Kaikki artikkelit

Yksityisyyden suoja – luottaako asiakkaasi sinuun?

3 min

Sonera on nyt Telia.

Eurooppalaisen haastattelututkimuksen mukaan vain 18 prosenttia väestöstä luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisten henkilötietoja.

Luottamus yksityisten yritysten vastaavaan kykyyn on käytännössä vielä vähäisempi ja se vaihtelee toimialakohtaisesti. Esimerkiksi vain 6 % luottaa kauppojen ja liikkeiden kykyyn suojella asiakkaidensa henkilötietoja. Tutkimuksen perusteella tietosuojan huomioimisessa on siis enemmän kuin riittävästi tekemistä. Haasteita on varmasti myös meillä Suomessa.

Digitalisoituvassa maailmassa, jossa tieto kulkee bittivirtana suurina tietomassoina ja teknologia mahdollistaa uusia tapoja kerätä ja käsitellä asiakkaiden henkilötietoja, yksityisyyden huomioiminen on suuri juridinen haaste yrityksille. Tämän uuden ajan lakihaasteen kohdatessaan yritys on valintojen edessä: Mihin tavoitetasoon pitäisi tähdätä – pyrkiäkö täyttämään vain regulaation asettamat minimivaatimukset vai tehdäkö jotakin enemmän tai paremmin kuin muut alan toimijat. Olisiko yrityksen edun mukaista tehdä yksityisyyden suojasta kilpailuetu suhteessa muihin toimijoihin ja pyrkiä tietosuojan high end -toimijaksi? Henkilökohtaisesti uskon oikealla tavalla toteutetun yksityisyyden suojan muodostavan sellaisen liiketoimintapotentiaalin, johon vastuullisen yrityksen kannattaa tarttua.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja voidaan toteuttaa monella eri tavalla eikä siihen varmastikaan ole vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Kyse on ehkä enemmän ikään kuin suunnistuksesta, jossa oikeiden kontrollipisteiden kautta päästään hyvään lopputulokseen. Kaikki alkaa kuitenkin yrityskulttuurista. Siitä, että asiakkaiden yksityisyyden suojasta todella välitetään ja sitä kunnioitetaan. Johdon on sitouduttava samaan tavoitteeseen myös operatiivisessa päätöksenteossa, jotta asia ei jää vain juhlapuheiden varaan. Ilman johdon tukea ei käytännön toimenpiteitä ole mahdollista jalkauttaa, sillä tekemiseen tarvitaan oikeita työkaluja, motivoituneita ihmisiä, mutta myös taloudellista panostusta.

Toinen keskeinen kivijalka on valmisteilla olevan EU:n tietosuoja-asetuksen keskeinen ”privacy by design” -periaate – suomennettuna varsinainen sanahirviö, ”sisäänrakennettu tietosuoja”. Käytännössä periaate tarkoittaa sitä, että kaikki henkilötietojen käsittely suunnitellaan ja tietosuojavaatimukset huomioidaan tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan jo palveluja ja tuotteita suunniteltaessa eikä vasta jälkikäteen mahdollisten ongelmien synnyttyä. Jo suunnitteluvaiheessa on esimerkiksi mietittävä, mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään, miten henkilötietoja suojataan, miten käyttöoikeudet tietoihin järjestetään tai tietojen käsittely lokitetaan taikka missä vaiheessa tiedot tuhotaan.

Selvää on oikeastaan vain se, että samanaikaisesti lakisääteisten vaatimusten rinnalla kasvavat myös asiakkaiden vaatimukset ja odotukset palveluiden ja tuotteiden yksityisyyden suojalle. Jos yritys epäonnistuu eikä pysty niitä täyttämään, on selvää, että asiakas siirtyy hankkimaan tuotteensa ja palvelunsa toisaalta.

*Lähde Eurobarometer 83 Helmi-maalikuu 2015. Tutkimukseen on haastateltu n 28.000 EU kansalaista.

Kirjoitus on alunperin julkaistu Digitalist Networkissa 12.11.2015

Lue lisää digitalisaatiosta

Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Tietoturva
Edellinen artikkeli
Hiekkalaatikon kautta liiketoimintaan
Kokeilemalla, epäonnistumalla ja yrittämällä uudestaan luodaan edistystä.
Seuraava artikkeli
Kuka omistaa tiedon?
Digitaalisen tiedon avoimuudesta on keskusteltu yli kaksikymmentä vuotta.

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry ostoksille haluamaasi kauppaan.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut