Kaikki artikkelit

IT-jargonin pikaopas päättäjälle - tunnista ainakin nämä pilvitermit

4 min

SaaS, PaaS, IaaS, hybridi, legacy, latenssi – kun kaksi IT-asiantuntijaa keskustelee pilvipalveluista, se saattaa aiheuttaa usvaisen olon vieressä istuvalle liiketoimintapäättäjälle. Telian Senior Advisor Teemu Ollilaisen mielestä pilvipalveluteknologian mystifiointi ei ole kenenkään etu, etenkin kun kaikki siirtyy kasvavassa määrin pilveen. Pilvipalveluista saadaan eniten hyötyä, kun mahdollisimman moni ymmärtää, mitä ne ovat ja mitä niillä voi saada aikaan.

Kun seuraavan kerran osallistut palaveriin, jossa puhutaan pilvipalveluista, tässä avuksi 15 yleistä pilvikeskusteluissa esiintyvää termiä.

Pilvipalvelut. Ohjelmistoja, sovelluksia ja tietotekniikkaresursseja, jotka eivät sijaitse yrityksen omilla tietokoneilla tai palvelimilla vaan pilvipalvelua tarjoavan yrityksen palvelimilla. Pilvipalveluihin pääsee käsiksi verkkoyhteyden välityksellä, ne toimivat itsepalveluperiaatteella ja niistä maksetaan käytön mukaan. Pilvipalvelut myös skaalautuvat tarpeen ja käytön mukaan.

Julkiset pilvipalvelut. Tietyn palveluntarjoajan, esimerkiksi Amazonin tai Microsoftin, ylläpitämiä, useiden käyttäjien jakamia pilvipalveluympäristöjä, jotka voi hankkia verkosta käyttöönsä kuka tahansa ja joista maksetaan käytön mukaan.

Yksityiset pilvipalvelut. Yhdelle asiakasorganisaatiolle rajattu ympäristö, joka toimii joko kumppanin tiloissa tai asiakkaan omassa palvelinympäristössä.

Hybridipilvipalvelut. Useamman pilvipalvelun, kuten yksityisen ja julkisen pilven, yhdistelmää kutsutaan hybridipilvipalveluksi. Julkisia pilvipalveluita on usein tarve saada lähemmäs käyttäjiä Esimerkiksi tiedonsiirron viiveestä sekä tietosuojalainsäädännöstä johtuen julkinen pilvipalvelu ei sovi kaikkien sovellusten alustaksi. Hybridipilvipalvelut mahdollistavat julkisen pilvipalvelun hyödyntämisen ja kriittisimpien palveluiden pyörittämisen yrityksen yksityisessä pilvipalvelussa.

Avoimet pilvipalvelut. Julkisia pilvipalvelualustoja, jotka perustuvat avoimeen lähdekoodiin. Esimerkiksi Telia Inmics-Nebulan INcloud 9 -palvelu.

Colocation-palvelut. Asiakkaan omat palvelimet sijoitetaan ulkoisen palveluntarjoajan ”hotelliin” eli laitetilaan ja niille tarjotaan sijoituspaikan lisäksi sähköt sekä verkkoyhteydet. Colocation-palveluita tarjoaa esimerkiksi Telian uusi datakeskus.

SaaS. Software as a Service on malli, jossa asiakas hankkii tarvitsemansa ohjelmistot tai sovellukset palveluna. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi Microsoft Office 365 tai Salesforce, joita myydään kuukausimaksullisena palveluna.

PaaS. Platform as a Service. Pilvipalveluiden tarjoamamalli, jota hyödyntävät ensisijaisesti yritykset, jotka tuottavat itse omat sovelluksensa. Sovelluksille tarjotaan valmista alusta, jolloin yrityksen ei tarvitse paneutua käyttöjärjestelmiin liittyviin kysymyksiin.

IaaS. Infrastructure as a Service. Pilvipalveluiden tarjoamamalli, jossa asiakas hankkii virtuaalipalvelimet ja tallennustilan palveluna.

Virtualisointi. Yksi fyysinen IT-laite toimii monena virtuaalisena laitteena, johon on asennettu oma käyttöjärjestelmä, alustapalvelut ja sovellukset. Esimerkiksi virtuaalipalvelimen käyttäjän ei tarvitse omistaa fyysistä laitetta kokonaan, vaan samassa laitteessa voidaan ajaa virtuaalisesti montaa eri palvelinta. Virtualisoinnin ansiosta fyysiset resurssit saadaan tehokkaammin hyödynnettyä ja siitä on myös kustannushyötyä.

Container- eli konttiteknologia. Konttiteknologian voisi kuvailla olevan yksi taso eteenpäin virtuaalipalvelimista. Kun yrityksen käytössä olevaa sovellusta ajetaan konteissa, sovelluksen kehittäjän ei tarvitse erikseen luoda virtuaalipalvelimia tai muita resursseja, vaan kontti tarjoaa sovellukselle resurssipalvelun. Sovelluskehitys on tällöin nopeampaa, tehokkaampaa ja helpompaa. Virtuaalipalvelimia hyödynnettäessä kehittäjä joutuu itse luomaan virtuaalipalvelimen ja huolehtimaan sen ”hyvinvoinnista” sekä määrittelemään käytettävät resurssit. Kontit poistavat tämän tarpeen kokonaan. Sovelluksia voidaan myös konttiteknologiaa hyödynnettäessä siirtää alustasta toiseen, jolloin yritys ei ole sidottu tiettyyn pilveen tai palveluun.

Legacy-sovellus. Vanha sovellus, jota ei yleensä kannata viedä moderniin pilvipalveluun, koska sovelluksessa itsessään ei ole evoluutioaskelia pilvimaailmaan. Legacy-sovellukset on pääsääntöisesti aikanaan erikseen räätälöity ja koodattu tietyn toimialan ja yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin.

Latenssi. Tiedonsiirron viive. Latenssilla on merkitystä esimerkiksi käytettäessä julkista pilvipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat toisella mantereella. Latenssilla on vaikutusta joihinkin liiketoimintasovelluksiin – esimerkiksi usean pelaajan verkkopeleissä viive vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti pelaajan reaktiot näkyvät pelissä muille pelaajille.

Edge computing / Mobile Edge Computing. Pilvipalveluympäristö, jossa osa tiedon prosessoinnista tehdään lähellä käyttäjää sijaitsevilla palvelimilla muun muassa latenssin vähentämiseksi. MEC-teknologiaa on hyödynnetty esimerkiksi Telian ja Nokian tekemässä kokeilussa, joka toteutettiin teollisessa ympäristössä tehtaalla. Tehtaan kokoonpanolinjan videokuvaa siirrettiin 5G-testiverkossa ja Telian valokuituverkossa Oulusta Telia datakeskukseen Helsinkiin. Viivettä saatiin vähennettyä entisestään, kun datakeskuksen palvelu tuotiin Nokian MEC-alustalla verkon reunalle, lähemmäs käyttöpaikkaa.

 

Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Datacenter Pilvipalvelut
Edellinen artikkeli
GDPR astui voimaan – ja ensimmäinen tietovuoto on jo täällä
Ensimmäiset GDPR-aikakauden tietovuodot ovat tapahtuneet. 28.6.2018 uutisoitiin haittaohjelman ...
Seuraava artikkeli
Tien päältä Yritysverkkoon – Telian ratkaisu helpottaa huoltomiesten työpäivää
Häggblom Oy on kaivosteollisuuteen ja maanrakennusosien valmistamiseen, myyntiin sekä huoltoon ...

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry ostoksille haluamaasi kauppaan.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut