Kaikki artikkelit

Miten digitaalisen liiketoiminnan kybersuojaus toteutetaan? – 3/3 Take control

2 min

Sonera on nyt Telia.

Digitaalisen liiketoimintaympäristön perusta luodaan liiketoiminnallisen tahtotilan ja ymmärryksen pohjalta. Liiketoimintaympäristön arkkitehtuurin ja toiminnan tulisi vastata liiketoiminnan tarpeita. Samalla mahdollistetaan yrityksen ketterä kehitys ja uudet, digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet. Tätä Prepare-vaihetta avasimme edellisessä blogikirjoituksessa.

Strategisen ja taktisen liiketoiminta- ja IT-johdon on luotava mahdollisuudet ja raamit kaikelle digitaaliselle tekemiselle.

Yhä suurempi osa digitaalisen liiketoiminnan tietoteknisten- ja kyber-ratkaisujen hallinnasta siirtyy yrityksen oman kontrollin ulkopuolelle verkostomaisen toiminnan ja digitaalisten palveluiden, kuten pilvipalvelujen käytön, seurauksena. Tämän vuoksi toiminnan luotettavuus ja jatkuvuus on varmistettava sopimusteitse. Tämän lisäksi tarvitaan toimiva malli, jolla havainnoidaan sekä hallinnoidaan sellaisia tapahtumia, jotka luovat uhan liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Operatiivisella tasolla merkittäviksi asioiksi liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta muodostuvat seuraavat asiat:

  • Itse suojauksen rakentaminen kybersuojauksen näkökulmasta
  • Kybertapahtumien havainnointikyky sekä kumppanuudet, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millaisia ja mitä kyberuhkia kannattaa etsiä.
  • Palvelun suorituskyvyn näkökulmasta käyttäjien ja palveluiden, tai laitteiden välisen (IoT) kommunikoinnin havainnointi.

Edellä mainittuihin asioihin täytyy kehittää toimintaprosessit, joiden avulla erilaiset tilanteet kyetään hoitamaan monitoimittajaympäristössä eri organisaatiotasoilla.

Liiketoiminnan varmistamisen ytimen luovat toimintaprosessit, joita on johdettava koko monitoimittajaympäristön osalta. Toimintaprosesseisseissa korostuvat erityisesti muutosten sekä tapahtumienhallinta ongelmien ja uhkien korjaamiseksi.

Muutoshallinnassa suojaamisen näkökulmasta tärkeäksi johtolangaksi muodostuu kokonaissuojauksen sekä tiedon suojaamisen varmistaminen. Tavoitteena on, että ympäristön suojausta ja arkkitehtuuria ei rapauteta pienillä, yksittäisillä muutoksilla. Erityisen tärkeää on pystyä toipumaan muutosten aiheuttamista ongelmatilanteista ja löytää ongelmien juurisyyt. Yritysten pitäisi myös päättää, mikä taho koordinoi monitoimittajaympäristön muutoksia ja arvioi muutosten vaikutuksia.

Kyberhavainnoinnin ja suojaamisen automaattinen taso muodostuu teknologiatoimittajien ratkaisuista. Haastavimpia uhkia havainnoidaan ja torjutaan laajemmalla globaalilla yhteistyöllä. Tässä yhteistyössä korostuvat verkostot yritysten välillä sekä yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyö. Verkostojen ja yhteistyön sekä suojausteknologian avulla kyberuhkien havainnointi pystytään nostamaan uudelle tasolle.

Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä liiketoimintaa, tietohallintoa ja turvallisuutta ei johdeta erikseen. Tavoitteena on siirtyä liiketoiminnan jatkuvuuden ja suorituskyvyn johtamiseen, mihin kyberturvallisuus kuuluu kiinteänä osana. Näin pystymme tuottamaan uutta tietoa ja ymmärrystä eri organisaation tasoille. Tätä tarkoittaa Take control -vaihe.

Sense. Prepare. Take Control.

Lue lisää digitalisaatiosta

Blogi julkaistiin alunperin 29.4.2015 Talouselämän kumppaniblogeissa.

Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Tietoturva
Edellinen artikkeli
Älyliikenteen lähettiläät
Palveluoperaattorin synty
Seuraava artikkeli
Miten digitaalisen liiketoiminnan kybersuojaus toteutetaan? – 2/3 Prepare
Lähtökohtana on liiketoiminnallinen tahtotila sekä ymmärrys siitä, mitä halutaan suojata.

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen laitteet ja puhelinliittymät ovat toistaiseksi tilattavissa eri kaupasta kuin nettiliittymät ja muut yrityspalvelut. Siirry ostoksille haluamaasi kauppaan.

Laitteet ja puhelinliittymät
Nettiliittymät ja muut palvelut