä ylittää 100 000 työntekijää ja liikevaihto on yli 7 miljardia euroa. Kyselyyn vastanneet olivat sisälogistiikan kehitys-, sekä ylintä johtoa. Otoksen ollessa kattava, voidaan tuloksia pitää merkittävinä.

Transval kehittää varastologistiikkaa Telian kanssa

Riku Koskimaa työskentelee liiketoiminnan kehityspäällikkönä Transvalilla, jossa hän innovoi digikehitystiiminsä kanssa tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja varastonhallintaan.

Lue artikkeli
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Tekoäly

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan